Settliste – Tidslinje

 1. 19.31 25.09.18 – Overlord III #12
 2. 19.05 25.09.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #13 [Final]
 3. 20.18 24.09.18 – Jashin-chan Dropkick SP
 4. 21.55 23.09.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #10 (#47)
 5. 21.09 23.09.18 – Hataraku Saibou #12
 6. 19.42 20.09.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #12 [Final]
 7. 01.09 19.09.18 – Overlord III #11
 8. 00.44 19.09.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #12
 9. 22.53 17.09.18 – Jashin-chan Dropkick #11 [Final]
 10. 02.58 17.09.18 – Log Horizon Season 1 #25 [Final]
 11. 02.28 17.09.18 – Log Horizon Season 1 #24
 12. 02.07 17.09.18 – Log Horizon Season 1 #23
 13. 01.46 17.09.18 – Log Horizon Season 1 #22
 14. 01.23 17.09.18 – Log Horizon Season 1 #21
 15. 01.01 17.09.18 – Log Horizon Season 1 #20
 16. 00.40 17.09.18 – Log Horizon Season 1 #19
 17. 20.47 16.09.18 – Log Horizon Season 1 #18
 18. 20.26 16.09.18 – Log Horizon Season 1 #17
 19. 20.04 16.09.18 – Log Horizon Season 1 #16
 20. 19.42 16.09.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #9 (#46)
 21. 02.22 16.09.18 – Log Horizon Season 1 #15
 22. 02.00 16.09.18 – Log Horizon Season 1 #14
 23. 01.39 16.09.18 – Log Horizon Season 1 #13
 24. 01.18 16.09.18 – Log Horizon Season 1 #12
 25. 00.56 16.09.18 – Log Horizon Season 1 #11
 26. 21.50 15.09.18 – Hataraku Saibou #11
 27. 21.29 15.09.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #24
 28. 21.19 15.09.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #23
 29. 17.57 13.09.18 – Hataraku Saibou #10
 30. 17.36 13.09.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #11
 31. 22.50 11.09.18 – Overlord III #10
 32. 22.26 11.09.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #11
 33. 21.32 10.09.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #8 (#45)
 34. 21.12 10.09.18 – Jashin-chan Dropkick #10
 35. 19.22 06.09.18 – Hataraku Saibou #9
 36. 19.01 06.09.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #7 (#44)
 37. 18.39 06.09.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #10
 38. 02.42 05.09.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #22
 39. 02.31 05.09.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #21
 40. 02.21 05.09.18 – Jashin-chan Dropkick #9
 41. 01.52 05.09.18 – Overlord III #9
 42. 01.26 05.09.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #10
 43. 00.33 01.09.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #9
 44. 01.55 29.08.18 – Log Horizon Season 1 #10
 45. 01.34 29.08.18 – Log Horizon Season 1 #9
 46. 01.12 29.08.18 – Log Horizon Season 1 #8
 47. 00.43 29.08.18 – Log Horizon Season 1 #7
 48. 00.22 29.08.18 – Log Horizon Season 1 #6
 49. 22.08 28.08.18 – Log Horizon Season 1 #5
 50. 21.47 28.08.18 – Log Horizon Season 1 #4
 51. 21.26 28.08.18 – Log Horizon Season 1 #3
 52. 21.02 28.08.18 – Log Horizon Season 1 #2
 53. 20.39 28.08.18 – Log Horizon Season 1 #1
 54. 20.06 28.08.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #6 (#43)
 55. 19.45 28.08.18 – Overlord III #8
 56. 19.21 28.08.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #9
 57. 01.40 28.08.18 – Hataraku Saibou #8
 58. 01.19 28.08.18 – Jashin-chan Dropkick #8
 59. 01.36 24.08.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #8
 60. 21.10 21.08.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #8
 61. 21.06 21.08.18 – Overlord III #7
 62. 19.32 20.08.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #20
 63. 19.22 20.08.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #19
 64. 19.11 20.08.18 – Jashin-chan Dropkick #7
 65. 02.08 20.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #12 [Final]
 66. 01.48 20.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #11
 67. 01.27 20.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #10
 68. 01.06 20.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #9
 69. 00.45 20.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #8
 70. 00.24 20.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #7
 71. 00.03 20.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #6
 72. 23.42 19.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #5
 73. 23.06 19.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #4
 74. 22.43 19.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #3
 75. 22.22 19.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #2
 76. 22.01 19.08.18 – Isekai wa Smartphone to Tomo ni #1
 77. 21.38 19.08.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #5 (#42) [8400th Episode]
 78. 21.16 19.08.18 – Hataraku Saibou #7
 79. 21.57 17.08.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #7
 80. 20.12 14.08.18 – Overlord III #6
 81. 19.51 14.08.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #7
 82. 21.06 13.08.18 – Jashin-chan Dropkick #6
 83. 20.45 13.08.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #4 (#41)
 84. 17.51 12.08.18 – Hataraku Saibou #6
 85. 17.29 12.08.18 – Hataraku Saibou #5
 86. 23.18 09.08.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #6
 87. 22.49 07.08.18 – Overlord III #5
 88. 22.24 07.08.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #6
 89. 19.24 06.08.18 – Jashin-chan Dropkick #5
 90. 19.00 06.08.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #3 (#40)
 91. 22.30 03.08.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #18
 92. 22.18 03.08.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #17
 93. 20.02 02.08.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #5
 94. 21.45 31.07.18 – Overlord III #4
 95. 21.24 31.07.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #5
 96. 23.36 30.07.18 – Jashin-chan Dropkick #4
 97. 15.29 30.07.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #2 (#39)
 98. 21.15 28.07.18 – Hataraku Saibou #4
 99. 22.36 26.07.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #4
 100. 20.49 24.07.18 – Overlord III #3
 101. 20.25 24.07.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #4
 102. 20.13 23.07.18 – Shingeki no Kyojin Season 3 #1 (#38)
 103. 19.50 23.07.18 – Jashin-chan Dropkick #3
 104. 21.14 21.07.18 – Hataraku Saibou #3
 105. 22.15 20.07.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #3
 106. 21.53 20.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #16
 107. 21.43 20.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #15
 108. 23.19 17.07.18 – Overlord III #2
 109. 22.56 17.07.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #3
 110. 19.54 17.07.18 – Jashin-chan Dropkick #2
 111. 19.32 17.07.18 – Hataraku Saibou #2
 112. 20.39 12.07.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #2
 113. 22.06 11.07.18 – Hataraku Saibou #1
 114. 21.42 11.07.18 – Jashin-chan Dropkick #1
 115. 21.18 11.07.18 – Overlord III #1
 116. 20.51 11.07.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #2
 117. 20.48 11.07.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 3 #1
 118. 20.40 11.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #14
 119. 20.29 11.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #13
 120. 22.52 05.07.18 – Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #1
 121. 20.04 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #12
 122. 19.53 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #11
 123. 19.43 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #10
 124. 19.33 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #9
 125. 19.23 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #8
 126. 19.12 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #7
 127. 19.02 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #6
 128. 18.52 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #5
 129. 18.41 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #4
 130. 18.31 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #3
 131. 18.20 01.07.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #2
 132. 18.07 01.07.18 – The Snack World #50 [Final]
 133. 17.45 01.07.18 – The Snack World #49
 134. 17.18 01.07.18 – The Snack World #48
 135. 02.31 07.05.18 – Isekai Izakaya – Koto Aitheria no Izakaya Nobu #1
 136. 00.50 04.04.18 – Overlord II #13 [Final]
 137. 20.00 01.04.18 – Chichibu de Buchichi
 138. 19.35 01.04.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #12.5
 139. 19.10 01.04.18 – Miira no Kaikata #12 [Final]
 140. 18.49 01.04.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #12 [Final]
 141. 01.17 28.03.18 – Overlord II #12
 142. 22.52 25.03.18 – Mahou Shoujo Ore #2
 143. 22.30 25.03.18 – Mahou Shoujo Ore #1
 144. 22.09 25.03.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #12
 145. 22.18 23.03.18 – Mahou Tsukai no Yome #24 [Final]
 146. 23.28 22.03.18 – The Snack World #47
 147. 23.07 22.03.18 – Miira no Kaikata #11
 148. 21.24 22.03.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #11
 149. 21.55 20.03.18 – Overlord II #11
 150. 01.54 18.03.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #11
 151. 01.23 18.03.18 – The Snack World #46
 152. 01.01 18.03.18 – Mahou Tsukai no Yome #23
 153. 00.37 18.03.18 – Miira no Kaikata #10
 154. 00.15 18.03.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #10
 155. 00.06 14.03.18 – The Snack World #45
 156. 23.40 13.03.18 – Overlord II #10
 157. 17.24 11.03.18 – Mahou Tsukai no Yome #22
 158. 17.02 11.03.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #10
 159. 16.40 11.03.18 – Miira no Kaikata #9
 160. 20.29 08.03.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #9
 161. 23.51 06.03.18 – Overlord II #9
 162. 15.05 04.03.18 – The Snack World #44
 163. 14.43 04.03.18 – The Snack World #43
 164. 14.23 04.03.18 – Mahou Tsukai no Yome #21
 165. 13.52 04.03.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #9
 166. 22.13 01.03.18 – Miira no Kaikata #8
 167. 21.49 01.03.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #8
 168. 22.25 27.02.18 – Overlord II #8
 169. 19.56 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #20
 170. 19.30 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #19
 171. 19.09 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #18
 172. 18.47 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #17
 173. 18.24 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #16
 174. 18.03 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #15
 175. 17.42 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #14
 176. 17.21 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #13
 177. 16.51 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome Special Digest [8300th Episode]
 178. 16.27 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #12
 179. 16.06 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #11
 180. 15.44 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #10
 181. 15.21 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #9
 182. 14.59 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #8
 183. 14.37 25.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #7
 184. 14.13 25.02.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #8
 185. 23.14 22.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #6
 186. 22.52 22.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #5
 187. 22.30 22.02.18 – Mahou Tsukai no Yome #4
 188. 22.05 22.02.18 – Miira no Kaikata #7
 189. 21.39 22.02.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #7
 190. 23.24 21.02.18 – The Snack World #42
 191. 23.02 21.02.18 – The Snack World #41
 192. 22.41 21.02.18 – The Snack World #40
 193. 22.20 21.02.18 – The Snack World #39
 194. 23.26 20.02.18 – The Snack World #38
 195. 23.06 20.02.18 – The Snack World #37
 196. 22.46 20.02.18 – The Snack World #36
 197. 22.25 20.02.18 – The Snack World #35
 198. 22.05 20.02.18 – Overlord II #7
 199. 00.28 19.02.18 – The Snack World #34
 200. 22.58 18.02.18 – The Snack World #33
 201. 22.36 18.02.18 – The Snack World #32
 202. 22.11 18.02.18 – The Snack World #31
 203. 20.14 18.02.18 – The Snack World #30
 204. 19.54 18.02.18 – The Snack World #29
 205. 19.33 18.02.18 – The Snack World #28
 206. 19.09 18.02.18 – The Snack World #27
 207. 18.46 18.02.18 – Houseki no Kuni #12 [Final]
 208. 18.22 18.02.18 – Houseki no Kuni #11
 209. 18.02 18.02.18 – Houseki no Kuni #10
 210. 17.41 18.02.18 – Houseki no Kuni #9
 211. 17.20 18.02.18 – Houseki no Kuni #8
 212. 16.59 18.02.18 – Houseki no Kuni #7
 213. 16.27 18.02.18 – Houseki no Kuni #6
 214. 15.07 18.02.18 – Houseki no Kuni #5
 215. 14.46 18.02.18 – Houseki no Kuni #4
 216. 14.23 18.02.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #7
 217. 23.41 15.02.18 – Miira no Kaikata #6
 218. 20.33 15.02.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #6
 219. 00.09 14.02.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #6
 220. 23.45 13.02.18 – Overlord II #6
 221. 23.26 08.02.18 – Miira no Kaikata #5
 222. 23.03 08.02.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #5
 223. 22.46 06.02.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #5
 224. 22.21 06.02.18 – Overlord II #5
 225. 20.34 01.02.18 – Miira no Kaikata #4
 226. 20.10 01.02.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #4
 227. 20.11 30.01.18 – Overlord II #4
 228. 18.40 28.01.18 – Super Mario Bros – Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen!
 229. 16.58 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #12 [Final]
 230. 16.54 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #11
 231. 16.50 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #10
 232. 16.46 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #9
 233. 16.42 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #8
 234. 16.37 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #7
 235. 16.33 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #6
 236. 16.29 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #5
 237. 16.26 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #4
 238. 16.22 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #3
 239. 16.17 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #2
 240. 16.14 28.01.18 – Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni #1
 241. 01.16 28.01.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #4
 242. 20.24 26.01.18 – Miira no Kaikata #3
 243. 19.17 25.01.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #3
 244. 00.00 24.01.18 – Overlord II #3
 245. 22.46 21.01.18 – Konohana Kitan #12 [Final]
 246. 22.23 21.01.18 – Konohana Kitan #11
 247. 22.03 21.01.18 – Konohana Kitan #10
 248. 21.42 21.01.18 – Konohana Kitan #9
 249. 16.15 21.01.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #3
 250. 01.12 21.01.18 – Konohana Kitan #8
 251. 00.51 21.01.18 – Konohana Kitan #7
 252. 00.30 21.01.18 – Konohana Kitan #6
 253. 00.09 21.01.18 – Konohana Kitan #5
 254. 23.46 20.01.18 – Miira no Kaikata #2
 255. 23.24 20.01.18 – Miira no Kaikata #1
 256. 22.49 20.01.18 – Shingeki no Kyojin OAD 6
 257. 23.09 18.01.18 – Ballroom e Youkoso #24 [Final]
 258. 22.45 18.01.18 – Ballroom e Youkoso #23
 259. 22.24 18.01.18 – Ballroom e Youkoso #22
 260. 21.46 18.01.18 – Ballroom e Youkoso #21
 261. 21.24 18.01.18 – Ballroom e Youkoso #20
 262. 21.03 18.01.18 – Ballroom e Youkoso #19
 263. 20.42 18.01.18 – Ballroom e Youkoso #18
 264. 20.21 18.01.18 – Ballroom e Youkoso #17
 265. 19.57 18.01.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #2
 266. 00.13 18.01.18 – Anime-gataris #12 [Final]
 267. 23.50 17.01.18 – Anime-gataris #11
 268. 23.30 17.01.18 – Anime-gataris #10
 269. 23.08 17.01.18 – Anime-gataris #9
 270. 00.03 17.01.18 – Anime-gataris #8
 271. 23.41 16.01.18 – Anime-gataris #7
 272. 23.20 16.01.18 – Anime-gataris #6
 273. 23.00 16.01.18 – Anime-gataris #5
 274. 22.38 16.01.18 – Anime-gataris #4
 275. 21.27 16.01.18 – Overlord II #2
 276. 00.46 16.01.18 – Netojuu no Susume #11 [Final]
 277. 00.25 16.01.18 – Netojuu no Susume #10 [8200th Episode]
 278. 00.04 16.01.18 – Netojuu no Susume #9
 279. 23.44 15.01.18 – Netojuu no Susume #8
 280. 23.23 15.01.18 – Netojuu no Susume #7
 281. 23.00 15.01.18 – Netojuu no Susume #6
 282. 22.39 15.01.18 – Netojuu no Susume #5
 283. 22.18 15.01.18 – Netojuu no Susume #4
 284. 21.54 15.01.18 – Himouto! Umaru-chan R #12 [Final]
 285. 21.23 15.01.18 – Himouto! Umaru-chan R #11
 286. 20.52 15.01.18 – Himouto! Umaru-chan R #10
 287. 20.26 15.01.18 – Himouto! Umaru-chan R #9
 288. 20.04 15.01.18 – Himouto! Umaru-chan R #8
 289. 00.57 15.01.18 – Himouto! Umaru-chan R #7
 290. 23.39 14.01.18 – Himouto! Umaru-chan R #6
 291. 23.15 14.01.18 – Himouto! Umaru-chan R #5
 292. 22.33 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #12 [Final]
 293. 22.29 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #11
 294. 22.24 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #10
 295. 22.19 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #9
 296. 22.15 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #8
 297. 22.11 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #7
 298. 22.06 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #6
 299. 22.01 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #5
 300. 21.56 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #4
 301. 21.52 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #3
 302. 21.47 14.01.18 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #2
 303. 21.37 14.01.18 – Pocket Monsters SM: Gekijouban 20 – Kimi ni Kimeta!
 304. 19.18 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #13 [Final]
 305. 19.15 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #12
 306. 19.12 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #11
 307. 19.09 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #10
 308. 19.07 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #9
 309. 19.04 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #8
 310. 19.01 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #7
 311. 18.58 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #6
 312. 18.55 14.01.18 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #5
 313. 18.32 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #13 [Final]
 314. 18.28 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #12
 315. 18.25 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #11
 316. 18.22 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #10
 317. 18.19 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #9
 318. 18.17 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #8
 319. 18.14 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #7
 320. 18.11 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #6
 321. 18.08 14.01.18 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #5
 322. 15.43 14.01.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #2
 323. 23.33 11.01.18 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #1
 324. 23.48 08.01.18 – Cardcaptor Sakura Clear Card #1
 325. 19.21 03.01.18 – Overlord II #1
 326. 01.08 30.10.17 – Himouto! Umaru-chan R #4
 327. 20.09 25.10.17 – Konohana Kitan #4
 328. 21.40 24.10.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #4
 329. 21.37 24.10.17 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #4
 330. 22.45 23.10.17 – Netojuu no Susume #3
 331. 20.20 22.10.17 – Anime-gataris #3
 332. 19.58 22.10.17 – Himouto! Umaru-chan R #3
 333. 15.30 22.10.17 – The Snack World #26
 334. 01.13 22.10.17 – Ballroom e Youkoso #16
 335. 00.50 22.10.17 – Mahou Tsukai no Yome #3
 336. 00.28 22.10.17 – Houseki no Kuni #3
 337. 22.55 18.10.17 – The Snack World #25
 338. 22.32 18.10.17 – Konohana Kitan #3
 339. 23.31 17.10.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #3
 340. 23.28 17.10.17 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #3
 341. 22.40 16.10.17 – Netojuu no Susume #2
 342. 22.04 15.10.17 – Houseki no Kuni #2
 343. 21.43 15.10.17 – Houseki no Kuni #1
 344. 21.19 15.10.17 – Himouto! Umaru-chan R #2
 345. 20.49 15.10.17 – Konohana Kitan #2
 346. 20.27 15.10.17 – Konohana Kitan #1
 347. 19.59 15.10.17 – Mahou Tsukai no Yome Hoshi Matsu Hito #3 [Final]
 348. 19.35 15.10.17 – Mahou Tsukai no Yome Hoshi Matsu Hito #2
 349. 19.11 15.10.17 – Mahou Tsukai no Yome Hoshi Matsu Hito #1
 350. 18.49 15.10.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #24 [Final]
 351. 18.24 15.10.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #23
 352. 18.02 15.10.17 – Anime-gataris #2
 353. 00.24 15.10.17 – Anime-gataris #1
 354. 23.58 14.10.17 – Ballroom e Youkoso #15
 355. 23.35 14.10.17 – Mahou Tsukai no Yome #2
 356. 00.59 14.10.17 – Netojuu no Susume #1
 357. 00.36 14.10.17 – Mahou Tsukai no Yome #1
 358. 00.21 11.10.17 – The Snack World #24
 359. 23.59 10.10.17 – Ballroom e Youkoso #14
 360. 23.37 10.10.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #2
 361. 23.34 10.10.17 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #2
 362. 00.16 10.10.17 – Himouto! Umaru-chan R #1
 363. 23.36 03.10.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 2 #1
 364. 23.33 03.10.17 – Osake wa Fuufu ni Natte kara #1
 365. 00.13 02.10.17 – Gekijouban Soushuuhen Overlord #2 [Final]
 366. 22.43 01.10.17 – Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji #1
 367. 01.25 01.10.17 – Ballroom e Youkoso #13
 368. 01.03 01.10.17 – Gekijouban Soushuuhen Overlord #1
 369. 01.06 30.09.17 – The Snack World #23
 370. 00.44 30.09.17 – Made in Abyss #13 [Final]
 371. 23.01 26.09.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon OVA
 372. 22.38 26.09.17 – Kobayashi-san Chi no MaruMaru Dragon #7 [Final]
 373. 17.43 24.09.17 – Centaur no Nayami #12 [Final]
 374. 01.40 24.09.17 – Gekijouban Soushuuhen Overlord SP2 [Final]
 375. 01.25 24.09.17 – Gekijouban Soushuuhen Overlord SP1
 376. 00.54 24.09.17 – Made in Abyss #12
 377. 00.32 24.09.17 – Ballroom e Youkoso #12 [8100th Episode]
 378. 22.08 21.09.17 – The Snack World #22
 379. 23.46 18.09.17 – Isekai Shokudou #12 [Final]
 380. 19.32 17.09.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #12 [Final]
 381. 19.15 17.09.17 – Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen -Prologue- Sakura to Futatsu no Kuma
 382. 18.47 17.09.17 – Centaur no Nayami #11
 383. 18.18 17.09.17 – Ballroom e Youkoso #11
 384. 17.15 17.09.17 – Kemono Friends x Anisama
 385. 17.11 17.09.17 – Kemono Friends Special
 386. 02.27 16.09.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #22
 387. 22.58 15.09.17 – Made in Abyss #11
 388. 20.28 14.09.17 – Made in Abyss #10
 389. 00.28 14.09.17 – Made in Abyss #9
 390. 00.09 14.09.17 – Made in Abyss #8
 391. 23.48 13.09.17 – Made in Abyss #7
 392. 23.27 13.09.17 – Made in Abyss #6
 393. 22.18 13.09.17 – Made in Abyss #5
 394. 21.58 13.09.17 – Made in Abyss #4
 395. 21.37 13.09.17 – Made in Abyss #3
 396. 21.14 13.09.17 – Made in Abyss #2
 397. 20.53 13.09.17 – Made in Abyss #1
 398. 20.30 13.09.17 – Hajimete no Gal #10 [Final]
 399. 00.00 13.09.17 – Kemono Friends #12.1
 400. 23.51 12.09.17 – Kemono Friends #12 [Final]
 401. 23.28 12.09.17 – Kemono Friends #11
 402. 23.06 12.09.17 – Kemono Friends #10
 403. 22.43 12.09.17 – Kemono Friends #9
 404. 21.48 12.09.17 – Kemono Friends #8
 405. 21.28 12.09.17 – Kemono Friends #7
 406. 21.08 12.09.17 – Kemono Friends #6
 407. 20.48 12.09.17 – Aho Girl #11
 408. 23.05 11.09.17 – Kemono Friends #5
 409. 22.43 11.09.17 – Kemono Friends #4
 410. 22.22 11.09.17 – Kemono Friends #3
 411. 21.32 11.09.17 – Kemono Friends #2
 412. 21.11 11.09.17 – Kemono Friends #1
 413. 20.46 11.09.17 – The Snack World #21
 414. 20.26 11.09.17 – Isekai Shokudou #11
 415. 22.06 10.09.17 – Ballroom e Youkoso #10
 416. 20.33 10.09.17 – Centaur no Nayami #10
 417. 20.09 10.09.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #21
 418. 19.50 10.09.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #11
 419. 20.56 06.09.17 – Hajimete no Gal #9
 420. 00.52 06.09.17 – Aho Girl #10
 421. 22.59 04.09.17 – The Snack World #20
 422. 22.31 04.09.17 – Isekai Shokudou #10
 423. 23.46 03.09.17 – The Snack World #19
 424. 23.25 03.09.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #20
 425. 22.59 03.09.17 – Hajimete no Gal #8
 426. 22.38 03.09.17 – Ballroom e Youkoso #9
 427. 22.16 03.09.17 – Centaur no Nayami #9
 428. 21.51 03.09.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #10
 429. 21.42 03.09.17 – Aho Girl #9
 430. 21.30 03.09.17 – Kobayashi-san Chi no MaruMaru Dragon #6
 431. 20.24 28.08.17 – Isekai Shokudou #9
 432. 19.56 27.08.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #9
 433. 19.49 27.08.17 – Ballroom e Youkoso #8
 434. 19.18 27.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #19
 435. 18.55 27.08.17 – The Snack World #18
 436. 18.36 27.08.17 – Centaur no Nayami #8
 437. 18.38 26.08.17 – Hajimete no Gal #7
 438. 18.16 26.08.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #8
 439. 18.11 26.08.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #7
 440. 18.07 26.08.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #6
 441. 23.41 24.08.17 – Aho Girl #8
 442. 21.12 21.08.17 – Isekai Shokudou #8
 443. 00.38 21.08.17 – Centaur no Nayami #7
 444. 00.16 21.08.17 – Ballroom e Youkoso #7
 445. 22.18 18.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #18
 446. 00.18 17.08.17 – The Snack World #17
 447. 23.56 16.08.17 – Hajimete no Gal #6
 448. 23.35 16.08.17 – Aho Girl #7
 449. 21.53 14.08.17 – Isekai Shokudou #7
 450. 00.41 14.08.17 – Ballroom e Youkoso #6
 451. 00.20 14.08.17 – Centaur no Nayami #6
 452. 23.02 09.08.17 – Hajimete no Gal #5
 453. 22.26 08.08.17 – The Snack World #16
 454. 20.20 08.08.17 – Aho Girl #6
 455. 00.42 08.08.17 – Isekai Shokudou #6
 456. 21.09 06.08.17 – Centaur no Nayami #5
 457. 23.53 02.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #17
 458. 23.32 02.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #16
 459. 23.11 02.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #15
 460. 22.50 02.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #14
 461. 22.28 02.08.17 – Hajimete no Gal #4
 462. 00.16 02.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #13
 463. 23.53 01.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #12
 464. 23.24 01.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #11
 465. 23.02 01.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #10
 466. 22.42 01.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #9
 467. 22.21 01.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #8
 468. 22.00 01.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #7
 469. 21.39 01.08.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #6
 470. 20.51 01.08.17 – Aho Girl #5
 471. 19.58 01.08.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #5
 472. 22.18 31.07.17 – The Snack World #15
 473. 21.56 31.07.17 – The Snack World #14
 474. 21.33 31.07.17 – Isekai Shokudou #5
 475. 19.45 30.07.17 – Ballroom e Youkoso #5
 476. 19.24 30.07.17 – Ballroom e Youkoso #4
 477. 19.03 30.07.17 – Centaur no Nayami #4 [8000th Episode]
 478. 23.55 26.07.17 – Hajimete no Gal #3
 479. 23.25 26.07.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 OAD
 480. 21.10 25.07.17 – Aho Girl #4
 481. 00.19 25.07.17 – Isekai Shokudou #4
 482. 00.59 24.07.17 – The Snack World #13
 483. 00.38 24.07.17 – Centaur no Nayami #3
 484. 00.10 24.07.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #4
 485. 00.05 24.07.17 – Kobayashi-san Chi no MaruMaru Dragon #5
 486. 00.02 24.07.17 – Ballroom e Youkoso #3
 487. 23.38 20.07.17 – The Snack World #12
 488. 23.16 20.07.17 – The Snack World #11
 489. 22.56 20.07.17 – The Snack World #10
 490. 22.06 20.07.17 – The Snack World #9
 491. 21.46 20.07.17 – The Snack World #8
 492. 23.32 19.07.17 – The Snack World #7
 493. 23.12 19.07.17 – The Snack World #6
 494. 20.10 19.07.17 – The Snack World #5
 495. 19.47 19.07.17 – Hajimete no Gal #2
 496. 23.32 18.07.17 – The Snack World #4
 497. 23.03 18.07.17 – The Snack World #3
 498. 22.42 18.07.17 – Aho Girl #3
 499. 00.37 18.07.17 – Isekai Shokudou #3
 500. 23.58 17.07.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #12 [Final]
 501. 23.38 17.07.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #11
 502. 23.18 17.07.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #10
 503. 22.57 17.07.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #9
 504. 22.37 17.07.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #8
 505. 22.17 17.07.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #7
 506. 21.58 17.07.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #6
 507. 20.14 17.07.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #5
 508. 23.47 16.07.17 – Ballroom e Youkoso #2
 509. 23.24 16.07.17 – Centaur no Nayami #2
 510. 23.02 16.07.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #3
 511. 22.58 16.07.17 – Renai Boukun #12 [Final]
 512. 22.35 16.07.17 – Renai Boukun #11
 513. 22.06 16.07.17 – Renai Boukun #10
 514. 21.40 16.07.17 – Renai Boukun #9
 515. 20.47 16.07.17 – Renai Boukun #8
 516. 20.24 16.07.17 – Renai Boukun #7
 517. 20.03 16.07.17 – Renai Boukun #6
 518. 19.42 16.07.17 – Renai Boukun #5
 519. 18.42 16.07.17 – Granblue Fantasy #13 [Final]
 520. 18.21 16.07.17 – Granblue Fantasy #12
 521. 18.00 16.07.17 – Granblue Fantasy #11
 522. 17.38 16.07.17 – Granblue Fantasy #10
 523. 17.17 16.07.17 – Granblue Fantasy #9
 524. 16.56 16.07.17 – Granblue Fantasy #8
 525. 14.10 16.07.17 – Granblue Fantasy #7
 526. 13.47 16.07.17 – Granblue Fantasy #6
 527. 01.45 16.07.17 – Eromanga-sensei #12 [Final]
 528. 01.22 16.07.17 – Eromanga-sensei #11
 529. 00.53 16.07.17 – Eromanga-sensei #10
 530. 00.30 16.07.17 – Eromanga-sensei #9
 531. 00.08 16.07.17 – Eromanga-sensei #8
 532. 23.47 15.07.17 – Eromanga-sensei #7
 533. 23.25 15.07.17 – Eromanga-sensei #6
 534. 23.03 15.07.17 – Eromanga-sensei #5
 535. 22.42 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #12 [Final]
 536. 22.20 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #11
 537. 21.10 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #10
 538. 20.48 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #9
 539. 20.27 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #8
 540. 20.06 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #7
 541. 19.45 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #6
 542. 19.24 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #5
 543. 19.02 15.07.17 – Danmachi Sword Oratoria #4
 544. 01.35 15.07.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 Information
 545. 01.18 15.07.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #12 (#37) [Final]
 546. 00.57 15.07.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #11 (#36)
 547. 00.37 15.07.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #10 (#35)
 548. 00.16 15.07.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #9 (#34)
 549. 23.19 14.07.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #8 (#33)
 550. 22.58 14.07.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #7 (#32)
 551. 23.42 12.07.17 – Isekai Shokudou #2
 552. 23.21 12.07.17 – Isekai Shokudou #1
 553. 21.30 12.07.17 – Hajimete no Gal #1
 554. 00.00 12.07.17 – Ballroom e Youkoso #1
 555. 23.35 11.07.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #2
 556. 23.31 11.07.17 – Skirt no Naka wa Kedamono Deshita #1
 557. 23.18 11.07.17 – Kobayashi-san Chi no MaruMaru Dragon #4
 558. 23.11 11.07.17 – Kobayashi-san Chi no MaruMaru Dragon #3
 559. 23.07 11.07.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #13 [Final]
 560. 23.04 11.07.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #12
 561. 23.01 11.07.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #11
 562. 22.58 11.07.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #10
 563. 22.55 11.07.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #9
 564. 22.52 11.07.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #8
 565. 22.50 11.07.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #7
 566. 22.47 11.07.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #6
 567. 22.43 11.07.17 – Aho Girl #2
 568. 22.31 11.07.17 – Aho Girl #1
 569. 22.14 11.07.17 – Demi-chan wa Kataritai Special #1
 570. 21.28 11.07.17 – Centaur no Nayami #1
 571. 23:55 07.05.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #6 (#31)
 572. 23:32 07.05.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #5
 573. 22:13 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa SP2 [Final]
 574. 22:08 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa SP1
 575. 22:05 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #12 [Final]
 576. 22:00 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #11
 577. 21:56 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #10 [7900th Episode]
 578. 21:53 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #9
 579. 21:50 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #8
 580. 21:46 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #7
 581. 21:42 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #6
 582. 21:38 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #5
 583. 21:33 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #4
 584. 21:29 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #3
 585. 21:25 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #2
 586. 21:21 03.05.17 – Getsuyoubi no Tawawa #1
 587. 21:13 03.05.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #4
 588. 20:50 03.05.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #5
 589. 20:23 03.05.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #5 (#30)
 590. 01:49 30.04.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #4
 591. 22:06 01.05.17 – Granblue Fantasy #5
 592. 21:41 01.05.17 – Eromanga-sensei #4
 593. 01:49 30.04.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #4
 594. 01:29 30.04.17 – Danmachi Sword Oratoria #3
 595. 01:08 30.04.17 – Renai Boukun #4
 596. 22:50 26.04.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #3
 597. 22:29 26.04.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #2
 598. 22:07 26.04.17 – Zero kara Hajimeru Mahou no Sho #1
 599. 21:44 26.04.17 – Shingeki no Bahamut GENESIS Short Story #2
 600. 21:37 26.04.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #4
 601. 23:03 25.04.17 – The Snack World #2
 602. 22:37 25.04.17 – The Snack World #1
 603. 21:47 25.04.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #4 (#29)
 604. 21:24 25.04.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #3
 605. 21:02 25.04.17 – Eromanga-sensei #3
 606. 01:32 24.04.17 – Granblue Fantasy #4
 607. 01:10 24.04.17 – Danmachi Sword Oratoria #2
 608. 01:06 23.04.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka OVA
 609. 00:44 23.04.17 – Renai Boukun #3
 610. 00:42 22.04.17 – Himouto! Umaru-chan OAD #2
 611. 00:10 21.04.17 – Danmachi Sword Oratoria #1
 612. 23:47 20.04.17 – Himouto! Umaru-chan OAD #1
 613. 23:24 20.04.17 – Renai Boukun #2
 614. 23:02 20.04.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #3 (#28)
 615. 22:40 20.04.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #2
 616. 22:18 20.04.17 – Kobayashi-san Chi no MaruMaru Dragon #2
 617. 23:29 19.04.17 – Monster Musume no Iru Nichijou OVA 2
 618. 22:56 19.04.17 – Granblue Fantasy #3
 619. 22:34 19.04.17 – Eromanga-sensei #2
 620. 22:09 19.04.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #3
 621. 22:05 19.04.17 – Kobayashi-san Chi no MaruMaru Dragon #1
 622. 23:45 11.04.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #2
 623. 00:57 10.04.17 – Shingeki no Bahamut: Virgin Soul #1
 624. 00:34 10.04.17 – Eromanga-sensei #1
 625. 00:10 10.04.17 – Renai Boukun #1
 626. 23:48 09.04.17 – Granblue Fantasy #2
 627. 23:26 09.04.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #2 (#27)
 628. 19:04 08.04.17 – Sword Art Online: Ordinal Scale
 629. 19:27 06.04.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #13 [Final]
 630. 19:48 05.04.17 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou #1
 631. 01:50 03.04.17 – Granblue Fantasy #1
 632. 01:27 03.04.17 – Shingeki no Kyojin OAD #0.5
 633. 00:38 03.04.17 – Shingeki no Kyojin Season 2 #1 (#26)
 634. 22:57 30.03.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #12
 635. 00:12 27.03.17 – Demi-chan wa Kataritai #12 [Final]
 636. 23:48 26.03.17 – Nyanko Days #12 [Final]
 637. 22:56 22.03.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #11
 638. 22:52 20.03.17 – Nyanko Days #11
 639. 20:36 19.03.17 – Demi-chan wa Kataritai #11
 640. 23:07 16.03.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #10
 641. 22:24 16.03.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #10 [Final]
 642. 21:59 13.03.17 – Nyanko Days #10
 643. 21:51 13.03.17 – Demi-chan wa Kataritai #10
 644. 22:48 08.03.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #9
 645. 22:24 08.03.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #9
 646. 23:15 06.03.17 – Nyanko Days #9
 647. 22:00 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan OAD
 648. 21:28 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #12 [Final]
 649. 21:20 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #11
 650. 21:09 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #10
 651. 21:01 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #9
 652. 20:53 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #8
 653. 20:45 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #7
 654. 20:36 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #6
 655. 20:28 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #5
 656. 20:19 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #4
 657. 20:13 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #3
 658. 20:05 04.03.17 – Demi-chan wa Kataritai #9
 659. 19:44 04.03.17 – Oshiete! Galko-chan #2
 660. 00:40 02.03.17 – Oshiete! Galko-chan #1
 661. 22:37 01.03.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #8
 662. 22:16 01.03.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #8
 663. 00:22 01.03.17 – Nyanko Days #8
 664. 22:45 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #7
 665. 22:08 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #6
 666. 21:47 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #5
 667. 21:01 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #4
 668. 20:05 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #3
 669. 19:39 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #2
 670. 18:42 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 #1
 671. 15:55 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #10 [Fina]
 672. 15:28 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #9
 673. 15:08 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #8
 674. 14:47 26.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #7
 675. 14:26 26.02.17 – Demi-chan wa Kataritai #8
 676. 00:32 24.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #6
 677. 00:12 24.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #5 [7800th Episode]
 678. 23:50 23.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #4
 679. 23:25 23.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #3
 680. 23:04 23.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #2
 681. 22:42 23.02.17 – Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! #1
 682. 22:17 23.02.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #7
 683. 23:30 20.02.17 – Demi-chan wa Kataritai #7
 684. 22:41 20.02.17 – Nyanko Days #7
 685. 22:00 15.02.17 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #105
 686. 21:39 15.02.17 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #104
 687. 21:17 15.02.17 – Gekijouban Sword Art Online Ordinal Scale SP
 688. 20:51 15.02.17 – Nyanko Days #6
 689. 20:45 15.02.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #6
 690. 19:05 11.02.17 – Demi-chan wa Kataritai #6
 691. 20:54 08.02.17 – Demi-chan wa Kataritai #5
 692. 20:30 08.02.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #5
 693. 20:09 08.02.17 – Nyanko Days #5
 694. 00:23 08.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #25 [Final]
 695. 23:57 07.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #24
 696. 23:32 07.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #23
 697. 23:08 07.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #22
 698. 00:40 07.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #21
 699. 00:15 07.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #20
 700. 23:53 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #19
 701. 23:17 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #18
 702. 22:50 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #17
 703. 22:27 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #16
 704. 21:47 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #15
 705. 21:23 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #14
 706. 20:58 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #13
 707. 20:34 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #12
 708. 20:07 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #11
 709. 02:19 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #10
 710. 01:58 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #9
 711. 01:34 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #8
 712. 01:11 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #7
 713. 00:46 06.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #6
 714. 23:59 05.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #5
 715. 23:33 05.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #4
 716. 23:10 05.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #3
 717. 22:45 05.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #2
 718. 22:23 05.02.17 – Re-Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu #1
 719. 20:34 03.02.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #4
 720. 20:11 03.02.17 – Nyanko Days #4
 721. 21:30 28.01.17 – Demi-chan wa Kataritai #4
 722. 21:08 28.01.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #3
 723. 23:46 24.01.17 – Demi-chan wa Kataritai #3
 724. 23:24 24.01.17 – Nyanko Days #3
 725. 21:27 20.01.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #2
 726. 20:17 16.01.17 – Nyanko Days #2
 727. 22:07 15.01.17 – Pocket Monsters XY Tokubetsuhen Saikyou Megashinka IV [Final]
 728. 21:43 15.01.17 – Shingeki no Bahamut GENESIS Short Story #1
 729. 21:32 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd Special 2 – Smile History
 730. 20:35 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd Special 1 – Road to Live
 731. 20:10 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #12 [Final]
 732. 19:46 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #11
 733. 19:21 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #10
 734. 18:59 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #9
 735. 18:36 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #8
 736. 18:13 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #7
 737. 17:50 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #6
 738. 16:35 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #5
 739. 16:04 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #4
 740. 15:42 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #3
 741. 15:17 15.01.17 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #2
 742. 14:25 15.01.17 – Demi-chan wa Kataritai #2
 743. 14:02 15.01.17 – Demi-chan wa Kataritai #1
 744. 21:06 12.01.17 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon #1
 745. 23:54 10.01.17 – Shingeki no Kyojin OAD 5
 746. 23:24 10.01.17 – Himouto! Umaru-chan #12 [Final]
 747. 23:00 10.01.17 – Himouto! Umaru-chan #11
 748. 22:01 10.01.17 – Himouto! Umaru-chan #10
 749. 21:40 10.01.17 – Himouto! Umaru-chan #9
 750. 21:17 10.01.17 – Himouto! Umaru-chan #8
 751. 00:14 10.01.17 – Himouto! Umaru-chan #7
 752. 23:53 09.01.17 – Himouto! Umaru-chan #6
 753. 23:13 09.01.17 – Himouto! Umaru-chan #5
 754. 22:51 09.01.17 – Himouto! Umaru-chan #4
 755. 22:22 09.01.17 – Himouto! Umaru-chan #3
 756. 22:02 09.01.17 – Himouto! Umaru-chan #2
 757. 21:41 09.01.17 – Himouto! Umaru-chan #1
 758. 20:43 09.01.17 – Nyanko Days #1
 759. 22:18 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #13 [Final]
 760. 21:47 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #12
 761. 21:27 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #11
 762. 21:06 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #10
 763. 20:35 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #9
 764. 20:15 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #8
 765. 19:54 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #7
 766. 01:13 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #6
 767. 00:51 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #5
 768. 00:30 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #4
 769. 00:10 08.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #3
 770. 23:22 07.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #2
 771. 22:59 07.01.17 – Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darouka #1
 772. 03:40 31.12.16 – One Punch Man #12 [Final]
 773. 03:19 31.12.16 – One Punch Man #11
 774. 02:58 31.12.16 – One Punch Man #10
 775. 02:36 31.12.16 – One Punch Man #9
 776. 02:15 31.12.16 – One Punch Man #8
 777. 01:54 31.12.16 – One Punch Man #7 [7700th Episode]
 778. 01:33 31.12.16 – One Punch Man #6
 779. 01:13 31.12.16 – One Punch Man #5
 780. 00:51 31.12.16 – One Punch Man #4
 781. 01:18 30.12.16 – One Punch Man #3
 782. 00:57 30.12.16 – One Punch Man #2
 783. 00:35 30.12.16 – One Punch Man #1
 784. 23:03 29.11.16 – Idolmaster Cinderella Girls Gekijou 5-shuunen Kinen Short Anime
 785. 00:59 16.11.16 – Monster Musume no Iru Nichijou OVA 1
 786. 19:45 21.09.16 – Planetarian -Hoshi no Hito-
 787. 14:40 20.09.16 – Koe no Katachi
 788. 13:20 30.08.16 – Kimi no Na wa.
 789. 10:15 30.08.16 – Pocket Monsters XY&Z: Gekijouban 19 – Volcanion to Karakuri no Magearna
 790. 17:41 04.10.15 – Overlord Special #8 [Final]
 791. 17:38 04.10.15 – Overlord Special #7
 792. 17:35 04.10.15 – Overlord Special #6
 793. 17:32 04.10.15 – Overlord Special #5
 794. 17:29 04.10.15 – Overlord Special #4
 795. 17:26 04.10.15 – Overlord Special #3
 796. 17:23 04.10.15 – Overlord Special #2
 797. 17:19 04.10.15 – Overlord Special #1
 798. 16:46 04.10.15 – Overlord #13 [Final]
 799. 15:58 04.10.15 – Overlord #12
 800. 15:33 04.10.15 – Overlord #11
 801. 15:12 04.10.15 – Overlord #10
 802. 03:15 04.10.15 – Overlord #9
 803. 02:56 04.10.15 – Overlord #8
 804. 02:35 04.10.15 – Overlord #7
 805. 02:14 04.10.15 – Overlord #6
 806. 01:52 04.10.15 – Overlord #5
 807. 01:30 04.10.15 – Overlord #4
 808. 01:09 04.10.15 – Overlord #3
 809. 00:48 04.10.15 – Overlord #2
 810. 00:26 04.10.15 – Overlord #1
 811. 13:38 03.10.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #60 [Final]
 812. 20:16 28.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #59
 813. 20:15 28.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #58
 814. 20:14 28.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #57
 815. 22:02 24.09.15 – Hibike! Euphonium #13 [Final]
 816. 21:39 24.09.15 – Hibike! Euphonium #12
 817. 21:18 24.09.15 – Hibike! Euphonium #11
 818. 20:58 24.09.15 – Hibike! Euphonium #10
 819. 20:39 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #56
 820. 20:38 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #55
 821. 20:37 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #54
 822. 20:36 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #53
 823. 20:35 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #52
 824. 20:34 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #51
 825. 20:33 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #50
 826. 20:32 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #49
 827. 20:31 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #48
 828. 20:30 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #47
 829. 20:29 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #46
 830. 20:28 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #45
 831. 20:27 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #44
 832. 20:26 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #43
 833. 20:25 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #42
 834. 20:24 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #41
 835. 20:23 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #40
 836. 20:21 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #12 [Final]
 837. 19:58 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #11
 838. 19:37 24.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #10
 839. 22:59 20.09.15 – Kokoro ga Sakebitagatterunda!
 840. 11:56 09.09.15 – Pocket Monsters XY: Gekijouban 18 – Ring no Choumajin Hoopa
 841. 10:29 07.09.14 – Pikachu the Movie: Pikachu to Pokémon Ongakutai
 842. 01:52 05.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #9
 843. 01:30 05.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #8
 844. 01:00 05.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #7
 845. 00:38 05.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #6
 846. 00:17 05.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #5
 847. 23:58 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #4
 848. 23:33 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #39
 849. 23:32 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #38
 850. 23:31 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #37
 851. 23:30 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #36
 852. 23:29 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #35
 853. 23:28 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #34
 854. 23:27 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #33
 855. 23:26 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #32
 856. 23:25 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #31
 857. 23:24 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #30
 858. 23:23 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #29
 859. 23:22 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #28
 860. 23:21 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #27
 861. 23:20 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #26
 862. 23:19 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #25
 863. 23:18 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #24
 864. 23:17 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #23
 865. 23:16 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #22
 866. 23:15 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #21
 867. 23:14 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #20
 868. 23:13 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #19
 869. 23:12 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #18
 870. 23:11 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #17
 871. 23:10 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #16
 872. 23:09 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #15
 873. 23:08 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #14
 874. 23:07 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #13
 875. 23:06 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #12
 876. 23:06 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #11
 877. 23:05 04.09.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #10 [7600th Episode]
 878. 01:32 22.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #3
 879. 12:11 19.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #9
 880. 12:06 19.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #8
 881. 00:09 18.07.15 – Idolmaster Cinderella Girls 2nd #1
 882. 20:05 16.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #2
 883. 19:48 16.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #7
 884. 19:41 16.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #6
 885. 19:36 16.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #5
 886. 22:41 12.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #4
 887. 22:35 12.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #3
 888. 19:02 09.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #2
 889. 18:59 09.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou Hobo Mainichi OO! Namappoi Douga #1
 890. 23:46 07.07.15 – Monster Musume no Iru Nichijou #1
 891. 22:35 03.06.15 – Hibike! Euphonium #9
 892. 23:10 27.05.15 – Hibike! Euphonium #8
 893. 22:16 25.05.15 – Tenshi no Drop
 894. 22:44 20.05.15 – Hibike! Euphonium #7
 895. 21:15 16.05.15 – Pocket Monsters XY #70
 896. 20:54 16.05.15 – Pocket Monsters XY #69
 897. 22:21 15.05.15 – Hibike! Euphonium #6
 898. 22:00 15.05.15 – Hibike! Euphonium #5
 899. 00:19 05.05.15 – Hibike! Euphonium #4
 900. 22:07 25.04.15 – Shingeki no Kyojin OAD 4
 901. 21:42 25.04.15 – Shingeki no Kyojin OAD 3
 902. 21:18 25.04.15 – Pocket Monsters XY #68
 903. 20:55 25.04.15 – Pocket Monsters XY #67
 904. 20:25 25.04.15 – Hibike! Euphonium #3
 905. 00:25 16.04.15 – Hibike! Euphonium #2
 906. 00:31 15.04.15 – Idolmaster Cinderella Girls #13 [Final]
 907. 00:05 15.04.15 – Idolmaster Cinderella Girls #12
 908. 21:04 08.04.15 – Hibike! Euphonium #1
 909. 16:56 02.04.15 – Pocket Monsters XY #66
 910. 23:58 27.03.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #24 [Final]
 911. 23:36 27.03.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #23
 912. 23:13 27.03.15 – Pocket Monsters XY #65
 913. 22:37 27.03.15 – Idolmaster Cinderella Girls #11
 914. 23:55 20.03.15 – Pocket Monsters XY Tokubetsuhen Saikyou Megashinka III
 915. 23:30 20.03.15 – Idolmaster Cinderella Girls #10
 916. 22:53 17.03.15 – Pocket Monsters XY #64
 917. 20:40 17.03.15 – Pocket Monsters XY #63
 918. 20:16 17.03.15 – Pocket Monsters XY #62
 919. 23:08 14.03.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #22
 920. 22:47 14.03.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #21
 921. 22:27 14.03.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #20
 922. 22:06 14.03.15 – Idolmaster Cinderella Girls #9
 923. 21:42 14.03.15 – Idolmaster Cinderella Girls #8
 924. 21:04 14.03.15 – Idolmaster Cinderella Girls #7.5
 925. 00:10 21.02.15 – Pocket Monsters XY #61
 926. 23:50 20.02.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #19
 927. 23:29 20.02.15 – Idolmaster Cinderella Girls #7
 928. 21:50 13.02.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #18
 929. 21:30 13.02.15 – Idolmaster Cinderella Girls #6
 930. 22:56 12.02.15 – Pocket Monsters XY #60
 931. 21:42 12.02.15 – Pocket Monsters XY #59
 932. 21:34 09.02.15 – Pocket Monsters XY Battle Special
 933. 20:47 09.02.15 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #15
 934. 19:07 07.02.15 – Pocket Monsters XY #58
 935. 18:46 07.02.15 – Pocket Monsters XY #57
 936. 18:13 07.02.15 – Pocket Monsters XY #56
 937. 17:52 07.02.15 – Pocket Monsters XY #55
 938. 17:31 07.02.15 – Pocket Monsters XY #54
 939. 17:05 07.02.15 – Pocket Monsters XY #53
 940. 16:44 07.02.15 – Pocket Monsters XY #52
 941. 16:21 07.02.15 – Pocket Monsters XY #51
 942. 15:50 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #60 [Final]
 943. 15:45 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #59
 944. 15:42 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #58
 945. 15:38 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #57
 946. 15:34 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #56
 947. 15:31 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #55
 948. 15:27 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #54
 949. 15:23 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #53
 950. 15:20 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #52
 951. 15:16 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #51
 952. 15:12 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #50
 953. 15:09 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #49
 954. 15:06 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #48
 955. 15:02 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #47
 956. 14:58 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #46
 957. 14:55 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #45
 958. 14:51 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #44
 959. 14:48 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #43
 960. 14:44 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #42
 961. 14:40 07.02.15 – Ai Tenchi Muyou! #41
 962. 14:35 07.02.15 – Idolmaster Cinderella Girls #5
 963. 20:47 06.02.15 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #14
 964. 20:26 06.02.15 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #13
 965. 20:04 06.02.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #17
 966. 19:44 06.02.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #16
 967. 19:24 06.02.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #15
 968. 19:03 06.02.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #14
 969. 18:43 06.02.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #13
 970. 18:23 06.02.15 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #12
 971. 18:00 06.02.15 – Shingeki no Bahamut Genesis #12 [Final]
 972. 17:37 06.02.15 – Shingeki no Bahamut Genesis #11
 973. 23:22 03.02.15 – Idolmaster Cinderella Girls #4
 974. 23:01 03.02.15 – Idolmaster Cinderella Girls #3
 975. 22:11 18.01.15 – Idolmaster Cinderella Girls #2
 976. 22:17 11.01.15 – Idolmaster Cinderella Girls #1
 977. 21:50 20.12.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #12 [7500th Episode]
 978. 19:54 20.12.14 – Sword Art Online II #24 [Final]
 979. 22:45 15.12.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #10
 980. 19:40 13.12.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #11
 981. 19:02 13.12.14 – Sword Art Online II #23
 982. 23:30 09.12.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #9
 983. 23:26 07.12.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #11
 984. 01:36 07.12.24 – Sword Art Online II #22
 985. 22:26 05.12.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #10
 986. 22:06 05.12.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #8
 987. 23:27 02.12.14 – Sanzoku no Musume Ronja #2
 988. 22:54 02.12.14 – Sanzoku no Musume Ronja #1
 989. 23:36 29.11.14 – Nozo x Kimi OAD #2
 990. 23:15 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #40
 991. 23:12 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #39
 992. 23:08 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #38
 993. 23:05 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #37
 994. 23:01 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #36
 995. 22:52 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #35
 996. 22:48 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #34
 997. 22:45 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #33
 998. 22:41 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #32
 999. 22:37 29.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #31
 1000. 22:30 29.11.14 – Pocket Monsters XY #24
 1001. 22:09 29.11.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #9
 1002. 21:49 29.11.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #8
 1003. 21:29 29.11.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #7
 1004. 20:58 29.11.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #7
 1005. 20:39 29.11.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #6.5
 1006. 20:16 29.11.14 – Sword Art Online II #21
 1007. 19:06 22.11.14 – Sword Art Online II #20
 1008. 00:11 16.11.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #6
 1009. 23:51 15.11.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #5
 1010. 23:31 15.11.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #4
 1011. 22:51 15.11.14 – Pocket Monsters XY #50
 1012. 22:31 15.11.14 – Pocket Monsters XY #49
 1013. 22:10 15.11.14 – Pocket Monsters XY #48
 1014. 21:46 15.11.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #6
 1015. 21:25 15.11.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #5
 1016. 21:04 15.11.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #10
 1017. 20:42 15.11.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #9
 1018. 19:45 15.11.14 – Pocket Monsters XY Tokubetsuhen Saikyou Megashinka II
 1019. 19:22 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #30
 1020. 19:19 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #29
 1021. 19:15 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #28
 1022. 19:11 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #27
 1023. 19:08 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #26
 1024. 18:57 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #25
 1025. 18:54 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #24
 1026. 18:50 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #23
 1027. 18:46 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #22
 1028. 18:43 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #21
 1029. 18:39 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #20
 1030. 18:36 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #19
 1031. 18:32 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #18
 1032. 18:29 15.11.14 – Ai Tenchi Muyou! #17
 1033. 18:24 15.11.14 – Sword Art Online II #19
 1034. 18:38 08.11.14 – Sword Art Online II #18
 1035. 22:53 03.11.14 – Sword Art Online II #17
 1036. 00:04 28.10.14 – THE iDOLM@STER: Shiny Festa #3 [Final]
 1037. 23:47 27.10.14 – THE iDOLM@STER: Shiny Festa #2
 1038. 23:16 27.10.14 – THE iDOLM@STER: Shiny Festa #1
 1039. 22:54 27.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #16
 1040. 22:50 27.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #15
 1041. 22:47 27.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #14
 1042. 22:44 27.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #13
 1043. 22:40 27.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #12
 1044. 22:36 27.10.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #4
 1045. 22:15 27.10.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #3
 1046. 22:42 25.10.14 – Sword Art Online II #16
 1047. 22:28 20.10.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #3
 1048. 22:07 20.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #11
 1049. 23:48 18.10.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #8
 1050. 21:44 18.10.14 – Sword Art Online II #15
 1051. 00:11 18.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #10
 1052. 21:28 16.10.14 – Pocket Monsters XY #47
 1053. 21:08 16.10.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #2
 1054. 20:46 16.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #9
 1055. 22:01 15.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #8
 1056. 23:25 14.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #7
 1057. 23:18 14.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #6
 1058. 23:15 14.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #5
 1059. 23:11 14.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #4
 1060. 23:08 14.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #3
 1061. 23:04 14.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #2
 1062. 23:00 14.10.14 – Ai Tenchi Muyou! #1
 1063. 22:46 14.10.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #2
 1064. 21:38 13.10.24 – Hanayamata #12 [Final]
 1065. 21:16 13.10.14 – Hanayamata #11
 1066. 20:54 13.10.14 – Hanayamata #10
 1067. 20:36 13.10.14 – Hanayamata #9
 1068. 20:15 13.10.14 – Hanayamata #8
 1069. 19:10 13.10.14 – Hanayamata #7
 1070. 18:46 13.10.14 – Hanayamata #6
 1071. 18:23 13.10.14 – Hanayamata #5
 1072. 23:53 12.10.14 – Hanayamata #4
 1073. 23:23 12.10.14 – Hanayamata #3
 1074. 00:59 12.10.14 – Hanayamata #2
 1075. 00:35 12.10.14 – Hanayamata #1
 1076. 00:11 12.10.14 – Kiseijuu – Sei no Kakuritsu #1
 1077. 23:42 11.10.14 – Shingeki no Bahamut Genesis #1 [7400th Episode]
 1078. 23:18 11.10.14 – Shigatsu wa Kimi no Uso #1
 1079. 22:10 11.10.14 – Pocket Monsters XY #46
 1080. 21:47 11.10.14 – Sword Art Online II #14.5
 1081. 23:08 06.10.14 – THE iDOLM@STER Movie: Kagayaki no Mukougawa e!
 1082. 02:24 05.10.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #7
 1083. 01:59 05.10.14 – Sword Art Online II #14
 1084. 19:32 03.10.14 – Pocket Monsters XY #45
 1085. 20:36 28.09.14 – Pocket Monsters XY #44
 1086. 19:59 27.09.14 – Sword Art Online II #13
 1087. 23:08 24.09.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #6
 1088. 00:19 21.09.14 – Sword Art Online II #12
 1089. 19:49 19.09.14 – Pocket Monsters XY #43
 1090. 20:58 18.09.14 – Pocket Monsters XY #42
 1091. 20:36 18.09.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #5
 1092. 19:59 18.09.14 – Sword Art Online II #11
 1093. 19:38 18.09.14 – Sword Art Online II #10
 1094. 11:24 07.09.14 – Pocket Monsters XY: Gekijouban 17 – Hakai no Mayu to Diancie
 1095. 09:45 07.09.14 – Pikachu the Movie: Kore Nan no Kagi?!
 1096. 22:47 30.08.14 – Sword Art Online II #9
 1097. 14:38 30.08.14 – Pocket Monsters XY #41
 1098. 13:12 24.08.14 – Nozo x Kimi OAD #1
 1099. 12:49 24.08.14 – Pocket Monsters XY #40
 1100. 12:20 24.08.14 – Sword Art Online II #8
 1101. 00:21 17.08.14 – Pocket Monsters XY #39
 1102. 23:53 16.08.14 – Pocket Monsters XY #38
 1103. 23:26 16.08.14 – Pocket Monsters XY #37
 1104. 23:01 16.08.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #4
 1105. 22:37 16.08.14 – Sword Art Online II #7
 1106. 22:58 09.08.14 – Sword Art Online II #6
 1107. 21:54 02.08.14 – Sword Art Online II #5
 1108. 21:32 02.08.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #3
 1109. 20:22 26.07.14 – Pocket Monsters XY #36
 1110. 20:00 26.07.14 – Sword Art Online II #4
 1111. 22:33 20.07.14 – Pocket Monsters XY #35
 1112. 22:12 20.07.14 – Pocket Monsters XY #34
 1113. 21:34 20.07.14 – Pocket Monsters XY #33
 1114. 21:13 20.07.14 – Pocket Monsters XY #32
 1115. 20:46 20.07.14 – Pocket Monsters XY #31
 1116. 20:22 20.07.14 – Pocket Monsters XY #30
 1117. 19:38 20.07.14 – Pocket Monsters XY #29
 1118. 18:35 20.07.14 – Pocket Monsters XY #28
 1119. 18:14 20.07.14 – Pocket Monsters XY #27
 1120. 17:53 20.07.14 – Pocket Monsters XY #26
 1121. 17:26 20.07.14 – Pocket Monsters XY #25
 1122. 16:57 20.07.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #2
 1123. 16:32 20.07.14 – Sword Art Online II #3
 1124. 15:43 18.07.14 – Pocket Monsters XY: Koukoku no Princess Diancie
 1125. 23:30 13.07.14 – Sword Art Online II #2
 1126. 22:37 07.07.14 – Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal #1
 1127. 01:52 06.07.14 – Sword Art Online II #1
 1128. 21:23 30.06.14 – Puchimas!! #74 [Final]
 1129. 23:05 26.06.14 – Puchimas!! #73
 1130. 23:03 26.06.14 – Puchimas!! #72
 1131. 23:07 25.06.14 – Puchimas!! #71
 1132. 23:04 25.06.14 – Puchimas!! #70
 1133. 23:21 24.06.14 – Puchimas!! #69
 1134. 23:17 24.06.14 – Puchimas!! #68
 1135. 23:53 23.06.14 – Puchimas!! #67
 1136. 23:50 23.06.14 – Puchimas!! #66
 1137. 00:06 20.06.14 – Puchimas!! #65
 1138. 00:02 19.06.14 – Puchimas!! #64
 1139. 23:59 18.06.14 – Puchimas!! #63
 1140. 00:08 17.06.14 – Puchimas! OVA
 1141. 23:57 16.06.14 – Puchimas!! #62
 1142. 23:54 16.06.14 – Puchimas!! #61
 1143. 21:14 13.06.14 – Puchimas!! #60
 1144. 00:48 12.06.14 – Puchimas!! #59
 1145. 01:38 11.06.14 – Puchimas!! #58
 1146. 01:35 11.06.14 – Puchimas!! #57
 1147. 01:49 09.06.14 – Puchimas!! #56
 1148. 21:04 05.06.14 – Puchimas!! #55
 1149. 23:11 04.06.14 – Puchimas!! #54
 1150. 23:20 03.06.14 – Puchimas!! #53
 1151. 21:05 02.06.14 – Puchimas!! #52
 1152. 21:02 02.06.14 – Puchimas!! #51
 1153. 21:36 30.05.14 – Puchimas!! #50
 1154. 23:57 28.05.14 – Puchimas!! #49
 1155. 22:51 27.05.14 – Puchimas!! #48
 1156. 13:21 27.05.14 – Puchimas!! #47
 1157. 13:18 27.05.14 – Puchimas!! #46
 1158. 20:21 23.05.14 – Puchimas!! #45
 1159. 23:51 21.05.14 – Puchimas!! #44
 1160. 23:48 21.05.14 – Puchimas!! #43
 1161. 22:14 19.05.14 – Puchimas!! #42
 1162. 22:11 19.05.14 – Puchimas!! #41
 1163. 21:48 15.05.14 – Puchimas!! #40
 1164. 22:13 14.05.14 – Puchimas!! #39
 1165. 23:27 13.05.14 – Puchimas!! #38
 1166. 21:59 12.05.14 – Shingeki no Kyojin OAD 2
 1167. 21:35 12.05.14 – Shingeki no Kyojin OAD 1
 1168. 21:14 12.05.14 – Puchimas!! #37
 1169. 22:48 11.05.14 – Puchimas!! #36
 1170. 01:59 11.05.14 – Shingeki no Kyojin #25 [Final]
 1171. 01:36 11.05.14 – Shingeki no Kyojin #24
 1172. 01:16 11.05.14 – Shingeki no Kyojin #23
 1173. 00:54 11.05.14 – Shingeki no Kyojin #22
 1174. 00:35 11.05.14 – Shingeki no Kyojin #21
 1175. 00:16 11.05.14 – Shingeki no Kyojin #20
 1176. 23:57 10.05.14 – Shingeki no Kyojin #19
 1177. 23:37 10.05.14 – Shingeki no Kyojin #18 [7300th Episode]
 1178. 23:18 10.05.14 – Shingeki no Kyojin #17
 1179. 19:44 09.05.14 – Shingeki no Kyojin #16
 1180. 19:23 09.05.14 – Shingeki no Kyojin #15
 1181. 19:03 09.05.14 – Shingeki no Kyojin #14
 1182. 22:39 08.05.14 – Shingeki no Kyojin #13.5
 1183. 22:34 08.05.14 – Shingeki no Kyojin #13
 1184. 22:16 08.05.14 – Shingeki no Kyojin #12
 1185. 21:57 08.05.14 – Shingeki no Kyojin #11
 1186. 21:36 08.05.14 – Shingeki no Kyojin #10
 1187. 21:16 08.05.14 – Shingeki no Kyojin #9
 1188. 20:55 08.05.14 – Shingeki no Kyojin #8
 1189. 20:35 08.05.14 – Shingeki no Kyojin #7
 1190. 20:09 08.05.14 – Puchimas!! #35
 1191. 23:30 07.05.14 – Shingeki no Kyojin #6
 1192. 23:09 07.05.14 – Shingeki no Kyojin #5
 1193. 22:49 07.05.14 – Shingeki no Kyojin #4
 1194. 22:20 07.05.14 – Shingeki no Kyojin #3
 1195. 21:58 07.05.14 – Shingeki no Kyojin #2
 1196. 21:36 07.05.14 – Puchimas!! #34
 1197. 23:11 06.05.14 – Shingeki no Kyojin #1
 1198. 22:45 06.05.14 – Puchimas!! #33
 1199. 22:43 06.05.14 – Puchimas!! #32
 1200. 22:28 05.05.14 – Puchimas!! #31
 1201. 22:26 05.05.14 – Puchimas!! #30
 1202. 16:52 05.05.14 – Puchimas!! #29
 1203. 16:49 05.05.14 – Puchimas!! #28
 1204. 20:58 01.05.14 – Puchimas!! #27
 1205. 21:25 30.04.14 – Puchimas!! #26
 1206. 20:27 29.04.14 – Puchimas!! #25
 1207. 21:20 28.04.14 – Puchimas!! #24
 1208. 21:18 28.04.14 – Puchimas!! #23
 1209. 22:57 24.04.14 – Puchimas!! #22
 1210. 22:54 24.04.14 – Puchimas!! #21
 1211. 18:14 23.04.14 – Puchimas!! #20
 1212. 17:20 22.04.14 – Puchimas!! #19
 1213. 12:40 21.04.14 – Puchimas!! #18
 1214. 10:57 18.04.14 – Puchimas!! #17
 1215. 00:47 18.04.14 – Pocket Monsters XY #23
 1216. 00:12 18.04.14 – Puchimas!! #16
 1217. 00:09 18.04.14 – Puchimas!! #15
 1218. 01:52 17.04.14 – Pocket Monsters XY #22
 1219. 01:32 17.04.14 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 2014 Spring Special
 1220. 01:12 17.04.14 – Pocket Monsters XY #21
 1221. 00:50 17.04.14 – Pocket Monsters XY #20
 1222. 00:28 17.04.14 – Pocket Monsters XY #19
 1223. 00:07 17.04.14 – Pocket Monsters XY #18
 1224. 23:40 16.04.14 – Pocket Monsters XY #17
 1225. 23:19 16.04.14 – Pocket Monsters XY #16
 1226. 22:59 16.04.14 – Puchimas!! #14
 1227. 22:55 16.04.14 – Puchimas!! #13
 1228. 23:41 15.04.14 – Pocket Monsters XY #15
 1229. 23:20 15.04.14 – Pocket Monsters XY #14
 1230. 22:53 15.04.14 – Pocket Monsters XY Tokubetsuhen Saikyou Megashinka I
 1231. 22:09 15.04.14 – Puchimas!! #12
 1232. 22:07 15.04.14 – Puchimas!! #11
 1233. 22:04 15.04.14 – Puchimas!! #10
 1234. 22:24 10.04.14 – Puchimas!! #9
 1235. 21:48 09.04.14 – Puchimas!! #8
 1236. 22:39 08.04.14 – Pupa #12 [Final]
 1237. 22:35 08.04.14 – Pupa #11
 1238. 22:32 08.04.14 – Pupa #10
 1239. 22:28 08.04.14 – Pupa #9
 1240. 22:25 08.04.14 – Pupa #8
 1241. 22:19 08.04.14 – Pupa #7
 1242. 22:16 08.04.14 – Pupa #6
 1243. 22:12 08.04.14 – Pupa #5
 1244. 22:09 08.04.14 – Pupa #4
 1245. 21:00 08.04.14 – Puchimas!! #7
 1246. 20:56 08.04.14 – Puchimas!! #6
 1247. 17:07 07.04.14 – Puchimas!! #5
 1248. 20:11 04.04.14 – Puchimas!! #4
 1249. 17:06 03.04.14 – Puchimas!! #3
 1250. 21:53 02.04.14 – Puchimas!! #2
 1251. 21:49 02.04.14 – Puchimas!! #1
 1252. 21:24 23.01.14 – Pupa #3
 1253. 21:16 23.01.14 – Pupa #2
 1254. 21:13 23.01.14 – Pupa #1
 1255. 21:06 23.01.14 – Pocket Monsters XY #13
 1256. 20:44 23.01.14 – Pocket Monsters XY #12
 1257. 20:24 23.01.14 – Pocket Monsters XY 2013 Special
 1258. 19:35 23.01.14 – Sword Art Online Extra Edition
 1259. 22:13 22.01.14 – Sword Art Offline #5
 1260. 22:01 22.01.14 – Sword Art Offline #4
 1261. 21:29 22.01.14 – Sword Art Offline #3
 1262. 20:53 22.01.14 – Sword Art Offline #2
 1263. 01:19 18.01.14 – Sword Art Offline #1
 1264. 21:56 01.01.14 – Pocket Monsters XY #11
 1265. 21:47 15.12.13 – Pocket Monsters XY #10
 1266. 20:11 05.12.13 – Pocket Monsters XY #9
 1267. 18:38 28.11.13 – Pocket Monsters XY #8
 1268. 17:57 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #103
 1269. 17:36 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #102
 1270. 17:15 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #101
 1271. 16:54 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #100
 1272. 16:33 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #99
 1273. 16:10 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #98
 1274. 15:44 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #97
 1275. 15:24 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #96
 1276. 13:56 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #95
 1277. 13:34 24.11.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #94 [7200th Episode]
 1278. 21:50 21.11.13 – Pocket Monsters XY #7
 1279. 17:00 14.11.13 – Pocket Monsters XY #6
 1280. 21:55 11.11.13 – Puchimas! Special 3: Idol Damono
 1281. 15:43 07.11.13 – Pocket Monsters XY #5
 1282. 23:56 31.10.13 – Pocket Monsters XY #4
 1283. 20:51 27.10.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #93
 1284. 20:29 27.10.13 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #92
 1285. 20:45 26.10.13 – Pocket Monsters XY #3
 1286. 20:22 26.10.13 – Pocket Monsters XY #2
 1287. 20:01 26.10.13 – Pocket Monsters XY #1
 1288. 19:39 26.10.13 – Pocket Monsters XY: Road to Kalos
 1289. 22:47 24.10.13 – Pocket Monsters The Origin #4 [Final]
 1290. 22:25 24.10.13 – Pocket Monsters The Origin #3
 1291. 22:03 24.10.13 – Pocket Monsters The Origin #2
 1292. 21:41 24.10.13 – Pocket Monsters The Origin #1
 1293. 21:16 24.10.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #59 [Final]
 1294. 20:53 24.10.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #58
 1295. 20:31 24.10.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #57
 1296. 20:07 24.10.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #56
 1297. 19:47 24.10.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #55
 1298. 19:25 24.10.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #54
 1299. 11:53 07.09.13 – Pocket Monsters Best Wishes: Gekijouban 16 – Shinzoku no Genesect: Mewtwo Kakusei
 1300. 09:48 07.09.13 – Pocket Monsters Best Wishes: Pikachu to Eevee Friends
 1301. 17:35 18.08.13 – Pocket Monsters Best Wishes: Mewtwo – Kakusei e no Joshou
 1302. 17:07 18.08.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #53
 1303. 16:44 18.08.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #52
 1304. 16:23 18.08.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #51
 1305. 16:01 18.08.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #50
 1306. 16:42 07.07.13 – Rozen Maiden Season 3 #1
 1307. 16:16 07.07.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #49
 1308. 15:51 07.07.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #48
 1309. 15:30 07.07.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #47
 1310. 15:07 07.07.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #13 [Final]
 1311. 14:46 07.07.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #12
 1312. 14:19 07.07.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #11
 1313. 13:52 07.07.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #46
 1314. 15:10 09.06.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #10
 1315. 14:48 09.06.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #45
 1316. 15:22 02.06.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #9
 1317. 14:56 02.06.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #44
 1318. 19:16 26.05.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #8
 1319. 18:54 26.05.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #43
 1320. 22:18 22.05.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #7
 1321. 21:57 22.05.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #6
 1322. 21:34 22.05.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #42
 1323. 23:10 20.05.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #5
 1324. 22:47 20.05.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #4
 1325. 21:13 20.05.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #41
 1326. 20:51 20.05.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #40
 1327. 20:27 20.05.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #39
 1328. 20:04 20.05.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #38
 1329. 21:49 14.05.13 – Puchimas! Special 2: Ifuu Doudou
 1330. 20:47 09.05.13 – Puchimas! Special 1: Attsui na~
 1331. 22:05 22.04.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #3
 1332. 21:06 14.04.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #37
 1333. 20:36 14.04.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #36
 1334. 01:22 14.04.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #2
 1335. 00:32 14.04.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! S2 #1
 1336. 00:08 14.04.13 – Little Busters! #26 [Final]
 1337. 23:53 31.03.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #35
 1338. 23:30 31.03.13 – Little Busters! #25
 1339. 22:22 29.03.13 – Maoyuu Maou Yuusha #12 [Final]
 1340. 22:12 28.03.13 – Puchimas! #64 [Final]
 1341. 19:48 27.03.13 – Puchimas! #63
 1342. 18:51 26.03.13 – Puchimas! #62
 1343. 21:49 25.03.13 – Puchimas! #61
 1344. 18:22 25.03.13 – Puchimas! #60
 1345. 00:08 25.03.13 – Fairy Tail #4
 1346. 23:40 24.03.13 – Fairy Tail #3
 1347. 23:01 24.03.13 – Fairy Tail #2
 1348. 22:33 24.03.13 – Fairy Tail #1
 1349. 19:59 23.03.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #34
 1350. 19:36 23.03.13 – Little Busters! #24
 1351. 19:15 23.03.13 – Maoyuu Maou Yuusha #11
 1352. 21:35 21.03.13 – Puchimas! #59
 1353. 21:08 20.03.13 – Puchimas! #58
 1354. 21:06 20.03.13 – Puchimas! #57
 1355. 19:39 19.03.13 – Puchimas! #56
 1356. 21:56 18.03.13 – Puchimas! #55
 1357. 00:43 17.03.13 – Little Busters! #23
 1358. 14:22 16.03.13 – Maoyuu Maou Yuusha #10
 1359. 22:45 15.03.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #33
 1360. 21:25 15.03.13 – Puchimas! #54
 1361. 19:34 13.03.13 – Puchimas! #53
 1362. 19:22 12.03.13 – Puchimas! #52
 1363. 18:34 11.03.13 – Puchimas! #51
 1364. 18:32 11.03.13 – Puchimas! #50
 1365. 14:54 10.03.13 – Upotte!! #10 [Final]
 1366. 14:33 10.03.13 – Upotte!! #9
 1367. 14:11 10.03.13 – Little Busters! #22
 1368. 00:27 10.03.13 – Upotte!! #8
 1369. 00:06 10.03.13 – Upotte!! #7
 1370. 23:45 09.03.13 – Upotte!! #6
 1371. 23:25 09.03.13 – Upotte!! #5
 1372. 23:04 09.03.13 – Upotte!! #4
 1373. 22:43 09.03.13 – Upotte!! #3
 1374. 22:19 09.03.13 – Upotte!! #2
 1375. 21:58 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #12 [Final]
 1376. 21:33 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #11
 1377. 21:11 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #10 [7100th Episode]
 1378. 20:50 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #9
 1379. 20:28 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #8
 1380. 19:57 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #7
 1381. 19:34 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #6
 1382. 19:12 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #5
 1383. 18:50 09.03.13 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #4
 1384. 18:26 09.03.13 – Maoyuu Maou Yuusha #9.5
 1385. 18:03 09.03.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #32
 1386. 01:22 09.03.13 – Puchimas! #49
 1387. 19:29 06.03.13 – Puchimas! #48
 1388. 19:27 06.03.13 – Puchimas! #47
 1389. 20:36 04.03.13 – Puchimas! #46
 1390. 20:34 04.03.13 – Puchimas! #45
 1391. 22:07 02.03.13 – Little Busters! #21
 1392. 15:59 02.03.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #31
 1393. 15:37 02.03.13 – Maoyuu Maou Yuusha #9
 1394. 22:04 28.02.13 – Puchimas! #44
 1395. 21:44 27.02.13 – Puchimas! #43
 1396. 19:42 26.02.13 – Puchimas! #42
 1397. 20:57 25.02.13 – Maoyuu Maou Yuusha #8
 1398. 20:36 25.02.13 – Puchimas! #41
 1399. 20:33 25.02.13 – Puchimas! #40
 1400. 22:43 23.02.13 – Maoyuu Maou Yuusha #7
 1401. 22:23 23.02.13 – Maoyuu Maou Yuusha #6
 1402. 22:02 23.02.13 – Maoyuu Maou Yuusha #5
 1403. 21:41 23.02.13 – Maoyuu Maou Yuusha #4
 1404. 21:20 23.02.13 – Maoyuu Maou Yuusha #3
 1405. 20:59 23.02.13 – Maoyuu Maou Yuusha #2
 1406. 20:34 23.02.13 – Maoyuu Maou Yuusha #1
 1407. 19:55 23.02.13 – Little Busters! #20
 1408. 14:28 23.02.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #30
 1409. 18:51 22.02.13 – Puchimas! #39
 1410. 17:58 20.02.13 – Puchimas! #38
 1411. 18:46 19.02.13 – Puchimas! #37
 1412. 20:43 18.02.13 – Puchimas! #36
 1413. 20:42 18.02.13 – Puchimas! #35
 1414. 13:45 17.02.13 – Puchimas! #34
 1415. 13:43 17.02.13 – Puchimas! #33
 1416. 13:41 17.02.13 – Puchimas! #32
 1417. 13:39 17.02.13 – Puchimas! #31
 1418. 13:37 17.02.13 – Puchimas! #30
 1419. 13:35 17.02.13 – Puchimas! #29
 1420. 13:33 17.02.13 – Puchimas! #28
 1421. 13:31 17.02.13 – Puchimas! #27
 1422. 13:29 17.02.13 – Puchimas! #26
 1423. 13:27 17.02.13 – Puchimas! #25
 1424. 13:25 17.02.13 – Puchimas! #24
 1425. 13:23 17.02.13 – Puchimas! #23
 1426. 13:21 17.02.13 – Puchimas! #22
 1427. 13:19 17.02.13 – Puchimas! #21
 1428. 13:17 17.02.13 – Puchimas! #20
 1429. 13:15 17.02.13 – Puchimas! #19
 1430. 13:13 17.02.13 – Puchimas! #18
 1431. 13:11 17.02.13 – Puchimas! #17
 1432. 13:10 17.02.13 – Puchimas! #16
 1433. 13:08 17.02.13 – Puchimas! #15
 1434. 13:06 17.02.13 – Puchimas! #14
 1435. 13:04 17.02.13 – Puchimas! #13
 1436. 13:02 17.02.13 – Puchimas! #12
 1437. 13:00 17.02.13 – Puchimas! #11
 1438. 12:58 17.02.13 – Puchimas! #10
 1439. 12:56 17.02.13 – Puchimas! #9
 1440. 12:54 17.02.13 – Puchimas! #8
 1441. 12:52 17.02.13 – Puchimas! #7
 1442. 12:50 17.02.13 – Puchimas! #6
 1443. 12:48 17.02.13 – Puchimas! #5
 1444. 12:46 17.02.13 – Puchimas! #4
 1445. 12:44 17.02.13 – Puchimas! #3
 1446. 12:41 17.02.13 – Puchimas! #2
 1447. 12:39 17.02.13 – Puchimas! #1
 1448. 12:35 17.02.13 – Puchimas! Wakku Waku OVA
 1449. 12:28 17.02.13 – Little Busters! #19
 1450. 21:45 15.02.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #29
 1451. 20:17 10.02.13 – Little Busters! #18
 1452. 18:41 09.02.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #28
 1453. 01:15 03.02.13 – Little Busters! #17
 1454. 00:54 03.02.13 – Little Busters! #16
 1455. 00:32 03.02.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #27
 1456. 00:05 03.02.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #26
 1457. 00:57 20.01.13 – Little Busters! #15
 1458. 00:34 20.01.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #25
 1459. 15:18 13.01.13 – Little Busters! #14
 1460. 16:48 12.01.13 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #24
 1461. 20:43 05.01.13 – Pocket Monsters OVA – Utae Meloetta Rinka no Mi wo Sagase!
 1462. 20:35 05.01.13 – Oshougatsu da yo! Pokémon de Hatsuwarai Special
 1463. 19:41 05.01.13 – Little Busters! #13
 1464. 01:37 23.12.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #23
 1465. 01:15 23.12.12 – Little Busters! #12
 1466. 00:54 23.12.12 – Sword Art Online #25 [Final]
 1467. 21:48 19.12.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #22
 1468. 19:56 16.12.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #21
 1469. 19:34 16.12.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #20
 1470. 19:11 16.12.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #19
 1471. 23:31 15.12.12 – Little Busters! #11
 1472. 23:10 15.12.12 – Sword Art Online #24
 1473. 21:50 14.12.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #18
 1474. 21:29 14.12.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #17
 1475. 21:07 14.12.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #16
 1476. 16:26 09.12.12 – Little Busters! #10
 1477. 16:05 09.12.12 – Sword Art Online #23 [7000th Episode]
 1478. 20:17 02.12.12 – Little Busters! #9
 1479. 19:56 02.12.12 – Sword Art Online #22
 1480. 19:37 25.11.12 – Tales of Symphonia OVA: Sekai Tougou-hen Episode #3 [Final]
 1481. 19:03 25.11.12 – Tales of Symphonia OVA: Sekai Tougou-hen Episode #2
 1482. 15:50 25.11.12 – Little Busters! #8
 1483. 15:28 25.11.12 – Sword Art Online #21
 1484. 23:54 17.11.12 – Sword Art Online #20
 1485. 23:32 17.11.12 – Little Busters! #7
 1486. 21:41 11.11.12 – Kuroshitsuji OVA
 1487. 20:19 11.11.12 – Kuroshitsuji II OVA 7 [Final]
 1488. 20:13 11.11.12 – Kuroshitsuji II OVA 6
 1489. 19:59 11.11.12 – Kuroshitsuji II OVA 5
 1490. 19:37 11.11.12 – Kuroshitsuji II OVA 4
 1491. 18:50 11.11.12 – Kuroshitsuji II OVA 3
 1492. 18:24 11.11.12 – Kuroshitsuji II OVA 2
 1493. 17:58 11.11.12 – Kuroshitsuji II OVA 1
 1494. 17:34 11.11.12 – Kuroshitsuji II #12 [Final]
 1495. 17:10 11.11.12 – Kuroshitsuji II #11
 1496. 16:48 11.11.12 – Kuroshitsuji II #10
 1497. 16:23 11.11.12 – Kuroshitsuji II #9
 1498. 15:59 11.11.12 – Kuroshitsuji II #8
 1499. 15:38 11.11.12 – Kuroshitsuji II #7
 1500. 00:51 11.11.12 – Kuroshitsuji II #6
 1501. 00:08 11.11.12 – Kuroshitsuji II #5
 1502. 23:47 10.11.12 – Kuroshitsuji II #4
 1503. 23:26 10.11.12 – Kuroshitsuji II #3
 1504. 23:05 10.11.12 – Kuroshitsuji II #2
 1505. 22:45 10.11.12 – Kuroshitsuji II #1
 1506. 22:13 10.11.12 – Little Busters! #6
 1507. 21:49 10.11.12 – Sword Art Online #19
 1508. 23:30 03.11.12 – Little Busters! #5
 1509. 23:07 03.11.12 – Sword Art Online #18
 1510. 15:55 03.11.12 – Kuroshitsuji #24 [Final]
 1511. 15:32 03.11.12 – Kuroshitsuji #23
 1512. 15:12 03.11.12 – Kuroshitsuji #22
 1513. 14:51 03.11.12 – Kuroshitsuji #21
 1514. 22:43 01.11.12 – Kuroshitsuji #20
 1515. 22:22 01.11.12 – Kuroshitsuji #19
 1516. 22:01 01.11.12 – Kuroshitsuji #18
 1517. 21:39 01.11.12 – Kuroshitsuji #17
 1518. 21:18 01.11.12 – Kuroshitsuji #16
 1519. 19:43 29.10.12 – Little Busters! #4
 1520. 21:33 27.10.12 – Sword Art Online #17
 1521. 14:57 21.10.12 – Little Busters! #3
 1522. 00:44 21.10.12 – Sword Art Online #16
 1523. 22:13 19.10.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #15
 1524. 21:16 13.10.12 – Little Busters! #2
 1525. 20:32 13.10.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #14
 1526. 20:03 13.10.12 – Sword Art Online #15
 1527. 20:10 07.10.12 – Little Busters! #1
 1528. 19:43 07.10.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #13
 1529. 19:19 07.10.12 – Sword Art Online #14
 1530. 21:34 29.09.12 – Sword Art Online #13
 1531. 22:43 28.09.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #12
 1532. 12:34 23.09.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #11
 1533. 12:13 23.09.12 – Sword Art Online #12
 1534. 21:11 15.09.12 – Sword Art Online #11
 1535. 17:58 15.09.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #10
 1536. 22:36 08.09.12 – Touhou: Musou Kakyou #2
 1537. 22:11 08.09.12 – Touhou: Musou Kakyou #1
 1538. 24:42 08.09.12 – Touhou: Gensou Mangekyou
 1539. 21:32 08.09.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #9
 1540. 21:10 08.09.12 – Sword Art Online #10
 1541. 19:35 04.09.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #8
 1542. 00:40 02.09.12 – Sword Art Online #9
 1543. 19:10 26.08.12 – Sword Art Online #8
 1544. 18:49 26.08.12 – Sword Art Online #7
 1545. 18:28 26.08.12 – Sword Art Online #6
 1546. 18:07 26.08.12 – Sword Art Online #5
 1547. 17:45 26.08.12 – Sword Art Online #4
 1548. 17:24 26.08.12 – Sword Art Online #3
 1549. 16:48 26.08.12 – Sword Art Online #2
 1550. 16:26 26.08.12 – Sword Art Online #1
 1551. 15:57 26.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #7
 1552. 16:52 05.08.12 – THE iDOLM@STER Tokubetsuhen
 1553. 21:28 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #6
 1554. 21:07 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #5
 1555. 20:46 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #4
 1556. 20:25 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #3
 1557. 20:05 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #2
 1558. 19:41 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes Season 2 #1
 1559. 19:18 04.08.12 – Pocket Monsters Advanced Generation #67
 1560. 18:11 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #84 [Final]
 1561. 17:51 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #83
 1562. 17:29 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #82
 1563. 17:06 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #81
 1564. 16:44 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #80
 1565. 16:05 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #79
 1566. 15:40 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #78
 1567. 15:19 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #77
 1568. 14:43 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #76
 1569. 14:21 04.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #75
 1570. 23:01 03.08.12 – Pocket Monsters Best Wishes #74
 1571. 22:40 30.07.12 – Pocket Monsters Best Wishes #73
 1572. 22:20 30.07.12 – Pocket Monsters Best Wishes #72
 1573. 21:58 30.07.12 – Pocket Monsters Best Wishes #71
 1574. 21:38 30.07.12 – Pocket Monsters Best Wishes #70
 1575. 17:25 22.07.12 – Ookamikodomo no Ame to Yuki
 1576. 21:45 15.07.12 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The Movie A’s 2nd
 1577. 15:57 15.07.12 – Pocket Monsters Best Wishes Gekijouban 15 – Kyurem to Seikenshi Keldeo [6900th Episode]
 1578. 14:30 15.07.12 – Pikachu the Movie 15: Meloetta no KiraKira Recital
 1579. 20:47 19.05.12 – Kuroshitsuji #15
 1580. 20:26 19.05.12 – Kuroshitsuji #14
 1581. 20:05 19.05.12 – Kuroshitsuji #13
 1582. 21:10 18.05.12 – Kuroshitsuji #12
 1583. 20:49 18.05.12 – Kuroshitsuji #11
 1584. 23:17 17.05.12 – Kuroshitsuji #10
 1585. 22:56 17.05.12 – Kuroshitsuji #9
 1586. 01:33 17.05.12 – Kuroshitsuji #8
 1587. 01:11 17.05.12 – Kuroshitsuji #7
 1588. 00:50 17.05.12 – Kuroshitsuji #6
 1589. 00:28 17.05.12 – Kuroshitsuji #5
 1590. 00:02 17.05.12 – Kuroshitsuji #4
 1591. 23:13 15.05.12 – Kuroshitsuji #3
 1592. 22:52 15.05.12 – Kuroshitsuji #2
 1593. 23:45 13.05.12 – Kuroshitsuji #1
 1594. 22:20 14.04.12 – Upotte!! #1
 1595. 23:39 24.03.12 – Rurouni Kenshin: Shin Kyoto-Hen Zenpen – Homura no Ori
 1596. 17:57 18.03.12 – Pocket Monsters Best Wishes #69
 1597. 13:24 10.03.12 – Pocket Monsters Best Wishes #68
 1598. 13:01 10.03.12 – Pocket Monsters Best Wishes #67
 1599. 15:52 19.02.12 – Pocket Monsters Best Wishes #66
 1600. 20:45 15.02.12 – Pocket Monsters Best Wishes #65
 1601. 22:05 03.02.12 – Pocket Monsters Best Wishes #64
 1602. 21:40 03.02.12 – Pocket Monsters Best Wishes #63
 1603. 18:25 21.01.12 – Pocket Monsters Best Wishes #62
 1604. 17:57 21.01.12 – Pocket Monsters Best Wishes #61
 1605. 22:08 12.01.12 – Pocket Monsters Best Wishes #60
 1606. 21:43 12.01.12 – Pocket Monsters Best Wishes #59
 1607. 20:58 12.01.12 – Pocket Monsters Best Wishes #58
 1608. 00:12 08.01.12 – Pocket Monsters Best Wishes Gekijouban 14 – Victini to Shiroki Yuusha Reshiram
 1609. 22:35 07.01.12 – Pocket Monsters Best Wishes Gekijouban 14 – Victini to Kuroki Yuusha Zekrom
 1610. 02:55 27.12.11 – THE iDOLM@STER #25 [Final]
 1611. 22:17 16.12.11 – THE iDOLM@STER #24
 1612. 12:37 11.12.11 – Pocket Monsters Best Wishes #57
 1613. 12:12 11.12.11 – THE iDOLM@STER #23
 1614. 00:13 03.12.11 – THE iDOLM@STER #22
 1615. 22:52 30.11.11 – Tales of Symphonia OVA: Sekai Tougou-hen Episode #1
 1616. 22:52 28.11.11 – Pocket Monsters Best Wishes #56
 1617. 22:30 28.11.11 – THE iDOLM@STER #21
 1618. 22:32 18.11.11 – Pocket Monsters Best Wishes #55
 1619. 21:56 18.11.11 – THE iDOLM@STER #20
 1620. 01:52 12.11.11 – Pocket Monsters Best Wishes #54
 1621. 01:29 12.11.11 – THE iDOLM@STER #19
 1622. 23:29 03.11.11 – THE iDOLM@STER #18
 1623. 22:06 02.11.11 – Pocket Monsters Best Wishes #53
 1624. 00:57 28.10.11 – THE iDOLM@STER #17
 1625. 00:12 21.10.11 – THE iDOLM@STER #16
 1626. 23:45 20.10.11 – Pocket Monsters Best Wishes #52
 1627. 22:09 14.10.11 – THE iDOLM@STER #15
 1628. 22:57 07.10.11 – Pocket Monsters Best Wishes #51
 1629. 00:42 07.10.11 – THE iDOLM@STER #14
 1630. 23:31 30.09.11 – THE iDOLM@STER #13
 1631. 23:04 30.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #50
 1632. 00:05 25.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #49
 1633. 23:44 24.09.11 – THE iDOLM@STER #12
 1634. 19:29 18.09.11 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The Movie 1st
 1635. 16:58 18.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #48
 1636. 16:37 18.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #47
 1637. 16:11 18.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #46
 1638. 15:32 18.09.11 – THE iDOLM@STER #11
 1639. 01:26 18.09.11 – Usagi Drop #11 [Final]
 1640. 21:08 10.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #45
 1641. 20:42 10.09.11 – THE iDOLM@STER #10
 1642. 20:17 10.09.11 – Usagi Drop #10
 1643. 23:45 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #44
 1644. 23:18 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #43
 1645. 22:41 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #42
 1646. 21:46 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #41
 1647. 21:26 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #40
 1648. 20:57 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #39
 1649. 20:30 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #38
 1650. 19:57 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #37
 1651. 19:24 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #36
 1652. 18:53 03.09.11 – Pocket Monsters Best Wishes #35
 1653. 18:25 03.09.11 – THE iDOLM@STER #9
 1654. 17:56 03.09.11 – Usagi Drop #9
 1655. 22:57 26.08.11 – Usagi Drop #8
 1656. 22:30 26.08.11 – Usagi Drop #7
 1657. 22:10 26.08.11 – Usagi Drop #6
 1658. 21:51 26.08.11 – Usagi Drop #5
 1659. 21:31 26.08.11 – Usagi Drop #4
 1660. 21:11 26.08.11 – Usagi Drop #3
 1661. 20:52 26.08.11 – Usagi Drop #2
 1662. 20:31 26.08.11 – THE iDOLM@STER #8
 1663. 23:07 21.08.11 – Usagi Drop #1
 1664. 18:53 21.08.11 – THE iDOLM@STER #7
 1665. 21:15 14.08.11 – THE iDOLM@STER #6
 1666. 13:37 06.08.11 – THE iDOLM@STER #5
 1667. 00:39 02.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #34
 1668. 00:18 02.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #33
 1669. 23:57 01.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #32
 1670. 23:37 01.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #31
 1671. 22:50 01.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #30
 1672. 22:30 01.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #29
 1673. 22:09 01.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #28
 1674. 21:47 01.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #27
 1675. 21:23 01.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #26
 1676. 20:49 01.08.11 – Pocket Monsters Best Wishes #25
 1677. 20:18 01.08.11 – THE iDOLM@STER #4 [6800th Episode]
 1678. 00:30 22.07.11 – THE iDOLM@STER #3
 1679. 22:26 18.07.11 – THE iDOLM@STER #2
 1680. 23:25 10.07.11 – THE iDOLM@STER #1
 1681. 20:33 16.06.11 – Pocket Monsters Best Wishes #24
 1682. 20:41 20.05.11 – Pocket Monsters Best Wishes #23
 1683. 15:43 13.03.11 – Pocket Monsters ~ Bokutachi Pichu Brothers
 1684. 13:13 13.03.11 – Pocket Monsters ANA Short 3 ~Pikachu no Wanpaku Island~
 1685. 12:43 13.03.11 – Tales of Symphonia OVA: Tethe’Alla Episode #4 [Final]
 1686. 11:50 13.03.11 – Pocket Monsters Best Wishes #22
 1687. 11:18 13.03.11 – Pocket Monsters Best Wishes #21
 1688. 10:59 13.03.11 – Pocket Monsters Best Wishes #20
 1689. 19:32 21.02.11 – Pocket Monsters Best Wishes #19
 1690. 19:12 08.02.11 – Pocket Monsters Diamond & Pearl Special #25
 1691. 18:48 08.02.11 – Pocket Monsters Diamond & Pearl Special #24
 1692. 02:34 31.01.11 – Pocket Monsters Best Wishes #18
 1693. 00:53 29.01.11 – Pocket Monsters Best Wishes #17
 1694. 00:25 29.01.11 – Pocket Monsters Best Wishes #16
 1695. 18:37 11.01.11 – Pocket Monsters Best Wishes #15
 1696. 00:40 26.12.10 – Pocket Monsters Best Wishes #14
 1697. 15:53 19.12.10 – Pocket Monsters Best Wishes #13
 1698. 18:46 11.12.10 – Pocket Monsters Best Wishes #12
 1699. 18:59 05.12.10 – Pocket Monsters Best Wishes #11
 1700. 04:41 29.11.10 – Princess Lover! OVA 2 [Final]
 1701. 04:14 29.11.10 – Princess Lover! OVA 1
 1702. 23:06 19.11.10 – Pocket Monsters Best Wishes #10
 1703. 00:41 14.11.10 – Pocket Monsters Best Wishes #9
 1704. 21:51 05.11.10 – Pocket Monsters Best Wishes #8
 1705. 15:51 29.10.10 – Pocket Monsters Best Wishes #7
 1706. 00:37 24.10.10 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #3
 1707. 21:42 21.10.10 – Pocket Monsters Best Wishes #6
 1708. 20:39 15.10.10 – Tales of Symphonia OVA: Tethe’Alla Episode #3
 1709. 19:52 15.10.10 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #2
 1710. 22:19 14.10.10 – Pocket Monsters Best Wishes #5
 1711. 03:35 10.10.10 – Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii wake ga nai! #1
 1712. 20:19 08.10.10 – Pocket Monsters Best Wishes #4
 1713. 03:26 03.10.10 – Pocket Monsters Best Wishes #3
 1714. 19:58 23.09.10 – Pocket Monsters Best Wishes #2
 1715. 18:29 23.09.10 – Pocket Monsters Best Wishes #1
 1716. 18:05 21.09.10 – Karigurashi no Arrietty
 1717. 18:24 12.09.10 – Pocket Monsters Diamond & Pearl Gekijouban 13 – Genei no Hasha Zoroark
 1718. 20:31 24.08.10 – Black Rock Shooter OVA
 1719. 01:23 02.07.10 – Pocket Monsters Gekijouban 3 ~ Kesshoutou no Teiou Entei
 1720. 23:15 01.07.10 – Pocket Monsters ~ Pikachu to Pichu
 1721. 20:51 01.07.10 – Pocket Monsters ~ Pikachu Tankentai
 1722. 00:57 24.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #128
 1723. 00:35 24.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #101
 1724. 23:58 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #93
 1725. 23:38 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #92
 1726. 23:17 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #91
 1727. 22:57 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #90
 1728. 22:36 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #89
 1729. 22:16 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #88
 1730. 21:54 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #87
 1731. 21:31 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #86
 1732. 21:10 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #85
 1733. 20:50 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #84
 1734. 20:28 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #83
 1735. 19:47 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #82
 1736. 19:26 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #81
 1737. 19:03 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #80
 1738. 18:43 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #79
 1739. 18:06 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #78
 1740. 17:44 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #76
 1741. 17:23 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #75
 1742. 17:03 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #74
 1743. 16:41 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #73
 1744. 16:20 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #72
 1745. 15:59 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #71
 1746. 15:35 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #70
 1747. 15:13 23.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #69
 1748. 23:43 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #68
 1749. 23:22 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #66
 1750. 23:01 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #65
 1751. 22:41 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #64
 1752. 22:20 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #63
 1753. 22:00 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #62
 1754. 21:39 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #61
 1755. 21:18 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #60
 1756. 20:38 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #59
 1757. 20:03 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #58
 1758. 19:42 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #57
 1759. 19:22 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #56
 1760. 19:01 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #55
 1761. 18:41 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #54
 1762. 18:19 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #53
 1763. 17:57 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #52
 1764. 17:36 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #51
 1765. 17:16 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #50
 1766. 16:55 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #49
 1767. 16:25 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #48
 1768. 16:03 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #47
 1769. 15:42 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #46
 1770. 15:22 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #45
 1771. 02:38 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #43
 1772. 02:18 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #42
 1773. 01:56 22.06.10 – Pocket Monsters Advanced Generation #41
 1774. 01:29 22.06.10 – Pocket Monsters #276 [Final]
 1775. 01:09 22.06.10 – Pocket Monsters #275
 1776. 00:48 22.06.10 – Pocket Monsters #274
 1777. 00:28 22.06.10 – Pocket Monsters #273 [6700th Episode]
 1778. 00:06 22.06.10 – Pocket Monsters #272
 1779. 22:28 21.06.10 – Pocket Monsters #271
 1780. 22:08 21.06.10 – Pocket Monsters #270
 1781. 21:48 21.06.10 – Pocket Monsters #269
 1782. 21:28 21.06.10 – Pocket Monsters #268
 1783. 21:03 21.06.10 – Pocket Monsters #267
 1784. 20:43 21.06.10 – Pocket Monsters #266
 1785. 20:23 21.06.10 – Pocket Monsters #265
 1786. 20:02 21.06.10 – Pocket Monsters #264
 1787. 19:40 21.06.10 – Pocket Monsters #263
 1788. 19:19 21.06.10 – Pocket Monsters #262
 1789. 18:59 21.06.10 – Pocket Monsters #261
 1790. 18:35 21.06.10 – Pocket Monsters #260
 1791. 18:12 21.06.10 – Pocket Monsters #259
 1792. 17:52 21.06.10 – Pocket Monsters #258
 1793. 17:30 21.06.10 – Pocket Monsters #257
 1794. 17:09 21.06.10 – Pocket Monsters #256
 1795. 16:49 21.06.10 – Pocket Monsters #255
 1796. 16:29 21.06.10 – Pocket Monsters #254
 1797. 14:58 21.06.10 – Pocket Monsters #253
 1798. 14:38 21.06.10 – Pocket Monsters #252
 1799. 14:18 21.06.10 – Pocket Monsters #251
 1800. 13:57 21.06.10 – Pocket Monsters #250
 1801. 13:33 21.06.10 – Pocket Monsters #249
 1802. 13:12 21.06.10 – Pocket Monsters #248
 1803. 12:53 21.06.10 – Pocket Monsters #247
 1804. 03:43 21.06.10 – Pocket Monsters #246
 1805. 03:22 21.06.10 – Pocket Monsters #245
 1806. 03:02 21.06.10 – Pocket Monsters #244
 1807. 02:42 21.06.10 – Pocket Monsters #243
 1808. 02:21 21.06.10 – Pocket Monsters #242
 1809. 01:29 21.06.10 – Pocket Monsters #241
 1810. 01:07 21.06.10 – Pocket Monsters #240
 1811. 00:47 21.06.10 – Pocket Monsters #239
 1812. 00:26 21.06.10 – Pocket Monsters #238
 1813. 00:05 21.06.10 – Pocket Monsters #237
 1814. 23:45 20.06.10 – Pocket Monsters #236
 1815. 23:09 20.06.10 – Pocket Monsters #235
 1816. 22:39 20.06.10 – Pocket Monsters #234
 1817. 22:06 20.06.10 – Pocket Monsters #233
 1818. 21:46 20.06.10 – Pocket Monsters #232
 1819. 21:23 20.06.10 – Pocket Monsters #231
 1820. 20:59 20.06.10 – Pocket Monsters #230
 1821. 20:39 20.06.10 – Pocket Monsters #229
 1822. 20:18 20.06.10 – Pocket Monsters #228
 1823. 19:36 20.06.10 – Pocket Monsters #227
 1824. 19:16 20.06.10 – Pocket Monsters #226
 1825. 18:55 20.06.10 – Pocket Monsters #225
 1826. 04:45 20.06.10 – Pocket Monsters #224
 1827. 04:26 20.06.10 – Pocket Monsters #223
 1828. 03:56 20.06.10 – Pocket Monsters #222
 1829. 03:34 20.06.10 – Pocket Monsters #221
 1830. 03:15 20.06.10 – Pocket Monsters #220
 1831. 02:54 20.06.10 – Pocket Monsters #219
 1832. 02:34 20.06.10 – Pocket Monsters #218
 1833. 02:05 20.06.10 – Pocket Monsters #217
 1834. 01:43 20.06.10 – Pocket Monsters #216
 1835. 01:22 20.06.10 – Pocket Monsters #214
 1836. 00:34 20.06.10 – Pocket Monsters #215
 1837. 00:10 20.06.10 – Pocket Monsters #213
 1838. 23:50 19.06.10 – Pocket Monsters #212
 1839. 23:17 19.06.10 – Pocket Monsters #211
 1840. 22:53 19.06.10 – Pocket Monsters #210
 1841. 22:32 19.06.10 – Pocket Monsters #209
 1842. 22:12 19.06.10 – Pocket Monsters #208
 1843. 21:51 19.06.10 – Pocket Monsters #207
 1844. 21:30 19.06.10 – Pocket Monsters #206
 1845. 21:10 19.06.10 – Pocket Monsters #205
 1846. 20:38 19.06.10 – Pocket Monsters #204
 1847. 20:16 19.06.10 – Pocket Monsters #203
 1848. 19:56 19.06.10 – Pocket Monsters #202
 1849. 19:34 19.06.10 – Pocket Monsters #201
 1850. 19:13 19.06.10 – Pocket Monsters #200
 1851. 18:50 19.06.10 – Pocket Monsters #199
 1852. 18:30 19.06.10 – Pocket Monsters #198
 1853. 18:01 19.06.10 – Pocket Monsters #197
 1854. 17:40 19.06.10 – Pocket Monsters #196
 1855. 17:17 19.06.10 – Pocket Monsters #195
 1856. 16:56 19.06.10 – Pocket Monsters #194
 1857. 16:35 19.06.10 – Pocket Monsters #193
 1858. 16:14 19.06.10 – Pocket Monsters #192
 1859. 03:03 19.06.10 – Pocket Monsters #191
 1860. 02:44 19.06.10 – Pocket Monsters #190
 1861. 02:23 19.06.10 – Pocket Monsters #189
 1862. 02:03 19.06.10 – Pocket Monsters #188
 1863. 01:42 19.06.10 – Pocket Monsters #187
 1864. 01:22 19.06.10 – Pocket Monsters #186
 1865. 01:01 19.06.10 – Pocket Monsters #185
 1866. 00:31 19.06.10 – Pocket Monsters #184
 1867. 00:10 19.06.10 – Pocket Monsters #183
 1868. 23:49 18.06.10 – Pocket Monsters #182
 1869. 23:29 18.06.10 – Pocket Monsters #181
 1870. 23:07 18.06.10 – Pocket Monsters #180
 1871. 22:43 18.06.10 – Pocket Monsters #179
 1872. 22:22 18.06.10 – Pocket Monsters #178
 1873. 20:24 18.06.10 – Pocket Monsters #177
 1874. 20:04 18.06.10 – Pocket Monsters #176
 1875. 19:43 18.06.10 – Pocket Monsters #175
 1876. 03:37 18.06.10 – Pocket Monsters #174
 1877. 03:17 18.06.10 – Pocket Monsters #173 [6600th Episode]
 1878. 02:38 18.06.10 – Pocket Monsters #172
 1879. 02:14 18.06.10 – Tales of Symphonia OVA: Tethe’Alla Episode #2
 1880. 01:29 18.06.10 – Tales of Symphonia OVA: Tethe’Alla Episode #2 Bonus
 1881. 01:26 14.06.10 – Pocket Monsters #171
 1882. 01:05 14.06.10 – Pocket Monsters #170
 1883. 00:36 14.06.10 – Pocket Monsters #169
 1884. 00:13 14.06.10 – Pocket Monsters #168
 1885. 23:47 13.06.10 – Pocket Monsters #167
 1886. 23:25 13.06.10 – Pocket Monsters #166
 1887. 23:00 13.06.10 – Pocket Monsters #165
 1888. 22:01 13.06.10 – Pocket Monsters #164
 1889. 21:41 13.06.10 – Pocket Monsters #163
 1890. 21:07 13.06.10 – Pocket Monsters #162
 1891. 20:02 13.06.10 – Pocket Monsters #161
 1892. 19:41 13.06.10 – Pocket Monsters #160
 1893. 19:11 13.06.10 – Pocket Monsters #159
 1894. 18:47 13.06.10 – Pocket Monsters #158
 1895. 18:21 13.06.10 – Pocket Monsters #157
 1896. 17:59 13.06.10 – Pocket Monsters #156
 1897. 17:37 13.06.10 – Pocket Monsters #155
 1898. 01:08 08.05.10 – Pocket Monsters #154
 1899. 00:47 08.05.10 – Pocket Monsters #153
 1900. 00:26 08.05.10 – Pocket Monsters #152
 1901. 00:01 08.05.10 – Pocket Monsters #151
 1902. 23:40 07.05.10 – Pocket Monsters #150
 1903. 23:19 07.05.10 – Pocket Monsters #149
 1904. 22:58 07.05.10 – Pocket Monsters #148
 1905. 22:37 07.05.10 – Pocket Monsters #147
 1906. 22:14 07.05.10 – Pocket Monsters #146
 1907. 21:54 07.05.10 – Pocket Monsters #145
 1908. 21:33 07.05.10 – Pocket Monsters #144
 1909. 21:12 07.05.10 – Pocket Monsters #143
 1910. 20:31 07.05.10 – Pocket Monsters #142
 1911. 23:45 25.04.10 – Tales of Symphonia OVA: Tethe’Alla – Mata Aeta ne ~ Bakusho no Judgement
 1912. 23:35 25.04.10 – Tales of Symphonia OVA: Tethe’Alla Episode #1
 1913. 22:58 25.04.10 – Pocket Monsters #141
 1914. 22:36 25.04.10 – Pocket Monsters #140
 1915. 21:49 25.04.10 – Pocket Monsters #139
 1916. 21:28 25.04.10 – Pocket Monsters #138
 1917. 21:02 25.04.10 – Pocket Monsters #137
 1918. 20:41 25.04.10 – Pocket Monsters #136
 1919. 20:20 25.04.10 – Pocket Monsters #135
 1920. 19:58 25.04.10 – Pocket Monsters #134
 1921. 19:37 25.04.10 – Pocket Monsters #133
 1922. 19:05 25.04.10 – Pocket Monsters #132
 1923. 18:45 25.04.10 – Pocket Monsters #131
 1924. 18:23 25.04.10 – Pocket Monsters #130
 1925. 18:02 25.04.10 – Pocket Monsters #129
 1926. 17:39 25.04.10 – Pocket Monsters #128
 1927. 17:16 25.04.10 – Pocket Monsters #127
 1928. 16:50 25.04.10 – Pocket Monsters #126
 1929. 16:29 25.04.10 – Pocket Monsters #125
 1930. 16:05 25.04.10 – Pocket Monsters #124
 1931. 15:38 25.04.10 – Pocket Monsters #123
 1932. 15:16 25.04.10 – Pocket Monsters #122
 1933. 14:52 25.04.10 – Pocket Monsters #121
 1934. 03:06 25.11.09 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #91
 1935. 02:45 25.11.09 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #90
 1936. 02:24 25.11.09 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #89
 1937. 19:30 18.07.09 – Pocket Monsters Diamond & Pearl Gekijouban 12 – Arceus – Choukoku no Jikuu e
 1938. 17:57 06.07.09 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu Season 2 #3
 1939. 11:58 26.06.09 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu Season 2 #2
 1940. 15:16 12.06.09 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu Season 2 #1
 1941. 19:18 08.05.09 – Nyoro~n Churuya-san #13 [Final]
 1942. 19:16 08.05.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #25 [Final]
 1943. 15:31 06.05.09 – Nyoro~n Churuya-san #12
 1944. 15:29 06.05.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #24
 1945. 15:24 06.05.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #23
 1946. 08:22 25.04.09 – Nyoro~n Churuya-san #11
 1947. 08:20 25.04.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #22
 1948. 08:17 25.04.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #21
 1949. 16:48 17.04.09 – Nyoro~n Churuya-san #10
 1950. 16:46 17.04.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #20
 1951. 16:44 17.04.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #19
 1952. 12:55 11.04.09 – Nyoro~n Churuya-san #9
 1953. 12:52 11.04.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #18
 1954. 12:48 11.04.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #17
 1955. 17:14 03.04.09 – Nyoro~n Churuya-san #8
 1956. 17:12 03.04.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #16
 1957. 17:08 03.04.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #15
 1958. 08:25 28.03.09 – Nyoro~n Churuya-san #7
 1959. 08:23 28.03.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #14
 1960. 08:19 28.03.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #13
 1961. 10:44 23.03.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #12
 1962. 09:00 23.03.09 – Nyoro~n Churuya-san #6
 1963. 08:58 23.03.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #11
 1964. 19:12 13.03.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #10
 1965. 19:09 13.03.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #9
 1966. 19:06 13.03.09 – Nyoro~n Churuya-san #5
 1967. 16:28 09.03.09 – Street Fighter ~ Aratanaru Kizuna
 1968. 14:38 07.03.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #8
 1969. 04:17 07.03.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #7
 1970. 04:13 07.03.09 – Nyoro~n Churuya-san #4
 1971. 02:26 06.03.09 – Nyoro~n Churuya-san #3
 1972. 02:19 06.03.09 – Nyoro~n Churuya-san #2
 1973. 02:13 06.03.09 – Nyoro~n Churuya-san #1
 1974. 18:02 27.02.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #6
 1975. 17:57 27.02.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #5
 1976. 23:38 23.02.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #4
 1977. 16:48 21.02.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #3 [6500th Episode]
 1978. 19:32 18.02.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #2
 1979. 03:00 15.02.09 – Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu #1
 1980. 17:56 26.01.09 – .hack//G.U. Trilogy
 1981. 10:28 25.10.08 – Lucky Star OVA
 1982. 22:56 09.10.08 – Kemeko DX #1
 1983. 20:50 15.09.08 – Gake no Ue no Ponyo
 1984. 18:15 13.09.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl Gekijouban 11 – Giratina to Sora no Hanataba Shaymin
 1985. 01:00 31.08.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #88
 1986. 00:38 31.08.08 – Nanami-chan #40
 1987. 00:33 31.08.08 – Nanami-chan #39
 1988. 00:28 31.08.08 – Nanami-chan #38
 1989. 00:23 31.08.08 – Nanami-chan #37
 1990. 00:18 31.08.08 – Nanami-chan #36
 1991. 23:59 30.08.08 – School Rumble Sangakki #1
 1992. 21:23 31.07.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #87
 1993. 21:01 31.07.08 – Nanami-chan #35
 1994. 20:45 18.07.08 – One Piece ~ Episode of Chopper + Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura
 1995. 13:58 13.07.08 – Zero no Tsukaima ~Princess no Rondo~ #1
 1996. 13:31 13.07.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #86
 1997. 13:05 13.07.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #85
 1998. 12:45 13.07.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #84
 1999. 20:57 20.06.08 – Pocket Monsters #120
 2000. 20:37 20.06.08 – Pocket Monsters #119
 2001. 20:10 20.06.08 – Pocket Monsters #118
 2002. 19:49 20.06.08 – Pocket Monsters #117
 2003. 19:25 20.06.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #83
 2004. 22:33 19.06.08 – Pocket Monsters #116
 2005. 22:12 19.06.08 – Pocket Monsters #115
 2006. 21:50 19.06.08 – Pocket Monsters #114
 2007. 21:29 19.06.08 – Pocket Monsters #113
 2008. 21:08 19.06.08 – Pocket Monsters #112
 2009. 20:46 19.06.08 – Pocket Monsters #111
 2010. 20:26 19.06.08 – Pocket Monsters #110
 2011. 20:01 19.06.08 – Pocket Monsters #109
 2012. 23:37 17.06.08 – Pocket Monsters #108
 2013. 22:55 17.06.08 – Pocket Monsters #107
 2014. 22:34 17.06.08 – Pocket Monsters #106
 2015. 22:14 17.06.08 – Pocket Monsters #105
 2016. 21:54 17.06.08 – Pocket Monsters #104
 2017. 21:33 17.06.08 – Pocket Monsters #103
 2018. 01:02 16.06.08 – Pocket Monsters #102
 2019. 00:40 16.06.08 – Pocket Monsters #101
 2020. 00:13 16.06.08 – Pocket Monsters #100
 2021. 23:53 15.06.08 – Pocket Monsters #99
 2022. 23:32 15.06.08 – Pocket Monsters #98
 2023. 23:11 15.06.08 – Pocket Monsters #97
 2024. 22:50 15.06.08 – Pocket Monsters #96
 2025. 22:24 15.06.08 – Pocket Monsters #95
 2026. 21:21 15.06.08 – Pocket Monsters #94
 2027. 00:40 13.06.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #52 [Final]
 2028. 00:18 13.06.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #51
 2029. 23:57 12.06.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #50
 2030. 23:36 12.06.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #49
 2031. 23:14 12.06.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #48
 2032. 22:53 12.06.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #47
 2033. 14:14 09.06.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #46
 2034. 13:52 09.06.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #45
 2035. 22:44 08.06.08 – Nanami-chan #34
 2036. 22:39 08.06.08 – Nanami-chan #33
 2037. 19:13 07.06.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #82
 2038. 00:44 05.06.08 – Pocket Monsters #93
 2039. 00:23 05.06.08 – Pocket Monsters #92
 2040. 00:03 05.06.08 – Pocket Monsters #91
 2041. 23:39 04.06.08 – Pocket Monsters #90
 2042. 23:14 04.06.08 – Pocket Monsters #89
 2043. 22:53 04.06.08 – Pocket Monsters #88
 2044. 22:32 04.06.08 – Pocket Monsters #87
 2045. 21:49 04.06.08 – Pocket Monsters #86
 2046. 21:00 04.06.08 – Pocket Monsters #85
 2047. 20:25 04.06.08 – Pocket Monsters #84
 2048. 03:00 04.06.08 – Pocket Monsters #83
 2049. 02:38 04.06.08 – Pocket Monsters #82
 2050. 02:18 04.06.08 – Pocket Monsters #81
 2051. 01:58 04.06.08 – Pocket Monsters #80
 2052. 01:33 04.06.08 – Pocket Monsters #79
 2053. 01:13 04.06.08 – Pocket Monsters #78
 2054. 00:52 04.06.08 – Pocket Monsters #77
 2055. 00:32 04.06.08 – Pocket Monsters #76
 2056. 00:02 04.06.08 – Pocket Monsters #75
 2057. 23:44 03.06.08 – Pocket Monsters #74
 2058. 23:23 03.06.08 – Pocket Monsters #73
 2059. 22:59 03.06.08 – Pocket Monsters #72
 2060. 22:37 03.06.08 – Pocket Monsters #71
 2061. 22:13 03.06.08 – Pocket Monsters #70
 2062. 21:45 03.06.08 – Pocket Monsters #69
 2063. 21:25 03.06.08 – Pocket Monsters #68
 2064. 21:04 03.06.08 – Pocket Monsters #67
 2065. 20:36 03.06.08 – Pocket Monsters #66
 2066. 20:05 03.06.08 – Pocket Monsters #65
 2067. 19:47 03.06.08 – Pocket Monsters #64
 2068. 19:26 03.06.08 – Pocket Monsters #63
 2069. 19:05 03.06.08 – Pocket Monsters #62
 2070. 18:45 03.06.08 – Pocket Monsters #61
 2071. 15:21 03.06.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #81
 2072. 02:10 02.06.08 – Pocket Monsters #60
 2073. 01:50 02.06.08 – Pocket Monsters #59
 2074. 01:30 02.06.08 – Pocket Monsters #58
 2075. 01:09 02.06.08 – Pocket Monsters #57
 2076. 00:49 02.06.08 – Pocket Monsters #56
 2077. 00:28 02.06.08 – Pocket Monsters #55 [6400th Episode]
 2078. 00:07 02.06.08 – Pocket Monsters #54
 2079. 23:44 01.06.08 – Pocket Monsters #53
 2080. 22:56 01.06.08 – Pocket Monsters #52
 2081. 22:06 01.06.08 – Pocket Monsters #51
 2082. 21:43 01.06.08 – Pocket Monsters #50
 2083. 21:18 01.06.08 – Pocket Monsters #49
 2084. 20:58 01.06.08 – Pocket Monsters #48
 2085. 20:23 01.06.08 – Pocket Monsters #47
 2086. 19:54 01.06.08 – Pocket Monsters #46
 2087. 19:34 01.06.08 – Pocket Monsters #45
 2088. 19:10 01.06.08 – Pocket Monsters #44
 2089. 00:13 01.06.08 – Pocket Monsters #43
 2090. 23:20 31.05.08 – Pocket Monsters #42
 2091. 23:01 31.05.08 – Pocket Monsters #41
 2092. 22:42 31.05.08 – Pocket Monsters #40
 2093. 22:22 31.05.08 – Pocket Monsters #39
 2094. 23:45 30.05.08 – Pocket Monsters #37
 2095. 00:47 30.05.08 – Pocket Monsters #36
 2096. 00:27 30.05.08 – Pocket Monsters #35
 2097. 00:06 30.05.08 – Pocket Monsters #34
 2098. 23:45 29.05.08 – Pocket Monsters #33
 2099. 23:20 29.05.08 – Pocket Monsters #32
 2100. 22:58 29.05.08 – Pocket Monsters #31
 2101. 22:25 29.05.08 – Pocket Monsters #30
 2102. 22:06 29.05.08 – Pocket Monsters #29
 2103. 21:46 29.05.08 – Pocket Monsters #28
 2104. 19:05 27.05.08 – Bleach #167
 2105. 18:48 27.05.08 – Bleach #166
 2106. 18:30 27.05.08 – Bleach #165
 2107. 14:49 27.05.08 – Bleach #164
 2108. 22:34 26.05.08 – Bleach #163
 2109. 19:42 25.05.08 – Tsubasa Chronicles Tokyo Revelations #3 [Final]
 2110. 19:13 25.05.08 – Tsubasa Chronicles Tokyo Revelations #2
 2111. 14:46 25.05.08 – Tsubasa Chronicles Tokyo Revelations #1
 2112. 14:21 25.05.08 – Nanami-chan #32
 2113. 20:42 23.05.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #80
 2114. 15:09 22.05.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #79
 2115. 00:46 21.05.08 – Pocket Monsters #27
 2116. 00:25 21.05.08 – Pocket Monsters #26
 2117. 00:06 21.05.08 – Pocket Monsters #25
 2118. 18:03 19.05.08 – Pocket Monsters #24
 2119. 03:09 19.05.08 – Pocket Monsters #23
 2120. 02:49 19.05.08 – Pocket Monsters #22
 2121. 02:29 19.05.08 – Pocket Monsters #21
 2122. 02:07 19.05.08 – Pocket Monsters #20
 2123. 01:45 19.05.08 – Pocket Monsters #19
 2124. 20:16 18.05.08 – Pocket Monsters #18
 2125. 19:55 18.05.08 – Pocket Monsters #17
 2126. 19:35 18.05.08 – Pocket Monsters #16
 2127. 18:12 18.05.08 – Pocket Monsters #15
 2128. 17:27 18.05.08 – Pocket Monsters #13
 2129. 17:06 18.05.08 – Pocket Monsters #12
 2130. 16:45 18.05.08 – Pocket Monsters #11
 2131. 22:51 11.05.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #78
 2132. 22:30 11.05.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #77
 2133. 16:24 07.05.08 – Pocket Monsters ANA Short #4 ~Pikachu Tanken Club~
 2134. 16:02 07.05.08 – Sweet Valerian #23
 2135. 15:58 07.05.08 – Sweet Valerian #22
 2136. 19:55 04.05.08 – Nanami-chan #31
 2137. 15:34 25.04.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #76
 2138. 02:06 24.04.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #75
 2139. 01:45 24.04.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #74
 2140. 01:22 24.04.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #73
 2141. 00:41 24.04.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #72
 2142. 00:20 24.04.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #71
 2143. 00:39 21.04.08 – Rosario to Vampire #13 [Final]
 2144. 00:16 21.04.08 – Rosario to Vampire #12
 2145. 23:35 13.03.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #70
 2146. 22:13 13.03.08 – Rosario to Vampire #11
 2147. 15:00 07.03.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #69
 2148. 14:37 07.03.08 – Rosario to Vampire #10
 2149. 23:07 03.03.08 – Bleach #162
 2150. 19:19 01.03.08 – Idolmaster Allstars
 2151. 13:46 01.03.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #68
 2152. 13:24 01.03.08 – Idolmaster Live For You! OVA
 2153. 22:55 28.02.08 – Rosario to Vampire #9
 2154. 17:20 23.02.08 – Bleach #161
 2155. 17:00 23.02.08 – Bleach #160
 2156. 16:42 23.02.08 – Bleach #159
 2157. 16:25 23.02.08 – Bleach #158
 2158. 04:45 23.02.08 – Bleach #157
 2159. 04:26 23.02.08 – Bleach #156
 2160. 04:08 23.02.08 – Bleach #155
 2161. 03:50 23.02.08 – Bleach #154
 2162. 03:33 23.02.08 – Bleach #153
 2163. 03:15 23.02.08 – Bleach #152
 2164. 02:57 23.02.08 – Bleach #151
 2165. 02:37 23.02.08 – Bleach #150
 2166. 02:16 23.02.08 – Bleach #149
 2167. 01:57 23.02.08 – Bleach #148
 2168. 01:38 23.02.08 – Bleach #147
 2169. 01:19 23.02.08 – Bleach #146
 2170. 00:59 23.02.08 – Bleach #145
 2171. 00:41 23.02.08 – Bleach #144
 2172. 00:23 23.02.08 – Bleach #143
 2173. 00:04 23.02.08 – Bleach #142
 2174. 23:45 22.02.08 – Bleach #141
 2175. 23:24 22.02.08 – Bleach #140
 2176. 23:05 22.02.08 – Bleach #139
 2177. 22:44 22.02.08 – Rosario to Vampire #8 [6300th Episode]
 2178. 21:48 16.02.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #67
 2179. 23:57 14.02.08 – Rosario to Vampire #7
 2180. 22:06 14.02.08 – Nodame Cantabile #23 [Final]
 2181. 21:43 14.02.08 – Nodame Cantabile #22
 2182. 21:23 14.02.08 – Nodame Cantabile #21
 2183. 21:03 14.02.08 – Nodame Cantabile #20
 2184. 20:43 14.02.08 – Nodame Cantabile #19
 2185. 20:23 14.02.08 – Nodame Cantabile #18
 2186. 20:03 14.02.08 – Nodame Cantabile #17
 2187. 19:36 14.02.08 – Nodame Cantabile #16
 2188. 18:00 14.02.08 – Nodame Cantabile #15
 2189. 18:20 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #26 [Final]
 2190. 17:54 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #25
 2191. 17:32 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #24
 2192. 17:10 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #23
 2193. 16:48 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #22
 2194. 16:25 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #21
 2195. 01:32 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #20
 2196. 01:10 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #19
 2197. 00:48 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #18
 2198. 00:24 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #17
 2199. 00:01 14.02.08 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #16
 2200. 23:05 13.02.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #44
 2201. 22:24 13.02.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #43
 2202. 21:56 10.02.08 – Rosario to Vampire #6
 2203. 21:35 10.02.08 – Rosario to Vampire #5
 2204. 21:13 10.02.08 – Rosario to Vampire #4
 2205. 19:46 10.02.08 – Rosario to Vampire #3
 2206. 19:22 10.02.08 – Rosario to Vampire #2
 2207. 18:54 10.02.08 – Rosario to Vampire #1
 2208. 18:18 08.02.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #66
 2209. 00:22 07.02.08 – Demashita! PowerPuff Girls Z #42
 2210. 19:29 05.02.08 – Nanami-chan #30
 2211. 19:21 05.02.08 – Nanami-chan #29
 2212. 23:26 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #12 [Final]
 2213. 23:04 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #11
 2214. 22:43 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #10
 2215. 21:52 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #9
 2216. 21:31 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #8
 2217. 21:10 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #7
 2218. 20:49 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #6
 2219. 20:29 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #5
 2220. 20:07 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #4
 2221. 19:46 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #3
 2222. 19:24 03.02.08 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #2
 2223. 19:02 03.02.08 – Hayate no Gotoku #25
 2224. 12:06 03.02.08 – Ikkitousen Dragon Destiny OVA 6 [Final]
 2225. 12:03 03.02.08 – Ikkitousen Dragon Destiny OVA 5
 2226. 12:00 03.02.08 – Ikkitousen Dragon Destiny OVA 4
 2227. 11:57 03.02.08 – Ikkitousen Dragon Destiny OVA 3
 2228. 01:07 03.02.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #65
 2229. 00:45 03.02.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #64
 2230. 00:24 03.02.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #63
 2231. 15:18 01.02.08 – Nanami-chan #28
 2232. 15:13 01.02.08 – Nanami-chan #27
 2233. 15:06 01.02.08 – Nanami-chan #26
 2234. 15:01 01.02.08 – Nanami-chan #25
 2235. 14:56 01.02.08 – Nanami-chan #24
 2236. 22:49 31.01.08 – Nanami-chan #23
 2237. 01:39 27.01.08 – Sweet Valerian #21
 2238. 01:35 27.01.08 – Sweet Valerian #20
 2239. 01:31 27.01.08 – Sweet Valerian #19
 2240. 16:08 23.01.08 – Ultra Maniac #26 [Final]
 2241. 15:46 23.01.08 – Ultra Maniac #25
 2242. 15:25 23.01.08 – Ultra Maniac #24
 2243. 15:05 23.01.08 – Ultra Maniac #23
 2244. 14:44 23.01.08 – Ultra Maniac #22
 2245. 14:22 23.01.08 – Ultra Maniac #21
 2246. 14:01 23.01.08 – Ultra Maniac #20
 2247. 13:40 23.01.08 – Ultra Maniac #19
 2248. 13:19 23.01.08 – Ultra Maniac #18
 2249. 12:57 23.01.08 – Ultra Maniac #17
 2250. 20:29 22.01.08 – Tengen Toppa Gurenn-Lagann #1
 2251. 14:26 21.01.08 – Ultra Maniac #16
 2252. 14:05 21.01.08 – Ultra Maniac #15
 2253. 13:44 21.01.08 – Ultra Maniac #14
 2254. 13:23 21.01.08 – Ultra Maniac #13
 2255. 13:02 21.01.08 – Ultra Maniac #12
 2256. 12:41 21.01.08 – Ultra Maniac #11
 2257. 12:20 21.01.08 – Ultra Maniac #10
 2258. 11:59 21.01.08 – Ultra Maniac #9
 2259. 11:36 21.01.08 – Ultra Maniac #8
 2260. 11:03 21.01.08 – Ultra Maniac #7
 2261. 10:40 21.01.08 – Ultra Maniac #6
 2262. 10:19 21.01.08 – Ultra Maniac #5
 2263. 09:57 21.01.08 – Ultra Maniac #4
 2264. 09:37 21.01.08 – Ultra Maniac #3
 2265. 09:16 21.01.08 – Ultra Maniac #2
 2266. 08:55 21.01.08 – Ultra Maniac #1
 2267. 17:53 20.01.08 – School Rumble Nigakki #26 [Final]
 2268. 17:29 20.01.08 – School Rumble Nigakki #25
 2269. 17:08 20.01.08 – School Rumble Nigakki #24
 2270. 16:39 20.01.08 – School Rumble Nigakki #23
 2271. 16:20 20.01.08 – School Rumble Nigakki #22
 2272. 15:54 20.01.08 – School Rumble Nigakki #21
 2273. 15:37 20.01.08 – School Rumble Nigakki #20
 2274. 15:15 20.01.08 – School Rumble Nigakki #19
 2275. 14:54 20.01.08 – School Rumble Nigakki #18
 2276. 14:28 20.01.08 – School Rumble Nigakki #17
 2277. 14:09 20.01.08 – School Rumble Nigakki #16 [6200th Episode]
 2278. 13:48 20.01.08 – School Rumble Nigakki #15
 2279. 18:01 19.01.08 – School Rumble Nigakki #14
 2280. 17:38 19.01.08 – School Rumble Nigakki #13
 2281. 17:18 19.01.08 – Tsubasa Chronicles 2nd Season #6
 2282. 16:52 19.01.08 – Vandread ~Taidouhen~
 2283. 15:35 19.01.08 – Hayate no Gotoku #24
 2284. 15:12 19.01.08 – Hayate no Gotoku #23
 2285. 14:52 19.01.08 – Hayate no Gotoku #22
 2286. 14:31 19.01.08 – Hayate no Gotoku #21
 2287. 14:06 19.01.08 – Hayate no Gotoku #20
 2288. 13:45 19.01.08 – Hayate no Gotoku #19
 2289. 13:25 19.01.08 – Hayate no Gotoku #18
 2290. 13:04 19.01.08 – Hayate no Gotoku #17
 2291. 06:54 19.01.08 – Vandread #13 [Final]
 2292. 06:30 19.01.08 – Vandread #12
 2293. 06:10 19.01.08 – Vandread #11
 2294. 05:49 19.01.08 – Vandread #10
 2295. 05:29 19.01.08 – Vandread #9
 2296. 05:07 19.01.08 – Vandread #8
 2297. 04:46 19.01.08 – Vandread #7
 2298. 16:31 18.01.08 – Vandread #6
 2299. 16:08 18.01.08 – Vandread #5
 2300. 15:46 18.01.08 – Vandread #4
 2301. 15:26 18.01.08 – Vandread #3
 2302. 14:50 18.01.08 – Vandread #2
 2303. 13:57 18.01.08 – Fushigi Yuugi OVA 2 #6 [Final]
 2304. 13:11 18.01.08 – Fushigi Yuugi OVA 2 #5
 2305. 12:46 18.01.08 – Fushigi Yuugi OVA 2 #4
 2306. 14:12 17.01.08 – Fushigi Yuugi OVA 2 #3
 2307. 13:45 17.01.08 – Fushigi Yuugi OVA 2 #2
 2308. 13:20 17.01.08 – Fushigi Yuugi OVA 2 #1
 2309. 12:54 17.01.08 – Fushigi Yuugi OVA #3 [Final]
 2310. 12:31 17.01.08 – Fushigi Yuugi OVA #2
 2311. 12:10 17.01.08 – Fushigi Yuugi OVA #1
 2312. 11:46 17.01.08 – Hayate no Gotoku #16
 2313. 11:26 17.01.08 – Hayate no Gotoku #15
 2314. 11:06 17.01.08 – Hayate no Gotoku #14
 2315. 19:35 16.01.08 – Tonari no Totoro
 2316. 18:05 16.01.08 – Brave Story
 2317. 15:01 12.01.08 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #62
 2318. 14:10 29.12.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl Gekijouban 10 – Dialga vs Palkia – Darkrai
 2319. 14:18 28.12.07 – Tales of Symphonia OVA #4 [Final]
 2320. 13:44 28.12.07 – Genshiken 2 #12 [Final]
 2321. 13:21 28.12.07 – Genshiken 2 #11
 2322. 12:56 28.12.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #61
 2323. 12:36 28.12.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #60
 2324. 12:57 16.12.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #59
 2325. 12:33 16.12.07 – Genshiken 2 #10
 2326. 12:37 12.12.07 – Mahou Sensei Negima!? #26 [Final]
 2327. 12:10 12.12.07 – Mahou Sensei Negima!? #25
 2328. 14:12 11.12.07 – Mahou Sensei Negima!? #24
 2329. 13:45 11.12.07 – Mahou Sensei Negima!? #23
 2330. 13:25 11.12.07 – Mahou Sensei Negima!? #22
 2331. 13:03 11.12.07 – Mahou Sensei Negima!? #21
 2332. 15:59 09.12.07 – Nana 2
 2333. 14:09 08.12.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #58
 2334. 09:11 07.12.07 – Genshiken 2 #9
 2335. 15:23 05.12.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #57
 2336. 15:03 05.12.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #56
 2337. 13:42 05.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #47 [Final]
 2338. 13:21 05.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #46
 2339. 13:00 05.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #45
 2340. 06:42 05.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #44
 2341. 06:17 05.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #43
 2342. 05:56 05.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #42
 2343. 05:35 05.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #41
 2344. 15:31 04.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #40
 2345. 15:09 04.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #39
 2346. 14:47 04.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #38
 2347. 14:26 04.12.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #37
 2348. 15:06 01.12.07 – Genshiken 2 #8
 2349. 14:30 26.11.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #55
 2350. 16:50 24.11.07 – Genshiken 2 #7
 2351. 13:57 19.11.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #36
 2352. 13:33 19.11.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #35
 2353. 13:11 19.11.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #34
 2354. 10:01 19.11.07 – Genshiken 2 #6
 2355. 09:39 19.11.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #54
 2356. 23:56 13.11.07 – Escaflowne
 2357. 20:58 09.11.07 – Genshiken 2 #5
 2358. 19:17 09.11.07 – Genshiken 2 #4
 2359. 18:57 09.11.07 – Genshiken 2 #3
 2360. 18:37 09.11.07 – Genshiken 2 #2
 2361. 18:15 09.11.07 – Genshiken 2 #1
 2362. 17:51 09.11.07 – Tales of Symphonia OVA #3
 2363. 17:07 09.11.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #53
 2364. 16:34 09.11.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #52
 2365. 16:05 02.11.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #51
 2366. 19:15 01.11.07 – Appleseed EX Machina
 2367. 15:36 09.10.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #50
 2368. 15:15 09.10.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #49
 2369. 14:46 06.10.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #48
 2370. 14:25 06.10.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #47
 2371. 02:04 29.09.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #46
 2372. 21:20 21.09.07 – Lucky Star #24 [Final]
 2373. 20:54 21.09.07 – Lucky Star #23
 2374. 01:40 04.09.07 – Lucky Star #22
 2375. 01:14 04.09.07 – Lucky Star #21
 2376. 00:49 04.09.07 – Lucky Star #20
 2377. 19:30 31.08.07 – Interstella 5555 [6100th Episode]
 2378. 18:30 31.08.07 – Kai Doh Maru
 2379. 15:40 31.08.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #45
 2380. 15:16 31.08.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #44
 2381. 14:54 31.08.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #43
 2382. 01:37 31.08.07 – Maria-sama ni wa Naisho OVA #5 [Final]
 2383. 01:22 31.08.07 – Maria-sama ni wa Naisho OVA #4
 2384. 00:07 31.08.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #42
 2385. 23:46 30.08.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #41
 2386. 23:26 30.08.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #40
 2387. 23:02 30.08.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #39
 2388. 22:37 30.08.07 – Bleach #138
 2389. 22:14 30.08.07 – Bleach #137
 2390. 21:52 30.08.07 – Bleach #136
 2391. 21:32 30.08.07 – Bleach #135
 2392. 21:08 30.08.07 – Bleach #134
 2393. 20:43 30.08.07 – Bleach #133
 2394. 20:22 30.08.07 – Bleach #132
 2395. 00:41 30.08.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #25 [Final]
 2396. 00:17 30.08.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #24
 2397. 23:56 29.08.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #23
 2398. 23:23 29.08.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #22
 2399. 23:02 29.08.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #21
 2400. 19:28 29.08.07 – One Piece #228
 2401. 19:08 29.08.07 – One Piece #227
 2402. 18:46 29.08.07 – One Piece #226
 2403. 02:16 29.08.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #41
 2404. 01:54 29.08.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #40
 2405. 01:32 29.08.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #39
 2406. 01:10 29.08.07 – Kyoushirou to Towa no Sora Tarlotte/Soujirou DVD Special
 2407. 01:06 29.08.07 – Kyoushirou to Towa no Sora Kyoushirou/Setsuna DVD Special
 2408. 13:12 28.08.07 – _Summer Omake #1
 2409. 19:30 24.08.07 – Gedo Senki
 2410. 22:59 21.08.07 – Lucky Star #19
 2411. 22:35 21.08.07 – _Summer #2
 2412. 22:05 21.08.07 – Sweet Valerian #18
 2413. 22:01 21.08.07 – Sweet Valerian #17
 2414. 21:58 21.08.07 – Sweet Valerian #16
 2415. 21:54 21.08.07 – Sweet Valerian #15
 2416. 21:50 21.08.07 – Lucky Star #18
 2417. 21:25 21.08.07 – Lucky Star #17
 2418. 16:19 12.08.07 – Tales of Symphonia OVA #2
 2419. 10:36 12.08.07 – Ikkitousen Dragon Destiny OVA 2
 2420. 13:16 07.08.07 – Doubutsu no Mori
 2421. 02:00 29.07.07 – Lucky Star #16
 2422. 14:27 27.07.07 – Ichigo Mashimaro OVA #3 [Final]
 2423. 18:38 22.07.07 – Sweet Valerian #14
 2424. 18:30 22.07.07 – Lucky Star #15
 2425. 21:26 19.07.07 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #12
 2426. 21:03 19.07.07 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori 2 #3
 2427. 20:58 19.07.07 – Ichigo Mashimaro OVA #2
 2428. 03:53 19.07.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #15
 2429. 00:39 15.07.07 – Lucky Star #14
 2430. 22:40 13.07.07 – Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ #1
 2431. 16:58 11.07.07 – Kyoushirou to Towa no Sora Setsuna/Kuu DVD Special
 2432. 16:53 08.07.07 – Lucky Star #13
 2433. 11:52 04.07.07 – Kyoushirou to Towa no Sora Kaon/Himiko DVD Special
 2434. 22:52 02.07.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #14
 2435. 14:32 01.07.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #13
 2436. 13:59 01.07.07 – Bleach #131
 2437. 13:39 01.07.07 – Lucky Star #12
 2438. 02:08 27.06.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #38
 2439. 01:46 27.06.07 – Hayate no Gotoku #13
 2440. 01:25 27.06.07 – One Piece #225
 2441. 17:39 24.06.07 – Ikkitousen Dragon Destiny OVA 1
 2442. 20:09 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #38
 2443. 19:48 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #37
 2444. 19:27 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #36
 2445. 18:58 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #35
 2446. 18:36 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #34
 2447. 18:14 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #33
 2448. 17:53 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #32
 2449. 17:31 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #31
 2450. 16:49 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #30
 2451. 16:25 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #29
 2452. 16:04 22.06.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #28
 2453. 14:49 21.06.07 – Bleach #130
 2454. 13:10 21.06.07 – Lucky Star #11
 2455. 23:52 19.06.07 – Kamichama Karin #3
 2456. 18:53 19.06.07 – One Piece Gekijouban 8 ~Episode of Alabasta – Sabaku no Ojou to Kaizokutachi~
 2457. 17:00 19.06.07 – Kamichama Karin #2
 2458. 16:12 19.06.07 – Death Note ~The Last Name~
 2459. 13:42 19.06.07 – Hayate no Gotoku #12
 2460. 13:21 19.06.07 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #11
 2461. 21:38 18.06.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #12
 2462. 01:32 15.06.07 – Genshiken OVA #3 [Final]
 2463. 00:35 15.06.07 – Hayate no Gotoku #11
 2464. 22:47 14.06.07 – Bleach #129
 2465. 21:49 14.06.07 – Lucky Star #10
 2466. 02:19 13.06.07 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori 2 #2
 2467. 02:13 13.06.07 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori 2 #1
 2468. 01:03 13.06.07 – Wedding Peach #26
 2469. 00:41 13.06.07 – Wedding Peach #25
 2470. 00:19 13.06.07 – One Piece #224
 2471. 23:34 12.06.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #11
 2472. 19:28 10.06.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #37
 2473. 18:02 10.06.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #36
 2474. 17:41 10.06.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #35
 2475. 14:11 10.06.07 – Tales of Symphonia OVA #1
 2476. 12:43 10.06.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #34
 2477. 12:21 10.06.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #33 [6000th Episode]
 2478. 02:49 10.06.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart Gekijouban 2 ~Yukizora no Tomodachi~
 2479. 01:40 10.06.07 – Saiunkoku Monogatari Second Series #1
 2480. 21:04 09.06.07 – Tales of Symphonia OVA Omake #1
 2481. 00:37 09.06.07 – Hataraki Man #11 [Final]
 2482. 00:15 09.06.07 – Hataraki Man #10
 2483. 23:38 08.06.07 – Hataraki Man #9
 2484. 16:34 08.06.07 – Mahou Sensei Negima! Natsu OVA
 2485. 15:49 08.06.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #10
 2486. 23:29 07.06.07 – Hayate no Gotoku #10
 2487. 23:07 07.06.07 – Bleach #128
 2488. 22:45 07.06.07 – Lucky Star #9
 2489. 18:32 03.06.07 – Maria-sama ga Miteru OVA #4
 2490. 16:15 01.06.07 – Death Note #26
 2491. 20:48 31.05.07 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #10
 2492. 20:21 31.05.07 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #9
 2493. 19:59 31.05.07 – Nodame Cantabile #14
 2494. 19:38 31.05.07 – Nodame Cantabile #13
 2495. 19:17 31.05.07 – Bleach #127
 2496. 05:05 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #12 [Final]
 2497. 04:40 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #11
 2498. 04:19 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #10
 2499. 03:58 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #9
 2500. 03:37 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #8
 2501. 03:14 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #7
 2502. 02:52 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #6
 2503. 02:31 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #5
 2504. 02:09 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #4
 2505. 01:48 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #3
 2506. 01:27 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #2
 2507. 01:04 31.05.07 – Kashimashi ~Girl Meets Girl~ #1
 2508. 23:45 30.05.07 – Hayate no Gotoku #9
 2509. 23:25 30.05.07 – Hayate no Gotoku #8
 2510. 23:04 30.05.07 – Hayate no Gotoku #7
 2511. 00:00 30.05.07 – Hayate no Gotoku #6
 2512. 23:40 29.05.07 – Hayate no Gotoku #5
 2513. 23:19 29.05.07 – Hayate no Gotoku #4
 2514. 22:58 29.05.07 – Hayate no Gotoku #3
 2515. 11:28 29.05.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #9
 2516. 01:21 28.05.07 – Lucky Star #8
 2517. 00:54 26.05.07 – Kiddy Grade 2 Preview
 2518. 19:30 25.05.07 – Loveless #12 [Final]
 2519. 19:00 25.05.07 – Loveless #11
 2520. 23:02 22.05.07 – Maria-sama ga Miteru OVA #3
 2521. 22:14 22.05.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #8
 2522. 21:48 22.05.07 – Maria-sama ni wa Naisho OVA #3
 2523. 21:45 22.05.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #33
 2524. 21:24 22.05.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #32
 2525. 21:02 22.05.07 – Bleach #126
 2526. 00:41 21.05.07 – Lucky Star #7
 2527. 23:48 16.05.07 – Lucky Star #6
 2528. 17:19 15.05.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #20
 2529. 15:41 14.05.07 – One Piece #223
 2530. 15:19 14.05.07 – One Piece #222
 2531. 14:56 14.05.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #7
 2532. 00:04 14.05.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #6
 2533. 19:37 13.05.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #5
 2534. 19:13 13.05.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #4
 2535. 12:32 13.05.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #27
 2536. 12:08 13.05.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #26
 2537. 14:39 12.05.07 – Bleach #125
 2538. 14:19 12.05.07 – Bleach #124
 2539. 14:01 12.05.07 – Bleach #123
 2540. 13:41 12.05.07 – Bleach #122
 2541. 13:21 12.05.07 – Bleach #121
 2542. 00:11 12.05.07 – Lucky Star #5
 2543. 23:48 11.05.07 – Lucky Star #4
 2544. 23:25 11.05.07 – Lucky Star #3
 2545. 23:02 11.05.07 – Lucky Star #2
 2546. 22:40 11.05.07 – Lucky Star #1
 2547. 19:30 11.05.07 – Loveless #10
 2548. 16:57 11.05.07 – Loveless #9
 2549. 15:34 03.05.07 – Nodame Cantabile #12
 2550. 23:41 27.04.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #3
 2551. 19:30 27.04.07 – Loveless #8
 2552. 18:30 27.04.07 – Loveless #7
 2553. 18:00 27.04.07 – Loveless #6
 2554. 14:33 11.04.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #25
 2555. 13:23 10.04.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #2
 2556. 18:41 08.04.07 – Mahou Sensei Negima!? #20
 2557. 18:13 08.04.07 – Kamichama Karin #1
 2558. 17:38 08.04.07 – Hayate no Gotoku #2
 2559. 17:13 08.04.07 – One Piece #221
 2560. 22:38 07.04.07 – Saiunkoku Monogatari #39 [Final]
 2561. 22:13 07.04.07 – Saiunkoku Monogatari #38
 2562. 21:51 07.04.07 – Saiunkoku Monogatari #37
 2563. 20:54 07.04.07 – Mahou Sensei Negima!? #19
 2564. 20:31 07.04.07 – Mahou Sensei Negima!? #18
 2565. 20:09 07.04.07 – Hayate no Gotoku #1
 2566. 19:45 07.04.07 – Getsumen To Heiki Miina #2
 2567. 19:22 07.04.07 – Death Note #25
 2568. 14:54 03.04.07 – One Piece #220
 2569. 17:06 02.04.07 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS #1
 2570. 16:40 02.04.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #24
 2571. 15:55 02.04.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #12 [Final]
 2572. 15:34 02.04.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #11
 2573. 15:12 02.04.07 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #26 [Final]
 2574. 14:48 02.04.07 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #25
 2575. 14:23 02.04.07 – One Piece #219
 2576. 14:01 02.04.07 – One Piece #218
 2577. 00:10 02.04.07 – Death Note #24 [5900th Episode]
 2578. 23:50 01.04.07 – Death Note #23
 2579. 23:29 01.04.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #19
 2580. 23:08 01.04.07 – Genshiken OVA #2
 2581. 22:41 01.04.07 – Nodame Cantabile #11
 2582. 22:23 01.04.07 – Nodame Cantabile #10
 2583. 22:02 01.04.07 – Bleach #120
 2584. 21:43 01.04.07 – Bleach #119
 2585. 21:22 01.04.07 – Hataraki Man #8
 2586. 21:02 01.04.07 – Hataraki Man #7
 2587. 20:42 01.04.07 – Sweet Valerian #13
 2588. 19:30 30.03.07 – Loveless #5
 2589. 19:00 30.03.07 – Gunparade March #2
 2590. 00:03 29.03.07 – Busou Renkin #26 [Final]
 2591. 17:39 28.03.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #31
 2592. 21:56 26.03.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #32
 2593. 00:59 26.03.07 – Saiunkoku Monogatari #36
 2594. 00:28 26.03.07 – Busou Renkin #25
 2595. 00:07 26.03.07 – Busou Renkin #24
 2596. 23:41 25.03.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #23
 2597. 23:19 25.03.07 – Shuffle! Memories #12 [Final]
 2598. 13:34 24.03.07 – IdolMaster Xenoglossia #1
 2599. 18:42 19.03.07 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #24
 2600. 22:30 18.03.07 – Nodame Cantabile #9
 2601. 22:29 14.03.07 – Shuffle! Memories #11
 2602. 20:47 18.03.07 – Saiunkoku Monogatari #35
 2603. 20:24 18.03.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #30
 2604. 15:43 16.03.07 – Ichigo Mashimaro OVA #1
 2605. 23:41 15.03.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #31
 2606. 23:14 15.03.07 – Kanon 2006 #24 [Final]
 2607. 22:51 15.03.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #30
 2608. 18:54 08.03.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #10
 2609. 21:33 15.03.07 – Busou Renkin #23
 2610. 20:56 15.03.07 – Death Note #22
 2611. 20:31 15.03.07 – Death Note #21
 2612. 20:02 15.03.07 – Nodame Cantabile #8
 2613. 22:29 14.03.07 – Shuffle! Memories #10
 2614. 23:19 13.03.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #18
 2615. 22:58 13.03.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #17
 2616. 12:48 11.03.07 – One Piece #217
 2617. 23:30 10.03.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #29
 2618. 13:07 10.03.07 – Saiunkoku Monogatari #34
 2619. 12:44 10.03.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #22
 2620. 19:30 09.03.07 – Loveless #4
 2621. 16:26 09.03.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #21
 2622. 16:04 09.03.07 – Kanon 2006 #23
 2623. 20:37 08.03.07 – Shuffle! Memories #9
 2624. 19:42 08.03.07 – Maria-sama ga Miteru OVA #2
 2625. 18:54 08.03.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #9
 2626. 18:32 08.03.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #28
 2627. 18:09 08.03.07 – Busou Renkin #22
 2628. 17:19 08.03.07 – One Piece #216
 2629. 16:59 08.03.07 – One Piece #215
 2630. 16:36 08.03.07 – Bleach #118
 2631. 16:16 08.03.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #29
 2632. 15:02 06.03.07 – Death Note #20
 2633. 14:27 06.03.07 – Nodame Cantabile #7
 2634. 17:17 03.03.07 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #8
 2635. 16:45 03.03.07 – Bleach #117
 2636. 19:30 02.03.07 – Loveless #3
 2637. 15:16 02.03.07 – Kanon 2006 #22
 2638. 20:13 27.02.07 – Busou Renkin #21
 2639. 22:58 26.02.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #8
 2640. 22:36 26.02.07 – Maria-sama ni wa Naisho OVA #2
 2641. 22:35 26.02.07 – Maria-sama ga Miteru OVA #1
 2642. 21:44 26.02.07 – Getsumen To Heiki Miina #1
 2643. 20:58 26.02.07 – Busou Renkin #20
 2644. 20:39 26.02.07 – Busou Renkin #19
 2645. 20:19 26.02.07 – Busou Renkin #18
 2646. 19:58 26.02.07 – Busou Renkin #17
 2647. 19:37 26.02.07 – Busou Renkin #16
 2648. 19:15 26.02.07 – Hataraki Man #6
 2649. 18:49 26.02.07 – Hataraki Man #5
 2650. 18:28 26.02.07 – Hataraki Man #4
 2651. 17:58 26.02.07 – Death Note #19
 2652. 01:09 26.02.07 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #13
 2653. 00:45 26.02.07 – Saiunkoku Monogatari #33
 2654. 20:46 15.02.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #27
 2655. 23:58 25.02.07 – Shuffle! Memories #8
 2656. 19:30 23.02.07 – Loveless #2
 2657. 16:24 23.02.07 – One Piece #214
 2658. 15:52 23.02.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #20
 2659. 00:11 23.02.07 – Kanon 2006 #21
 2660. 23:49 22.02.07 – Bleach #116
 2661. 23:16 21.02.07 – Bleach #115
 2662. 22:58 21.02.07 – Bleach #114
 2663. 22:38 21.02.07 – Bleach #113
 2664. 22:17 21.02.07 – Bleach #112
 2665. 21:41 21.02.07 – Death Note #18
 2666. 21:08 21.02.07 – Saiunkoku Monogatari #32
 2667. 20:42 21.02.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #7
 2668. 21:22 20.02.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #16
 2669. 13:30 20.02.07 – Nodame Cantabile #6
 2670. 00:11 19.02.07 – Shuffle! Memories #7
 2671. 22:17 18.02.07 – Shuffle! Memories #6
 2672. 20:56 18.02.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #15
 2673. 20:34 18.02.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #28
 2674. 23:11 17.02.07 – Saiunkoku Monogatari #31
 2675. 19:30 16.02.07 – Loveless #1
 2676. 21:30 15.02.07 – Kanon 2006 #20
 2677. 21:09 15.02.07 – One Piece #213 [5800th Episode]
 2678. 20:46 15.02.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #26
 2679. 21:09 13.02.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #25
 2680. 14:22 13.02.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #24
 2681. 13:44 13.02.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #23
 2682. 21:40 12.02.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #6
 2683. 21:19 12.02.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #5
 2684. 20:57 12.02.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #4
 2685. 20:35 12.02.07 – Nodame Cantabile #5
 2686. 18:39 11.02.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #27
 2687. 18:17 11.02.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #26
 2688. 17:56 11.02.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #25
 2689. 14:11 10.02.07 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #24
 2690. 19:30 09.02.07 – Juuni Kokki #45 [Final]
 2691. 19:00 09.02.07 – Juuni Kokki #44
 2692. 15:34 09.02.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #19
 2693. 15:11 09.02.07 – Kanon 2006 #19
 2694. 20:44 08.02.07 – Death Note #17
 2695. 19:54 08.02.07 – Death Note #16
 2696. 19:33 08.02.07 – Death Note #15
 2697. 16:29 08.02.07 – Saiunkoku Monogatari #30
 2698. 16:06 08.02.07 – Saiunkoku Monogatari #29
 2699. 15:44 08.02.07 – Saiunkoku Monogatari #28
 2700. 15:22 08.02.07 – Saiunkoku Monogatari #27
 2701. 14:59 08.02.07 – Saiunkoku Monogatari #26
 2702. 14:35 08.02.07 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #7
 2703. 23:28 07.02.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #22
 2704. 19:57 07.02.07 – One Piece #212
 2705. 22:50 26.01.07 – Nodame Cantabile #4
 2706. 23:07 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #48 [Final]
 2707. 23:01 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #47
 2708. 22:55 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #46
 2709. 22:50 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #45
 2710. 22:45 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #44
 2711. 22:39 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #43
 2712. 22:34 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #42
 2713. 22:29 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #41
 2714. 22:23 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #40
 2715. 22:18 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #39
 2716. 22:12 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #38
 2717. 22:07 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #37
 2718. 22:02 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #36
 2719. 21:57 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #35
 2720. 21:51 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #34
 2721. 21:46 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #33
 2722. 21:41 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #32
 2723. 21:35 06.02.07 – Panyo Panyo Di Gi Charat #31
 2724. 23:14 28.01.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #14
 2725. 00:15 05.02.07 – Shuffle! Memories #5
 2726. 14:12 03.02.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #18
 2727. 13:49 03.02.07 – Kanon 2006 #18
 2728. 20:00 02.02.07 – Juuni Kokki #43
 2729. 19:30 02.02.07 – Juuni Kokki #42
 2730. 19:00 02.02.07 – Juuni Kokki #41
 2731. 20:43 01.02.07 – One Piece #211
 2732. 20:11 31.01.07 – Shuffle! Memories #4
 2733. 23:14 28.01.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #13
 2734. 18:26 28.01.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #17
 2735. 22:39 27.01.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #21
 2736. 22:50 26.01.07 – Nodame Cantabile #3
 2737. 16:29 26.01.07 – Mahou Sensei Negima!? #17
 2738. 16:02 26.01.07 – Kanon 2006 #17
 2739. 18:39 24.01.07 – Strike Witches
 2740. 22:52 21.01.07 – Shuffle! Memories #3
 2741. 18:54 20.01.07 – Nodame Cantabile #2
 2742. 18:33 20.01.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #3
 2743. 18:01 20.01.07 – Mahou Sensei Negima!? #16
 2744. 17:39 20.01.07 – Mahou Sensei Negima!? #15
 2745. 17:18 20.01.07 – Mahou Sensei Negima!? #14
 2746. 16:19 20.01.07 – Mahou Sensei Negima!? #13
 2747. 15:58 20.01.07 – Mahou Sensei Negima!? #12
 2748. 15:36 20.01.07 – Mahou Sensei Negima!? #11
 2749. 15:12 20.01.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #16
 2750. 14:50 20.01.07 – Mahou Sensei Negima!? #10
 2751. 14:22 20.01.07 – Kanon 2006 #16
 2752. 14:01 20.01.07 – Bleach #111
 2753. 02:30 18.01.07 – Shuffle! Memories #2
 2754. 02:05 18.01.07 – Shuffle! Memories #1
 2755. 01:38 18.01.07 – Saiunkoku Monogatari no Sekai Special #1
 2756. 01:05 18.01.07 – Death Note #14
 2757. 00:42 18.01.07 – Saiunkoku Monogatari #25
 2758. 14:31 14.01.07 – Nodame Cantabile #1
 2759. 15:31 13.01.07 – Death Note #13
 2760. 15:09 13.01.07 – One Piece #210
 2761. 14:46 13.01.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #12
 2762. 03:02 13.01.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #2
 2763. 21:10 12.01.07 – Genshiken OVA #1
 2764. 20:48 12.01.07 – Bleach #110
 2765. 20:25 12.01.07 – Busou Renkin #15
 2766. 20:05 12.01.07 – Busou Renkin #14
 2767. 19:44 12.01.07 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #15
 2768. 02:13 12.01.07 – Kanon 2006 #15
 2769. 20:43 06.01.07 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #11
 2770. 20:21 06.01.07 – Busou Renkin #13
 2771. 19:59 06.01.07 – Bleach #109
 2772. 19:38 05.01.07 – Busou Renkin #12
 2773. 19:15 05.01.07 – Kyoushirou to Towa no Sora #1
 2774. 22:05 04.01.07 – Kanon 2006 #14
 2775. 21:00 03.01.07 – Saiunkoku Monogatari #24
 2776. 20:37 03.01.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #20
 2777. 21:55 02.01.07 – Demashita! PowerPuff Girls Z #19 [5700th Episode]
 2778. 18:48 02.01.07 – Pocket Monsters Advanced Generation Gekijouban 9 ~Pokemon Ranger to Umi no Ouji~
 2779. 16:28 31.12.06 – Winter Garden #2 [Final]
 2780. 08:38 31.12.06 – Maria-sama ni wa Naisho ~Haru~ #6 [Final]
 2781. 08:28 31.12.06 – Maria-sama ni wa Naisho OVA #1
 2782. 04:12 31.12.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #12 [Final]
 2783. 03:51 31.12.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #11
 2784. 00:42 31.12.06 – Kanon 2006 #13
 2785. 19:17 30.12.06 – Winter Garden #1
 2786. 18:52 30.12.06 – Death Note #12
 2787. 18:30 30.12.06 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #6
 2788. 18:07 30.12.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #18
 2789. 19:56 28.12.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #17
 2790. 19:30 28.12.06 – Busou Renkin #11
 2791. 05:30 28.12.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #16
 2792. 05:07 28.12.06 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #12
 2793. 04:38 28.12.06 – _Summer #1
 2794. 04:06 28.12.06 – Rozen Maiden Ouverture #2 [Final]
 2795. 03:44 28.12.06 – Rozen Maiden Ouverture #1
 2796. 03:22 28.12.06 – Bleach #108
 2797. 03:01 28.12.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #10
 2798. 02:32 28.12.06 – Mahou Sensei Negima!? #9
 2799. 02:07 28.12.06 – One Piece #209
 2800. 01:31 28.12.06 – Kanon 2006 #12
 2801. 01:09 28.12.06 – Bomberman Jetterz #52 [Final]
 2802. 00:44 28.12.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #14
 2803. 00:12 28.12.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #13
 2804. 22:09 16.12.06 – Kanon 2006 #11
 2805. 21:48 16.12.06 – Ghost Hunt #6
 2806. 21:25 16.12.06 – Saiunkoku Monogatari #23
 2807. 21:02 16.12.06 – Ghost Hunt #5
 2808. 20:40 16.12.06 – Mahou Sensei Negima!? #8
 2809. 20:17 16.12.06 – Death Note #11
 2810. 19:56 16.12.06 – Busou Renkin #10
 2811. 19:34 16.12.06 – Bleach #107
 2812. 19:08 16.12.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #12
 2813. 00:08 11.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #30
 2814. 00:03 11.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #29
 2815. 23:58 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #28
 2816. 23:53 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #27
 2817. 23:47 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #26
 2818. 23:42 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #25
 2819. 23:37 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #24
 2820. 23:30 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #23
 2821. 23:24 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #22
 2822. 23:19 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #21
 2823. 23:14 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #20
 2824. 23:05 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #19
 2825. 23:00 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #18
 2826. 22:55 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #17
 2827. 22:20 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #16
 2828. 22:15 10.12.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #15
 2829. 01:12 10.12.06 – Death Note #10
 2830. 00:51 10.12.06 – Busou Renkin #9
 2831. 00:29 10.12.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #9
 2832. 00:08 10.12.06 – Bleach #106
 2833. 23:46 09.12.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #10
 2834. 00:25 08.12.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #11
 2835. 22:40 07.12.06 – Kanon 2006 #10
 2836. 19:31 02.12.06 – Death Note #9
 2837. 19:09 02.12.06 – Ghost Hunt #4
 2838. 08:25 02.12.06 – Saiunkoku Monogatari #22
 2839. 08:02 02.12.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #9
 2840. 19:56 01.12.06 – Wonderful Days
 2841. 16:31 01.12.06 – Kanon 2006 #9
 2842. 02:19 01.12.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #10
 2843. 01:49 01.12.06 – Juuni Kokki #40
 2844. 01:10 01.12.06 – Juuni Kokki #39
 2845. 00:45 01.12.06 – Juuni Kokki #38
 2846. 00:22 01.12.06 – Juuni Kokki #37
 2847. 00:00 01.12.06 – Juuni Kokki #36
 2848. 23:37 30.11.06 – Juuni Kokki #35
 2849. 23:08 30.11.06 – Kiddy Grade #24 [Final]
 2850. 22:44 30.11.06 – Kiddy Grade #23
 2851. 21:51 30.11.06 – Mahou Sensei Negima!? #7
 2852. 21:18 30.11.06 – Mahou Sensei Negima!? #6
 2853. 20:58 30.11.06 – Mahou Sensei Negima!? #5
 2854. 20:24 30.11.06 – Busou Renkin #8
 2855. 20:00 30.11.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #8
 2856. 19:38 30.11.06 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #5
 2857. 19:18 30.11.06 – Bleach #105
 2858. 12:54 30.11.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #23
 2859. 00:31 27.11.06 – Busou Renkin #7
 2860. 22:21 26.11.06 – Gunparade March #1
 2861. 20:34 26.11.06 – Samurai Champloo #23
 2862. 20:10 25.11.06 – Aah! Megamisama ~Sorezore no Tsubasa~ #1
 2863. 17:55 25.11.06 – Nana
 2864. 14:44 25.11.06 – Death Note #8
 2865. 02:10 25.11.06 – Kanon 2006 #8
 2866. 01:48 25.11.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #8
 2867. 22:36 23.11.06 – Otaku no Video #2 [Final]
 2868. 21:48 23.11.06 – Ghost Hunt #3
 2869. 21:27 23.11.06 – Busou Renkin #6
 2870. 21:07 23.11.06 – Busou Renkin #5
 2871. 20:45 23.11.06 – Bleach #104
 2872. 20:25 23.11.06 – Bleach #103
 2873. 20:04 23.11.06 – Hataraki Man #3
 2874. 13:59 21.11.06 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #11
 2875. 13:37 21.11.06 – Saiunkoku Monogatari #21
 2876. 13:12 21.11.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #7
 2877. 00:39 21.11.06 – Sweet Valerian #12 [5600th Episode]
 2878. 22:03 20.11.06 – Otaku no Video #1
 2879. 00:01 20.11.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #7
 2880. 20:35 19.11.06 – Paprika
 2881. 00:28 19.11.06 – Mahou Sensei Negima!? #4
 2882. 00:05 19.11.06 – Mahou Sensei Negima!? #3
 2883. 16:09 18.11.06 – Mahou Sensei Negima!? #2
 2884. 15:32 18.11.06 – Mahou Sensei Negima!? #1
 2885. 01:21 18.11.06 – Princess Tutu Special #3 [Final]
 2886. 01:10 18.11.06 – Princess Tutu Special #2
 2887. 01:00 18.11.06 – Princess Tutu Special #1
 2888. 00:49 18.11.06 – Princess Tutu #26 [Final]
 2889. 00:25 18.11.06 – Princess Tutu #25
 2890. 00:00 18.11.06 – Death Note #7
 2891. 21:00 17.11.06 – Juuni Kokki #34
 2892. 20:30 17.11.06 – Juuni Kokki #33
 2893. 20:00 17.11.06 – Kiddy Grade #22
 2894. 19:30 17.11.06 – Kiddy Grade #21
 2895. 19:00 17.11.06 – Shingetsutan Tsukihime #12 [Final]
 2896. 18:30 17.11.06 – Princess Tutu #24
 2897. 16:19 17.11.06 – Kanon 2006 #7
 2898. 15:55 17.11.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #9
 2899. 00:16 17.11.06 – Ghost Hunt #2
 2900. 23:55 16.11.06 – Ghost Hunt #1
 2901. 21:33 14.11.06 – xxxHOLIC #24 [Final]
 2902. 21:08 14.11.06 – xxxHOLIC #23
 2903. 20:47 14.11.06 – xxxHOLIC #22
 2904. 20:26 14.11.06 – xxxHOLIC #21
 2905. 20:03 14.11.06 – xxxHOLIC #20
 2906. 19:34 14.11.06 – xxxHOLIC #19
 2907. 19:13 14.11.06 – xxxHOLIC #18
 2908. 18:50 14.11.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #6
 2909. 22:08 13.11.06 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #4
 2910. 19:25 13.11.06 – xxxHOLIC #17
 2911. 19:04 13.11.06 – xxxHOLIC #16
 2912. 18:43 13.11.06 – xxxHOLIC #15
 2913. 18:22 13.11.06 – xxxHOLIC #14
 2914. 18:00 13.11.06 – xxxHOLIC #13
 2915. 15:38 12.11.06 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #3
 2916. 21:41 11.11.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #6
 2917. 16:09 11.11.06 – Death Note #6
 2918. 00:51 11.11.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #8
 2919. 20:30 10.11.06 – Juuni Kokki #32
 2920. 20:00 10.11.06 – Juuni Kokki #31
 2921. 19:30 10.11.06 – Kiddy Grade #20
 2922. 19:00 10.11.06 – Kiddy Grade #19
 2923. 18:30 10.11.06 – Shingetsutan Tsukihime #11
 2924. 18:00 10.11.06 – Princess Tutu #23
 2925. 16:05 10.11.06 – Kanon 2006 #6
 2926. 19:07 09.11.06 – xxxHOLIC #12
 2927. 18:45 09.11.06 – xxxHOLIC #11
 2928. 18:24 09.11.06 – xxxHOLIC #10
 2929. 17:05 09.11.06 – Bleach #102
 2930. 16:44 09.11.06 – Sweet Valerian #11
 2931. 16:40 09.11.06 – Sweet Valerian #10
 2932. 21:10 07.11.06 – One Piece #208
 2933. 19:32 06.11.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #15
 2934. 19:03 06.11.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #5
 2935. 23:36 05.11.06 – Death Note Gekijouban
 2936. 18:46 05.11.06 – Saiunkoku Monogatari #20
 2937. 18:21 05.11.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #5
 2938. 17:59 05.11.06 – Death Note #5
 2939. 17:39 05.11.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #22
 2940. 17:15 05.11.06 – Hataraki Man #2
 2941. 16:53 05.11.06 – Sweet Valerian #9
 2942. 16:49 05.11.06 – Sweet Valerian #8
 2943. 20:30 03.11.06 – Juuni Kokki #30
 2944. 20:00 03.11.06 – Juuni Kokki #29
 2945. 19:30 03.11.06 – Kiddy Grade #18
 2946. 19:00 03.11.06 – Kiddy Grade #17
 2947. 18:30 03.11.06 – Shingetsutan Tsukihime #10
 2948. 18:00 03.11.06 – Princess Tutu #22
 2949. 23:29 02.11.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #7
 2950. 22:45 02.11.06 – Sweet Valerian #7
 2951. 22:32 02.11.06 – Kanon 2006 #5
 2952. 22:09 02.11.06 – Bleach #101
 2953. 22:26 01.11.06 – Death Note #4
 2954. 22:05 01.11.06 – Death Note #3
 2955. 21:36 01.11.06 – Death Note #2
 2956. 21:14 01.11.06 – Death Note #1
 2957. 18:45 01.11.06 – Busou Renkin #4
 2958. 18:24 01.11.06 – Busou Renkin #3
 2959. 17:49 01.11.06 – Busou Renkin #2
 2960. 13:09 01.11.06 – Busou Renkin #1
 2961. 20:31 30.10.06 – Bomberman Jetterz #51
 2962. 01:01 30.10.06 – Hataraki Man #1
 2963. 21:55 29.10.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #4
 2964. 21:34 29.10.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #3
 2965. 21:13 29.10.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #2
 2966. 20:52 29.10.06 – Yamato Nadeshiko Shichi Henge #1
 2967. 19:32 29.10.06 – Mahou Sensei Negima! Haru OVA
 2968. 19:02 29.10.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #4
 2969. 18:40 29.10.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #3
 2970. 18:19 29.10.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #2
 2971. 17:58 29.10.06 – Yoake Mae Yori Ruriiro na #1
 2972. 13:47 29.10.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #21
 2973. 20:30 27.10.06 – Juuni Kokki #28
 2974. 20:00 27.10.06 – Juuni Kokki #27
 2975. 19:30 27.10.06 – Kiddy Grade #16
 2976. 19:00 27.10.06 – Kiddy Grade #15
 2977. 18:30 27.10.06 – Shingetsutan Tsukihime #9 [5500th Episode]
 2978. 18:00 27.10.06 – Princess Tutu #21
 2979. 16:40 27.10.06 – Kanon 2006 #4
 2980. 16:12 27.10.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #6
 2981. 23:46 25.10.06 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #2
 2982. 23:24 25.10.06 – Sumomomo Momomo ~Chijou Saikyou no Yome~ #1
 2983. 21:44 25.10.06 – School Rumble Nigakki ~Shimizu Kaori no Sukuran – Noto Mamiko~
 2984. 21:16 25.10.06 – School Rumble Nigakki ~Shimizu Kaori no Sukuran – Koshimizu Ami~
 2985. 18:30 23.10.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #14
 2986. 18:05 23.10.06 – Nanami-chan #22
 2987. 18:00 23.10.06 – Nanami-chan #21
 2988. 17:53 21.10.06 – Kanon 2006 #3
 2989. 20:30 20.10.06 – Juuni Kokki #26
 2990. 20:00 20.10.06 – Juuni Kokki #25
 2991. 19:30 20.10.06 – Kiddy Grade #14
 2992. 19:00 20.10.06 – Kiddy Grade #13
 2993. 18:30 20.10.06 – Shingetsutan Tsukihime #8
 2994. 18:00 20.10.06 – Princess Tutu #20
 2995. 16:02 20.10.06 – Bleach #100
 2996. 18:20 21.10.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #5
 2997. 18:49 19.10.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #13
 2998. 18:02 19.10.06 – One Piece #207
 2999. 14:29 17.10.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #20
 3000. 20:00 16.10.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #23
 3001. 19:38 16.10.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #22
 3002. 23:27 13.10.06 – Pocket Monsters ~Senritsu no Mirage Pokemon~
 3003. 20:30 13.10.06 – Juuni Kokki #24
 3004. 20:00 13.10.06 – Juuni Kokki #23
 3005. 19:30 13.10.06 – Kiddy Grade #12
 3006. 19:00 13.10.06 – Kiddy Grade #11
 3007. 18:30 13.10.06 – Shingetsutan Tsukihime #7
 3008. 18:00 13.10.06 – Princess Tutu #19
 3009. 16:20 13.10.06 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #10
 3010. 15:58 13.10.06 – Bleach #99
 3011. 01:06 13.10.06 – Kanon 2006 #2
 3012. 00:06 13.10.06 – Kiddy Grade #10
 3013. 23:43 12.10.06 – Juuni Kokki #22
 3014. 23:48 10.10.06 – Saiunkoku Monogatari #19
 3015. 23:25 10.10.06 – Saiunkoku Monogatari #18
 3016. 23:00 10.10.06 – Hachimitsu to Clover II #12 [Final]
 3017. 22:36 10.10.06 – School Rumble Nigakki #12
 3018. 22:12 10.10.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #12
 3019. 17:43 09.10.06 – One Piece #206
 3020. 13:59 09.10.06 – Nanami-chan #20
 3021. 13:54 09.10.06 – Nanami-chan #19
 3022. 00:02 09.10.06 – Bleach #98
 3023. 00:16 09.10.06 – Hataraki Man Preview
 3024. 19:14 08.10.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #21
 3025. 19:30 06.10.06 – Gravitation OVA #2 [Final]
 3026. 19:00 06.10.06 – Gravitation OVA #1
 3027. 18:30 06.10.06 – Shingetsutan Tsukihime #6
 3028. 18:00 06.10.06 – Princess Tutu #18
 3029. 01:51 06.10.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #4
 3030. 00:53 06.10.06 – Kanon 2006 #1
 3031. 17:15 05.10.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #3
 3032. 16:53 05.10.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #2
 3033. 16:28 05.10.06 – Pocket Monsters Diamond & Pearl #1
 3034. 18:42 03.10.06 – Wedding Peach #24
 3035. 23:23 02.10.06 – Wedding Peach #23
 3036. 23:03 02.10.06 – Wedding Peach #22
 3037. 22:42 02.10.06 – Wedding Peach #21
 3038. 20:30 29.09.06 – Juuni Kokki #21
 3039. 19:00 29.09.06 – Kiddy Grade #9
 3040. 19:00 29.09.06 – Kiddy Grade #8
 3041. 19:00 29.09.06 – Kiddy Grade #7
 3042. 18:30 29.09.06 – Shingetsutan Tsukihime #5
 3043. 18:00 29.09.06 – Princess Tutu #17
 3044. 23:43 28.09.06 – Zero no Tsukaima #13 [Final]
 3045. 21:53 28.09.06 – Zero no Tsukaima #12
 3046. 19:09 28.09.06 – Zero no Tsukaima #11
 3047. 18:48 28.09.06 – Zero no Tsukaima #10
 3048. 18:27 28.09.06 – Zero no Tsukaima #9
 3049. 18:06 28.09.06 – Zero no Tsukaima #8
 3050. 17:45 28.09.06 – Zero no Tsukaima #7
 3051. 17:22 28.09.06 – Zero no Tsukaima #6
 3052. 12:59 28.09.06 – Zero no Tsukaima #5
 3053. 00:19 28.09.06 – Zero no Tsukaima #4
 3054. 23:59 27.09.06 – Zero no Tsukaima #3
 3055. 23:37 27.09.06 – Zero no Tsukaima #2
 3056. 23:16 27.09.06 – Zero no Tsukaima #1
 3057. 23:13 24.09.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #20
 3058. 19:07 24.09.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #19
 3059. 18:46 24.09.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #19
 3060. 20:30 22.09.06 – Juuni Kokki #20
 3061. 20:00 22.09.06 – Juuni Kokki #19
 3062. 19:30 22.09.06 – Juuni Kokki #18
 3063. 19:00 22.09.06 – Kiddy Grade #6
 3064. 18:30 22.09.06 – Shingetsutan Tsukihime #4
 3065. 18:00 22.09.06 – Princess Tutu #16
 3066. 20:08 21.09.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #11
 3067. 19:45 21.09.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #18
 3068. 19:21 21.09.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #18
 3069. 18:59 21.09.06 – Bleach #97
 3070. 22:00 20.09.06 – Saiunkoku Monogatari #17
 3071. 00:28 18.09.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #17
 3072. 21:14 17.09.06 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #9
 3073. 17:17 16.09.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #191 [Final]
 3074. 20:30 15.09.06 – Juuni Kokki #17
 3075. 20:00 15.09.06 – Juuni Kokki #16
 3076. 19:30 15.09.06 – Kiddy Grade #5
 3077. 19:00 15.09.06 – Kiddy Grade #4 [5400th Episode]
 3078. 18:30 15.09.06 – Shingetsutan Tsukihime #3
 3079. 18:00 15.09.06 – Princess Tutu #15
 3080. 19:21 14.09.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #17
 3081. 19:00 14.09.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #16
 3082. 22:35 13.09.06 – Hachimitsu to Clover II #11
 3083. 21:13 13.09.06 – Bleach #96
 3084. 17:33 13.09.06 – One Piece #205
 3085. 00:30 11.09.06 – Wedding Peach #20
 3086. 00:08 11.09.06 – Wedding Peach #19
 3087. 23:08 09.09.06 – Wedding Peach #18
 3088. 22:47 09.09.06 – Wedding Peach #17
 3089. 18:59 09.09.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #190
 3090. 18:35 09.09.06 – Hachimitsu to Clover II #10
 3091. 20:30 08.09.06 – Juuni Kokki #15
 3092. 20:00 08.09.06 – Juuni Kokki #14
 3093. 19:30 08.09.06 – Kiddy Grade #3
 3094. 19:00 08.09.06 – Kiddy Grade #2
 3095. 18:30 08.09.06 – Shingetsutan Tsukihime #2
 3096. 18:00 08.09.06 – Princess Tutu #14
 3097. 23:20 07.09.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #10
 3098. 22:56 07.09.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #9
 3099. 22:34 07.09.06 – Bleach #95
 3100. 16:01 07.09.06 – Fuujin Monogatari #13 [Final]
 3101. 23:28 06.09.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #14
 3102. 23:16 06.09.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #13
 3103. 23:08 06.09.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #12
 3104. 23:00 06.09.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #11
 3105. 22:38 05.09.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #10
 3106. 22:33 05.09.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #9
 3107. 22:27 05.09.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #8
 3108. 22:22 05.09.06 – Panyo Panyo Di Gi Charat #7
 3109. 23:33 03.09.06 – Top wo Nerae 2 #6 [Final]
 3110. 20:35 03.09.06 – Saiunkoku Monogatari #16
 3111. 20:11 03.09.06 – Saiunkoku Monogatari #15
 3112. 19:44 03.09.06 – Saiunkoku Monogatari #14
 3113. 19:20 03.09.06 – Saiunkoku Monogatari #13
 3114. 18:56 03.09.06 – One Piece #204
 3115. 18:33 02.09.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #189
 3116. 18:11 02.09.06 – Saiunkoku Monogatari #12
 3117. 17:46 02.09.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #15
 3118. 17:22 02.09.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #14
 3119. 20:30 01.09.06 – Kiddy Grade #1
 3120. 16:42 01.09.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #13
 3121. 21:41 31.08.06 – Hachimitsu to Clover II #9
 3122. 23:59 30.08.06 – Wedding Peach #16
 3123. 23:38 30.08.06 – Wedding Peach #15
 3124. 23:18 30.08.06 – Wedding Peach #14
 3125. 22:51 30.08.06 – Wedding Peach #13
 3126. 22:30 30.08.06 – Wedding Peach #12
 3127. 22:04 30.08.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #16
 3128. 22:37 29.08.06 – Wedding Peach #11
 3129. 19:22 29.08.06 – Saiunkoku Monogatari #11
 3130. 12:03 29.08.06 – Wedding Peach #10
 3131. 21:52 28.08.06 – Wedding Peach #9
 3132. 20:53 28.08.06 – Wedding Peach #8
 3133. 20:29 28.08.06 – Wedding Peach #7
 3134. 20:05 28.08.06 – Wedding Peach #6
 3135. 18:52 28.08.06 – Wedding Peach #5
 3136. 13:07 27.08.06 – One Piece #203
 3137. 01:19 27.08.06 – Saiunkoku Monogatari #10
 3138. 00:55 27.08.06 – Saiunkoku Monogatari #9
 3139. 00:30 27.08.06 – Saiunkoku Monogatari #8
 3140. 00:04 27.08.06 – Saiunkoku Monogatari #7
 3141. 23:38 26.08.06 – Saiunkoku Monogatari #6
 3142. 23:12 26.08.06 – Saiunkoku Monogatari #5
 3143. 22:44 26.08.06 – Saiunkoku Monogatari #4
 3144. 22:11 26.08.06 – Saiunkoku Monogatari #3
 3145. 01:30 26.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #188
 3146. 01:00 26.08.06 – Saiunkoku Monogatari #2
 3147. 00:35 26.08.06 – Saiunkoku Monogatari #1
 3148. 19:05 25.08.06 – Koukaku Kidoutai 2 ~Innocense~
 3149. 22:51 24.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #40
 3150. 22:02 24.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #39
 3151. 21:30 24.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #38
 3152. 21:08 24.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #37
 3153. 20:21 24.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #36
 3154. 19:56 24.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #35
 3155. 17:52 24.08.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #8
 3156. 17:28 24.08.06 – Kanon 2006 Prelude Promo Clip #4
 3157. 17:25 24.08.06 – Kanon 2006 Prelude Promo Clip #3
 3158. 17:23 24.08.06 – Kanon 2006 Prelude Promo Clip #2
 3159. 17:21 24.08.06 – Kanon 2006 Prelude Promo Clip #1
 3160. 23:07 23.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #34
 3161. 22:45 23.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #33
 3162. 22:24 23.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #32
 3163. 21:58 23.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #31
 3164. 20:18 23.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #30
 3165. 17:55 23.08.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #7
 3166. 17:30 23.08.06 – Bleach #94
 3167. 21:31 22.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #29
 3168. 16:56 22.08.06 – Hachimitsu to Clover II #8
 3169. 21:50 21.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #28
 3170. 21:29 21.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #27
 3171. 21:05 21.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #26
 3172. 20:26 21.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #25
 3173. 19:56 21.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #24
 3174. 19:34 21.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #23
 3175. 19:11 21.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #22
 3176. 18:49 21.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #21
 3177. 16:52 21.08.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #15 [5300th Episode]
 3178. 16:27 21.08.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #12
 3179. 00:37 21.08.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #6
 3180. 00:49 20.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #20
 3181. 00:13 20.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #19
 3182. 01:57 19.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #187
 3183. 01:21 19.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #18
 3184. 00:56 19.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #17
 3185. 22:38 17.08.06 – Bleach #93
 3186. 21:49 14.08.06 – Hachimitsu to Clover II #7
 3187. 12:14 13.08.06 – One Piece #202
 3188. 23:23 12.08.06 – Bomberman Jetterz #50
 3189. 17:38 11.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #186
 3190. 00:49 10.08.06 – Bleach #92
 3191. 00:27 10.08.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #185
 3192. 17:20 09.08.06 – One Piece #201
 3193. 21:39 08.08.06 – Hachimitsu to Clover II #6
 3194. 00:27 08.08.06 – Bleach #91
 3195. 00:06 08.08.06 – Bleach #90
 3196. 23:46 07.08.06 – Bleach #89
 3197. 23:26 07.08.06 – Bleach #88
 3198. 23:05 07.08.06 – Bleach #87
 3199. 22:44 07.08.06 – Bleach #86
 3200. 22:23 07.08.06 – Bleach #85
 3201. 22:03 07.08.06 – Bleach #84
 3202. 21:12 07.08.06 – One Piece Gekijouban 7 ~Karakuri Jou no Meka Kyohei~
 3203. 00:31 07.08.06 – Bleach #83
 3204. 00:11 07.08.06 – Bleach #82
 3205. 23:50 06.08.06 – Bleach #81
 3206. 23:26 06.08.06 – xxxHOLIC #9
 3207. 23:14 05.08.06 – Fate/Stay Night #24 [Final]
 3208. 22:52 05.08.06 – Fate/Stay Night #23
 3209. 22:30 05.08.06 – Fate/Stay Night #22
 3210. 22:09 05.08.06 – Fate/Stay Night #21
 3211. 21:48 05.08.06 – Fate/Stay Night #20
 3212. 22:41 04.08.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #5
 3213. 22:18 04.08.06 – Fate/Stay Night #19
 3214. 21:57 04.08.06 – Fate/Stay Night #18
 3215. 21:37 04.08.06 – Fate/Stay Night #17
 3216. 21:14 04.08.06 – Fate/Stay Night #16
 3217. 20:54 04.08.06 – Fate/Stay Night #15
 3218. 20:32 04.08.06 – Fate/Stay Night #14
 3219. 20:11 04.08.06 – Fate/Stay Night #13
 3220. 19:51 04.08.06 – Fate/Stay Night #12
 3221. 00:08 03.08.06 – Fate/Stay Night #11
 3222. 23:47 02.08.06 – Fate/Stay Night #10
 3223. 18:07 02.08.06 – One Piece #200
 3224. 22:22 01.08.06 – Hachimitsu to Clover II #5
 3225. 09:38 31.07.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart Gekijouban 1
 3226. 01:20 31.07.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #184
 3227. 15:51 30.07.06 – Taiko no Tatsujin #7
 3228. 15:48 30.07.06 – Taiko no Tatsujin #6
 3229. 15:44 30.07.06 – Taiko no Tatsujin #5
 3230. 15:41 30.07.06 – Taiko no Tatsujin #4
 3231. 15:38 30.07.06 – Taiko no Tatsujin #3
 3232. 15:34 30.07.06 – Taiko no Tatsujin #2
 3233. 15:30 30.07.06 – Taiko no Tatsujin #1
 3234. 15:25 30.07.06 – Hachimitsu to Clover II #4
 3235. 15:03 30.07.06 – Hachimitsu to Clover II #3
 3236. 14:25 30.07.06 – Rec #7.5
 3237. 14:08 30.07.06 – School Rumble Nigakki #11
 3238. 13:44 30.07.06 – School Rumble Nigakki #10
 3239. 02:34 30.07.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #4
 3240. 02:10 30.07.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #183
 3241. 01:45 30.07.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #3
 3242. 01:17 30.07.06 – Nanami-chan #18
 3243. 01:11 30.07.06 – Fuujin Monogatari #12
 3244. 00:47 30.07.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #11
 3245. 00:25 30.07.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #10
 3246. 00:02 30.07.06 – Bomberman Jetterz #49
 3247. 23:25 29.07.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #13 [Final]
 3248. 23:04 29.07.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #12
 3249. 22:41 29.07.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #11
 3250. 22:19 29.07.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #10
 3251. 21:58 29.07.06 – One Piece #199
 3252. 16:03 17.07.06 – One Piece #198
 3253. 00:44 13.07.06 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #8
 3254. 00:20 13.07.06 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #7
 3255. 23:32 12.07.06 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #6
 3256. 23:11 12.07.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #9
 3257. 22:40 12.07.06 – xxxHOLIC #8
 3258. 22:19 12.07.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #12 [Final]
 3259. 22:14 12.07.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #11
 3260. 22:09 12.07.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #10
 3261. 22:04 12.07.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #9
 3262. 21:58 12.07.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #2
 3263. 21:36 12.07.06 – One Piece #197
 3264. 00:35 11.07.06 – Hachimitsu to Clover II #2
 3265. 14:41 10.07.06 – Otogi-Jushi Akazukin Preview
 3266. 02:22 09.07.06 – Nanami-chan #17
 3267. 02:16 09.07.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #8
 3268. 22:08 08.07.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #182
 3269. 23:13 05.07.06 – xxxHOLIC #7
 3270. 22:16 05.07.06 – Demashita! PowerPuff Girls Z #1
 3271. 21:37 05.07.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #181
 3272. 20:37 05.07.06 – One Piece #196
 3273. 20:17 05.07.06 – One Piece #195
 3274. 21:29 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #14 [Final]
 3275. 21:05 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #13
 3276. 20:43 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #12
 3277. 20:21 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #11 [5200th Episode]
 3278. 19:59 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #10
 3279. 19:35 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #9
 3280. 19:11 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #8
 3281. 18:43 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #7
 3282. 18:22 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #6
 3283. 17:53 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #5
 3284. 17:31 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #4
 3285. 17:07 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #3
 3286. 16:45 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #2
 3287. 16:20 04.07.06 – Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #1
 3288. 14:57 04.07.06 – Yakitate!! Japan #69 [Final]
 3289. 14:27 04.07.06 – Yakitate!! Japan #68
 3290. 14:07 04.07.06 – Yakitate!! Japan #67
 3291. 13:39 04.07.06 – Yakitate!! Japan #66
 3292. 13:18 04.07.06 – Yakitate!! Japan #65
 3293. 12:56 04.07.06 – Yakitate!! Japan #64
 3294. 12:35 04.07.06 – Yakitate!! Japan #63
 3295. 21:01 30.06.06 – Pocket Monsters ANA Short #2 ~Pikachu no Obake Carnival~
 3296. 20:40 30.06.06 – Hachimitsu to Clover II #1
 3297. 11:40 30.06.06 – Makai Senki Disgaea #12 [Final]
 3298. 10:48 24.06.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #180
 3299. 10:26 24.06.06 – Bouken Ou Beet #52 [Final]
 3300. 09:58 23.06.06 – One Piece #194
 3301. 08:06 23.06.06 – Petopeto-san #13 [Final]
 3302. 14:22 22.06.06 – Tsubasa Chronicles 2nd Season #5
 3303. 14:00 22.06.06 – Tsubasa Chronicles 2nd Season #4
 3304. 13:34 22.06.06 – Tsubasa Chronicles 2nd Season #3
 3305. 13:11 22.06.06 – Bouken Ou Beet #51
 3306. 19:25 20.06.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #9
 3307. 19:03 20.06.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #8
 3308. 18:41 20.06.06 – Makai Senki Disgaea #11
 3309. 22:26 19.06.06 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #5
 3310. 22:09 18.06.06 – Makai Senki Disgaea #10
 3311. 21:48 18.06.06 – Makai Senki Disgaea #9
 3312. 21:26 18.06.06 – Makai Senki Disgaea #8
 3313. 20:21 18.06.06 – One Piece #193
 3314. 20:17 17.06.06 – Bouken Ou Beet #50
 3315. 22:04 16.06.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #179
 3316. 17:50 16.06.06 – One Piece #192
 3317. 21:27 13.06.06 – Makai Senki Disgaea #7
 3318. 21:01 09.06.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #178
 3319. 19:32 09.06.06 – Fuujin Monogatari #11
 3320. 19:10 09.06.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #8
 3321. 18:48 09.06.06 – One Piece #191
 3322. 19:36 08.06.06 – Binchou-tan #12 [Final]
 3323. 19:25 08.06.06 – Binchou-tan #11
 3324. 19:14 08.06.06 – Binchou-tan #10
 3325. 19:04 08.06.06 – Binchou-tan #9
 3326. 23:09 07.06.06 – Binchou-tan #8
 3327. 22:59 07.06.06 – Binchou-tan #7
 3328. 22:48 07.06.06 – Binchou-tan #6
 3329. 22:38 07.06.06 – Binchou-tan #5
 3330. 22:25 07.06.06 – Binchou-tan #4
 3331. 22:14 07.06.06 – Nanami-chan #16
 3332. 22:06 07.06.06 – Top wo Nerae 2 #5
 3333. 21:32 07.06.06 – xxxHOLIC #6
 3334. 21:07 07.06.06 – School Rumble Nigakki #9
 3335. 19:38 06.06.06 – One Piece #190
 3336. 01:10 04.06.06 – One Piece #189
 3337. 00:49 04.06.06 – One Piece #188
 3338. 00:29 04.06.06 – Bouken Ou Beet #49
 3339. 00:07 04.06.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #7
 3340. 00:00 04.06.06 – Makai Senki Disgaea #6
 3341. 23:38 03.06.06 – School Rumble Nigakki #8
 3342. 23:13 03.06.06 – School Rumble Nigakki #7
 3343. 22:50 03.06.06 – Petopeto-san #12
 3344. 22:29 03.06.06 – Petopeto-san #11
 3345. 22:04 03.06.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #177
 3346. 20:30 02.06.06 – Urusei Yatsura TV #72
 3347. 20:00 02.06.06 – Urusei Yatsura TV #24
 3348. 19:30 02.06.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 2 #4 [Final]
 3349. 19:00 02.06.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 2 #3
 3350. 18:30 02.06.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 2 #2
 3351. 18:00 02.06.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 2 #1
 3352. 20:23 27.05.06 – Rozen Maiden Duell Walzer OVA ~Kunkun Tantei~
 3353. 20:30 26.05.06 – Otogizoushi #2
 3354. 20:00 26.05.06 – Otogizoushi #1
 3355. 23:28 20.05.06 – Bleach #80
 3356. 17:17 20.05.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #176
 3357. 19:08 19.05.06 – Aishiteruze Baby #26 [Final]
 3358. 18:45 19.05.06 – Aishiteruze Baby #25
 3359. 23:49 18.05.06 – Aishiteruze Baby #24
 3360. 23:28 18.05.06 – Aishiteruze Baby #23
 3361. 23:07 18.05.06 – Aishiteruze Baby #22
 3362. 22:47 18.05.06 – Aishiteruze Baby #21
 3363. 22:26 18.05.06 – Aishiteruze Baby #20
 3364. 22:06 18.05.06 – Aishiteruze Baby #19
 3365. 21:35 18.05.06 – Aishiteruze Baby #18
 3366. 21:15 18.05.06 – Aishiteruze Baby #17
 3367. 20:55 18.05.06 – Aishiteruze Baby #16
 3368. 20:34 18.05.06 – Aishiteruze Baby #15
 3369. 20:13 18.05.06 – Aishiteruze Baby #14
 3370. 21:37 17.05.06 – Aishiteruze Baby #13
 3371. 21:16 17.05.06 – Aishiteruze Baby #12
 3372. 19:19 17.05.06 – Yakitate!! Japan #62
 3373. 16:55 17.05.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #6
 3374. 23:55 16.05.06 – Aishiteruze Baby #11
 3375. 23:25 16.05.06 – Aishiteruze Baby #10
 3376. 23:02 16.05.06 – Aishiteruze Baby #9
 3377. 22:41 16.05.06 – Aishiteruze Baby #8 [5100th Episode]
 3378. 22:20 16.05.06 – Aishiteruze Baby #7
 3379. 21:56 16.05.06 – Aishiteruze Baby #6
 3380. 21:30 16.05.06 – Aishiteruze Baby #5
 3381. 21:02 16.05.06 – Aishiteruze Baby #4
 3382. 20:37 16.05.06 – Aishiteruze Baby #3
 3383. 20:09 16.05.06 – Aishiteruze Baby #2
 3384. 19:43 16.05.06 – Aishiteruze Baby #1
 3385. 18:05 16.05.06 – School Rumble Nigakki #6
 3386. 20:35 15.05.06 – One Piece #187
 3387. 02:04 15.05.06 – xxxHOLIC #5
 3388. 01:34 15.05.06 – Juuni Kokki #13
 3389. 01:12 15.05.06 – Juuni Kokki #12
 3390. 00:50 15.05.06 – Juuni Kokki #11
 3391. 00:28 15.05.06 – Juuni Kokki #10
 3392. 01:50 14.05.06 – Yakitate!! Japan #61
 3393. 00:14 14.05.06 – Dragon Quest ~Dai no Daibouken~ #5
 3394. 23:50 13.05.06 – Eien no Aseria #2
 3395. 23:22 13.05.06 – Fuujin Monogatari #10
 3396. 22:59 13.05.06 – Bouken Ou Beet #48
 3397. 01:52 13.05.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #175
 3398. 20:30 12.05.06 – Juuni Kokki #9
 3399. 20:00 12.05.06 – Juuni Kokki #8
 3400. 21:00 11.05.06 – One Piece #186
 3401. 01:15 11.05.06 – Bleach #79
 3402. 23:04 08.05.06 – Bleach #78
 3403. 22:46 08.05.06 – Bleach #77
 3404. 15:33 08.05.06 – One Piece #185
 3405. 15:11 08.05.06 – xxxHOLIC #4
 3406. 12:40 08.05.06 – Tsubasa Chronicles 2nd Season #2
 3407. 12:18 08.05.06 – Makai Senki Disgaea #5
 3408. 23:51 06.05.06 – Makai Senki Disgaea #4
 3409. 23:07 06.05.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #7
 3410. 22:40 06.05.06 – School Rumble Nigakki #5
 3411. 19:26 06.05.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #174
 3412. 20:00 05.05.06 – Juuni Kokki #7
 3413. 23:48 03.05.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #6
 3414. 23:19 03.05.06 – One Piece #184
 3415. 21:14 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #13 [Final]
 3416. 20:54 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #12
 3417. 20:33 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #11
 3418. 20:12 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #10
 3419. 19:49 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #9
 3420. 19:27 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #8
 3421. 19:07 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #7
 3422. 18:41 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #6
 3423. 18:20 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #5
 3424. 18:00 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #4
 3425. 17:38 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #3
 3426. 16:59 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #2
 3427. 16:39 01.05.06 – El-Hazard ~Ijigen no Sekai~ #1
 3428. 10:19 01.05.06 – Yakitate!! Japan #60
 3429. 09:58 01.05.06 – Yakitate!! Japan #59
 3430. 09:36 01.05.06 – Yakitate!! Japan #58
 3431. 21:22 30.04.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #7
 3432. 21:01 30.04.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #6
 3433. 20:37 30.04.06 – Tsubasa Chronicles 2nd Season #1
 3434. 20:13 30.04.06 – Bouken Ou Beet #47
 3435. 19:50 30.04.06 – School Rumble Nigakki #4
 3436. 19:26 30.04.06 – School Rumble Nigakki #3
 3437. 19:06 30.04.06 – School Rumble Nigakki #2
 3438. 11:01 29.04.06 – Petopeto-san #10
 3439. 00:25 29.04.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #173
 3440. 20:30 28.04.06 – Juuni Kokki #6
 3441. 20:00 28.04.06 – Juuni Kokki #5
 3442. 22:53 27.04.06 – xxxHOLIC #3
 3443. 22:31 27.04.06 – xxxHOLIC #2
 3444. 22:09 27.04.06 – xxxHOLIC #1
 3445. 22:10 21.04.06 – One Piece #183
 3446. 21:47 21.04.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #172
 3447. 20:30 21.04.06 – Juuni Kokki #4
 3448. 20:00 21.04.06 – Juuni Kokki #3
 3449. 18:58 19.04.06 – Makai Senki Disgaea #3
 3450. 15:58 17.04.06 – Yakitate!! Japan #57
 3451. 00:25 16.04.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #171
 3452. 13:52 15.04.06 – Maid in Akihabara #6 [Final]
 3453. 13:33 15.04.06 – Maid in Akihabara #5
 3454. 17:50 13.04.06 – Makai Senki Disgaea #2
 3455. 11:13 09.04.06 – Nanako Kaitai Shinsho #6 [Final]
 3456. 09:55 08.04.06 – Bleach #76
 3457. 09:34 08.04.06 – Bleach #75
 3458. 09:11 08.04.06 – Post Pet Momobin #21
 3459. 09:08 08.04.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #5
 3460. 08:47 08.04.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #4
 3461. 08:24 08.04.06 – One Piece #182
 3462. 20:30 07.04.06 – Juuni Kokki #2
 3463. 20:00 07.04.06 – Juuni Kokki #1
 3464. 10:20 05.04.06 – Makai Senki Disgaea #1
 3465. 09:57 05.04.06 – Bouken Ou Beet #46
 3466. 09:08 04.04.06 – Post Pet Momobin #20
 3467. 09:01 04.04.06 – School Rumble Nigakki #1
 3468. 14:24 03.04.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #14
 3469. 13:33 03.04.06 – Bleach #74
 3470. 13:09 03.04.06 – Bleach #73
 3471. 12:44 03.04.06 – School Rumble Special
 3472. 04:17 02.04.06 – Sazae-san #1
 3473. 03:31 02.04.06 – Maid in Akihabara #4
 3474. 03:17 02.04.06 – Maid in Akihabara #3
 3475. 02:57 02.04.06 – Maid in Akihabara #2
 3476. 02:36 02.04.06 – Maid in Akihabara #1
 3477. 01:28 01.04.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #170 [5000th Episode]
 3478. 01:00 01.04.06 – Rec #9 [Final]
 3479. 00:47 01.04.06 – Rec #8
 3480. 00:32 01.04.06 – One Piece #181
 3481. 20:30 31.03.06 – Gravitation #13 [Final]
 3482. 20:00 31.03.06 – Gravitation #12
 3483. 18:30 31.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #13 [Final]
 3484. 18:00 31.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #12
 3485. 13:32 28.03.06 – Kanon 2006 Promo
 3486. 16:09 27.03.06 – Bleach Jump Festa Anime Tour 2005
 3487. 15:34 27.03.06 – Bleach #72
 3488. 15:11 27.03.06 – Bleach #71
 3489. 16:14 26.03.06 – Fuujin Monogatari #9
 3490. 15:49 26.03.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #169
 3491. 20:30 24.03.06 – Gravitation #11
 3492. 20:00 24.03.06 – Gravitation #10
 3493. 18:30 24.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #11
 3494. 18:00 24.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #10
 3495. 18:41 22.03.06 – Joshikousei Promo
 3496. 18:20 22.03.06 – Bleach #70
 3497. 22:57 21.03.06 – Petopeto-san #9
 3498. 22:36 21.03.06 – One Piece #180
 3499. 01:31 20.03.06 – Yakitate!! Japan #56
 3500. 15:15 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #12 [Final]
 3501. 14:54 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #11
 3502. 14:33 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #10
 3503. 14:11 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #9
 3504. 13:49 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #8
 3505. 12:55 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #7
 3506. 12:28 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #6
 3507. 12:05 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #5
 3508. 11:30 18.03.06 – Rozen Maiden Träumend #4
 3509. 10:48 18.03.06 – Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora #6 [Final]
 3510. 10:27 18.03.06 – Rec #7
 3511. 10:14 18.03.06 – Rec #6
 3512. 00:38 18.03.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #168
 3513. 00:43 16.03.06 – Mahou Gakuen Lunar! Aoi Ryuu no Himitsu
 3514. 00:34 16.03.06 – One Piece #179
 3515. 00:11 16.03.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #5
 3516. 23:50 15.03.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #4
 3517. 23:24 15.03.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #3
 3518. 22:30 14.03.06 – Rec #5
 3519. 21:22 14.03.06 – Shuffle! Live Only for You
 3520. 11:28 14.03.06 – xxxHOLIC ~Manatsu no Yoru no Yume~
 3521. 10:27 14.03.06 – Tsubasa Chronicle ~Torikago no Kuni no Himegimi~
 3522. 09:47 14.03.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #3
 3523. 09:25 14.03.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #2
 3524. 09:03 14.03.06 – Futari wa Pretty Cure Max Heart #1
 3525. 11:06 13.03.06 – Tales of Phantasia #4 [Final]
 3526. 10:24 13.03.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #167
 3527. 10:02 13.03.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #166
 3528. 09:36 13.03.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #165
 3529. 09:12 13.03.06 – Hanbun no Tsuki ga Nobura Sora #5
 3530. 08:50 13.03.06 – Fuujin Monogatari #8
 3531. 08:28 13.03.06 – Fuujin Monogatari #7
 3532. 08:50 12.03.06 – Hanbun no Tsuki ga Nobura Sora #4
 3533. 08:28 12.03.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #5
 3534. 08:18 12.03.06 – King of Fighters ~Another Day~ #4
 3535. 08:11 12.03.06 – Fate/Stay Night #9
 3536. 07:47 12.03.06 – Fate/Stay Night #8
 3537. 07:20 12.03.06 – Rec #4
 3538. 07:08 12.03.06 – Rec #3
 3539. 06:55 12.03.06 – Petopeto-san #8
 3540. 06:34 12.03.06 – Petopeto-san #7
 3541. 06:11 12.03.06 – Bleach #69
 3542. 05:40 12.03.06 – Bleach #68
 3543. 05:17 12.03.06 – Bleach #67
 3544. 04:56 12.03.06 – Bleach #66
 3545. 04:34 12.03.06 – Bleach #65
 3546. 04:12 12.03.06 – Yakitate!! Japan #55
 3547. 03:51 12.03.06 – One Piece #178
 3548. 03:32 12.03.06 – One Piece #177
 3549. 03:12 12.03.06 – One Piece #176
 3550. 20:00 10.03.06 – Gravitation #9
 3551. 18:00 10.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #9
 3552. 22:01 09.03.06 – Makai Senki Disgaea #0
 3553. 01:06 09.03.06 – Hachimitsu to Clover Episode F
 3554. 20:30 03.03.06 – Gravitation #8
 3555. 20:00 03.03.06 – Gravitation #7
 3556. 19:30 03.03.06 – Gravitation #6
 3557. 19:00 03.03.06 – Gravitation #5
 3558. 18:30 03.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #8
 3559. 18:00 03.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #7
 3560. 22:25 01.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #6
 3561. 21:26 01.03.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #5
 3562. 21:20 28.02.06 – Rozen Maiden Träumend #3
 3563. 20:59 28.02.06 – Rozen Maiden Träumend #2
 3564. 21:32 27.02.06 – Bleach #64
 3565. 23:52 21.02.06 – One Piece #175
 3566. 23:09 21.02.06 – Rozen Maiden Träumend #1
 3567. 01:17 21.02.06 – Ginban Kaleidoscope #12 [Final]
 3568. 00:53 21.02.06 – Ginban Kaleidoscope #11
 3569. 00:31 21.02.06 – Ginban Kaleidoscope #10
 3570. 00:10 21.02.06 – Ginban Kaleidoscope #9
 3571. 23:48 20.02.06 – Ginban Kaleidoscope #8
 3572. 23:22 20.02.06 – Ginban Kaleidoscope #7
 3573. 23:01 20.02.06 – Ginban Kaleidoscope #6
 3574. 22:39 20.02.06 – Ginban Kaleidoscope #5
 3575. 22:18 20.02.06 – Ginban Kaleidoscope #4
 3576. 21:56 20.02.06 – Ginban Kaleidoscope #3
 3577. 21:35 20.02.06 – Ginban Kaleidoscope #2 [4900th Episode]
 3578. 03:08 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #13 [Final]
 3579. 02:42 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #12
 3580. 02:19 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #11
 3581. 01:57 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #10
 3582. 01:34 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #9
 3583. 01:11 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #8
 3584. 00:49 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #7
 3585. 00:27 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #6
 3586. 00:02 20.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #5
 3587. 23:29 19.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #4
 3588. 23:06 19.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #3
 3589. 22:43 19.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #2
 3590. 22:21 19.02.06 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s #1
 3591. 21:56 19.02.06 – Kishin Houkou Demonbane OVA
 3592. 21:31 19.02.06 – Ginban Kaleidoscope #1
 3593. 21:06 19.02.06 – Rec #2
 3594. 20:54 19.02.06 – Rec #1
 3595. 20:41 19.02.06 – I”s Pure Bonus #1
 3596. 20:38 19.02.06 – Darling #3 [Final]
 3597. 19:52 19.02.06 – Ichigo 100% Cast Talk Special
 3598. 19:15 19.02.06 – Binchou-tan #3
 3599. 19:03 19.02.06 – Binchou-tan #2
 3600. 18:51 19.02.06 – Binchou-tan #1
 3601. 18:37 19.02.06 – Binchou-tan Promotion
 3602. 17:33 19.02.06 – Fate/Stay Night #7
 3603. 17:11 19.02.06 – Fate/Stay Night #6
 3604. 01:38 19.02.06 – Last Exile #4
 3605. 01:17 19.02.06 – Last Exile #3
 3606. 00:55 19.02.06 – Last Exile #2
 3607. 00:34 19.02.06 – Last Exile #1
 3608. 00:07 19.02.06 – Tales of Eternia #13 [Final]
 3609. 23:47 18.02.06 – Tales of Eternia #12
 3610. 23:27 18.02.06 – Tales of Eternia #11
 3611. 23:07 18.02.06 – Tales of Eternia #10
 3612. 22:48 18.02.06 – Tales of Eternia #9
 3613. 22:29 18.02.06 – Tales of Eternia #8
 3614. 22:07 18.02.06 – Tales of Eternia #7
 3615. 21:46 18.02.06 – Tales of Eternia #6
 3616. 21:26 18.02.06 – Tales of Eternia #5
 3617. 21:05 18.02.06 – Tales of Eternia #4
 3618. 20:47 18.02.06 – Tales of Eternia #3
 3619. 20:29 18.02.06 – Tales of Eternia #2
 3620. 20:10 18.02.06 – Tales of Eternia #1
 3621. 19:49 18.02.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #2
 3622. 16:21 18.02.06 – Kyoushoku Soukou Guyver #26 [Final]
 3623. 15:21 18.02.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #164
 3624. 14:35 18.02.06 – One Piece Special #3
 3625. 20:30 17.02.06 – Gravitation #4
 3626. 20:00 17.02.06 – Gravitation #3
 3627. 18:30 17.02.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #4
 3628. 18:00 17.02.06 – Kazemakase Tsukikage Ran #3
 3629. 19:34 16.02.06 – Bleach #63
 3630. 18:47 16.02.06 – King of Fighters ~Another Day~ #3
 3631. 10:55 16.02.06 – Yakitate!! Japan #54
 3632. 01:40 14.02.06 – One Piece #174
 3633. 00:55 14.02.06 – Nanami-chan #15
 3634. 00:50 14.02.06 – Nanami-chan #14
 3635. 00:45 14.02.06 – Nanami-chan #13
 3636. 00:39 14.02.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #4
 3637. 00:34 14.02.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #3
 3638. 21:47 13.02.06 – Hanbun no Tsuki ga Nobura Sora #3
 3639. 18:11 13.02.06 – Hanbun no Tsuki ga Nobura Sora #2
 3640. 16:06 13.02.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #163
 3641. 15:44 13.02.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #162
 3642. 17:32 12.02.06 – Kyoushoku Soukou Guyver #25
 3643. 17:11 12.02.06 – Kyoushoku Soukou Guyver #24
 3644. 02:14 07.02.06 – Fate/Stay Night #5
 3645. 14:42 06.02.06 – Saishu Heiki Kanojo Gekijouban
 3646. 10:28 01.02.06 – One Piece #173
 3647. 09:34 31.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #26 [Final]
 3648. 09:31 31.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #25
 3649. 09:30 31.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #24
 3650. 09:28 31.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #23
 3651. 09:27 31.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #22
 3652. 09:26 31.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #21
 3653. 09:20 31.01.06 – Kyoushoku Soukou Guyver #23
 3654. 20:32 28.01.06 – Fate/Stay Night #4
 3655. 20:11 28.01.06 – Damekko Doubutsu #26 [Final]
 3656. 20:07 28.01.06 – Damekko Doubutsu #25
 3657. 20:03 28.01.06 – Damekko Doubutsu #24
 3658. 19:59 28.01.06 – Damekko Doubutsu #23
 3659. 19:55 28.01.06 – Damekko Doubutsu #22
 3660. 19:52 28.01.06 – Damekko Doubutsu #21
 3661. 19:48 28.01.06 – Damekko Doubutsu #20
 3662. 19:41 28.01.06 – Bouken Ou Beet #45
 3663. 19:18 28.01.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #161
 3664. 21:05 27.01.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 1 #7 [Final]
 3665. 20:15 27.01.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 1 #6
 3666. 19:50 27.01.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 1 #5
 3667. 19:25 27.01.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 1 #4
 3668. 18:55 27.01.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 1 #3
 3669. 18:30 27.01.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 1 #2
 3670. 18:05 27.01.06 – El-Hazard ~Shinpi no Sekai~ OVA 1 #1
 3671. 19:24 25.01.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #2
 3672. 23:30 24.01.06 – Bouken Ou Beet #44
 3673. 23:05 24.01.06 – Bouken Ou Beet #43
 3674. 22:42 24.01.06 – Yakitate!! Japan #53
 3675. 00:22 22.01.06 – Fate/Stay Night #3
 3676. 21:29 21.01.06 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #13 [Final]
 3677. 21:06 21.01.06 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #12 [4800th Episode]
 3678. 20:45 21.01.06 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #11
 3679. 20:23 21.01.06 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #10
 3680. 20:00 21.01.06 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #9
 3681. 19:10 21.01.06 – Tsubasa Chronicle Special
 3682. 17:44 21.01.06 – Love Love #13 [Final]
 3683. 17:29 21.01.06 – Love Love #12
 3684. 17:19 21.01.06 – Love Love #11
 3685. 17:07 21.01.06 – Love Love #10
 3686. 16:55 21.01.06 – Love Love #9
 3687. 16:44 21.01.06 – Love Love #8
 3688. 16:31 21.01.06 – Love Love #7
 3689. 16:17 21.01.06 – Kyoushoku Soukou Guyver #22
 3690. 15:55 21.01.06 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #8
 3691. 15:34 21.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #20
 3692. 15:32 21.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #19
 3693. 15:31 21.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #18
 3694. 15:30 21.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #17
 3695. 15:27 21.01.06 – One Piece #172
 3696. 14:55 21.01.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #160
 3697. 03:09 21.01.06 – Kujira no Chouyaku
 3698. 02:45 21.01.06 – To Heart ~Remember My Memories: Heart Fighters~ Battle 7 [Final]
 3699. 02:40 21.01.06 – To Heart ~Remember My Memories: Heart Fighters~ Battle 6
 3700. 02:37 21.01.06 – To Heart ~Remember My Memories: Heart Fighters~ Battle 5
 3701. 02:34 21.01.06 – To Heart ~Remember My Memories: Heart Fighters~ Battle 4
 3702. 02:30 21.01.06 – To Heart ~Remember My Memories: Heart Fighters~ Battle 3
 3703. 02:26 21.01.06 – To Heart ~Remember My Memories: Heart Fighters~ Battle 2
 3704. 02:19 21.01.06 – To Heart ~Remember My Memories: Heart Fighters~ Battle 1
 3705. 01:52 21.01.06 – Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora #1
 3706. 01:27 21.01.06 – Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo #1
 3707. 01:04 21.01.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #2
 3708. 00:58 21.01.06 – Masuda Kousuke Gekijou Gyagu Manga Biyori #1
 3709. 00:49 21.01.06 – Yakitate!! Japan #52
 3710. 22:41 20.01.06 – CLAMP Music Video ~ANGEL EGG no Tsukurikata~
 3711. 20:40 20.01.06 – Queen Emeraldas #2
 3712. 20:10 20.01.06 – Queen Emeraldas #1
 3713. 14:35 18.01.06 – One Piece #171
 3714. 23:12 16.01.06 – Fate/Stay Night #2
 3715. 22:19 14.01.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #159
 3716. 21:25 14.01.06 – Bouken Ou Beet #42
 3717. 21:02 14.01.06 – Kyoushoku Soukou Guyver #21
 3718. 20:40 14.01.06 – Bomberman Jetterz #48
 3719. 22:26 13.01.06 – Good Morning Althea
 3720. 21:33 13.01.06 – Top wo Nerae 2 #4
 3721. 21:05 13.01.06 – Fate/Stay Night #1
 3722. 23:19 12.01.06 – School Rumble ~Ichigakki Hoshuu~ #2 [Final]/li>
 3723. 22:51 12.01.06 – School Rumble ~Ichigakki Hoshuu~ #1
 3724. 00:22 12.01.06 – Rean no Tsubasa Prologue
 3725. 23:31 11.01.06 – Fate/Stay Night B
 3726. 23:29 11.01.06 – Fate/Stay Night A
 3727. 23:23 11.01.06 – Ergo Proxy Invitation #1
 3728. 19:32 10.01.06 – King of Fighters ~Another Day~ #2
 3729. 19:23 10.01.06 – One Piece #170
 3730. 18:27 10.01.06 – Shuffle! #24 [Final]
 3731. 18:04 10.01.06 – Shuffle! #23
 3732. 17:43 10.01.06 – Shuffle! #22
 3733. 17:22 10.01.06 – Shuffle! #21
 3734. 16:56 10.01.06 – Shuffle! #20
 3735. 16:31 10.01.06 – Shuffle! #19
 3736. 16:00 10.01.06 – Shuffle! #18
 3737. 15:38 10.01.06 – Shuffle! #17
 3738. 22:35 09.01.06 – Itsudatte My Santa Omake #2
 3739. 22:33 09.01.06 – Itsudatte My Santa Omake #1
 3740. 11:20 09.01.06 – Pocket Monsters Advanced Generation #158
 3741. 10:57 09.01.06 – Kyoushoku Soukou Guyver #20
 3742. 00:04 08.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #16
 3743. 00:02 08.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #15
 3744. 00:00 08.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #14
 3745. 23:59 07.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #13
 3746. 23:57 07.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #12
 3747. 23:56 07.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #11
 3748. 23:55 07.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #10
 3749. 23:53 07.01.06 – Mai-HiME DVD Omake #9
 3750. 23:46 04.01.06 – Darling #2
 3751. 12:34 04.01.06 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #13
 3752. 12:10 04.01.06 – Bouken Ou Beet #41
 3753. 11:53 04.01.06 – Bouken Ou Beet #40
 3754. 11:31 04.01.06 – Bouken Ou Beet #39
 3755. 11:07 04.01.06 – One Piece #169
 3756. 10:43 04.01.06 – Bleach #62
 3757. 10:22 04.01.06 – Bleach #61
 3758. 09:59 04.01.06 – Bomberman Jetterz #47
 3759. 17:38 02.01.06 – Studio 4C ~Tobira wo Akete~
 3760. 17:28 02.01.06 – Studio 4C ~Eternal Family~
 3761. 16:59 02.01.06 – Studio 4C ~Aerial Bar~
 3762. 16:55 02.01.06 – Studio 4C ~Table & Fishman~
 3763. 16:50 02.01.06 – Studio 4C ~On the Eve of an Moonlit Night~
 3764. 16:46 02.01.06 – Studio 4C ~Chicken’s Insurance~
 3765. 16:40 02.01.06 – Studio 4C ~Higan~
 3766. 16:33 02.01.06 – Studio 4C ~Comedy~
 3767. 16:22 02.01.06 – Studio 4C ~End of the World~
 3768. 16:09 02.01.06 – Studio 4C ~Proffesor Dan Petory’s Blues~
 3769. 13:13 31.12.05 – Yakitate!! Japan #51
 3770. 12:15 31.12.05 – Hachimitsu to Clover Episode L
 3771. 10:05 30.12.05 – Mai-HiME DVD Omake #8
 3772. 10:02 30.12.05 – Mai-HiME DVD Omake #7
 3773. 10:01 30.12.05 – Mai-HiME DVD Omake #6
 3774. 10:00 30.12.05 – Mai-HiME DVD Omake #5
 3775. 09:24 30.12.05 – Itsudatte My Santa #2
 3776. 08:56 30.12.05 – Itsudatte My Santa #1
 3777. 08:24 30.12.05 – Futari wa Pretty Cure #49 [Final][4700th Episode]
 3778. 08:03 30.12.05 – Futari wa Pretty Cure #48
 3779. 07:41 30.12.05 – Futari wa Pretty Cure #47
 3780. 07:20 30.12.05 – Futari wa Pretty Cure #46
 3781. 00:08 26.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation
  Gekijouban 8 ~Myuu to Hadou no Yuusha Lukario~
 3782. 12:02 24.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #157
 3783. 22:29 21.12.05 – Ninja Ryuukenden
 3784. 12:51 21.12.05 – Yakitate!! Japan #50
 3785. 22:26 19.12.05 – Futari wa Pretty Cure #45
 3786. 22:05 19.12.05 – Futari wa Pretty Cure #44
 3787. 21:44 19.12.05 – Futari wa Pretty Cure #43
 3788. 21:19 19.12.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #19
 3789. 20:03 19.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #156
 3790. 19:41 19.12.05 – Suki na Mono wa Suki Dakara Shouganai OVA
 3791. 23:39 18.12.05 – Bouken Out Beet #38
 3792. 23:11 18.12.05 – Bouken Out Beet #37
 3793. 22:46 18.12.05 – Ichigo 100% Special
 3794. 22:24 18.12.05 – Yakitate!! Japan #49
 3795. 22:02 18.12.05 – Yakitate!! Japan #48
 3796. 21:39 18.12.05 – Shuffle #16
 3797. 21:16 18.12.05 – One Piece #168
 3798. 08:06 14.12.05 – Bleach #60
 3799. 07:41 14.12.05 – Bleach #59
 3800. 07:19 14.12.05 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #7
 3801. 06:56 14.12.05 – One Piece #167
 3802. 06:34 14.12.05 – Clover
 3803. 14:19 13.12.05 – One Piece #166
 3804. 13:56 13.12.05 – Shuffle #15
 3805. 13:33 13.12.05 – Shuffle #14
 3806. 13:10 13.12.05 – Shuffle #13
 3807. 12:46 13.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #155
 3808. 12:22 13.12.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #18
 3809. 01:05 06.12.05 – Tatakae! Iczer-1 #3 [Final]
 3810. 00:15 06.12.05 – Tatakae! Iczer-1 #2
 3811. 23:45 05.12.05 – Tatakae! Iczer-1 #1
 3812. 23:19 05.12.05 – King of Fighters ~Another Day~ #1
 3813. 23:06 05.12.05 – Post Pet Momobin #19
 3814. 22:56 05.12.05 – Shuffle! #12
 3815. 21:54 05.12.05 – Shuffle! #11
 3816. 00:08 05.12.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #17
 3817. 05:30 04.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #154
 3818. 02:36 03.12.05 – Ichigo Mashimaro #12 [Final]
 3819. 02:14 03.12.05 – Ichigo Mashimaro #11
 3820. 20:30 02.12.05 – Serial Experiments Lain #13 [Final]
 3821. 20:00 02.12.05 – Serial Experiments Lain #12
 3822. 19:30 02.12.05 – Serial Experiments Lain #11
 3823. 19:00 02.12.05 – Mezzo DSA #13 [Final]
 3824. 15:42 02.12.05 – Ichigo Mashimaro #10
 3825. 15:20 02.12.05 – Ichigo Mashimaro #9
 3826. 14:55 02.12.05 – Ichigo Mashimaro Cast Talk
 3827. 01:29 02.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #153
 3828. 01:04 02.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #152
 3829. 02:46 01.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #151
 3830. 02:24 01.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #150
 3831. 01:59 01.12.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #149
 3832. 02:31 30.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #148
 3833. 02:06 30.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #147
 3834. 01:41 30.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #146
 3835. 01:17 30.11.05 – Ichigo Mashimaro #8
 3836. 16:30 29.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #132
 3837. 16:06 29.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #129
 3838. 15:44 29.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #126
 3839. 15:20 29.11.05 – Yakitate!! Japan #47
 3840. 01:42 29.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #125
 3841. 01:21 29.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #124
 3842. 00:55 29.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #123
 3843. 00:35 29.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #122
 3844. 00:15 29.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #121
 3845. 23:50 28.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #120 Special
 3846. 23:26 28.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #120
 3847. 22:58 28.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #119
 3848. 22:09 28.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #117
 3849. 21:46 28.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #116
 3850. 00:04 28.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #115
 3851. 23:39 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #113
 3852. 23:14 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #112
 3853. 22:50 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #111
 3854. 22:25 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #109
 3855. 22:01 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #108
 3856. 21:36 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #107
 3857. 20:33 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #106
 3858. 20:10 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #104
 3859. 19:48 27.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #103
 3860. 14:57 27.11.05 – Yakitate!! Japan #46
 3861. 19:54 26.11.05 – Futari wa Pretty Cure #42
 3862. 19:30 26.11.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #16
 3863. 00:31 26.11.05 – Futari wa Pretty Cure #41
 3864. 20:30 26.11.05 – Serial Experiments Lain #10
 3865. 20:00 26.11.05 – Serial Experiments Lain #9
 3866. 19:30 26.11.05 – Mezzo DSA #12
 3867. 19:00 26.11.05 – Mezzo DSA #11
 3868. 22:38 21.11.05 – Futari wa Pretty Cure #40
 3869. 22:15 21.11.05 – Bouken Ou Beet #36
 3870. 22:50 20.11.05 – Yakitate!! Japan #45
 3871. 22:27 20.11.05 – Ichigo Mashimaro #7
 3872. 22:04 20.11.05 – Ichigo 100% OVA 5 ~Kokoro Kawari ha Totsuzen ni Hen~
 3873. 21:35 20.11.05 – Bleach #58
 3874. 20:50 20.11.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #15
 3875. 20:30 18.11.05 – Serial Experiments Lain #8
 3876. 20:00 18.11.05 – Serial Experiments Lain #7
 3877. 19:30 18.11.05 – Mezzo DSA #10 [4600th Episode]
 3878. 19:00 18.11.05 – Mezzo DSA #9
 3879. 12:34 16.11.05 – Tsubasa Chronicles #26 [Final]
 3880. 12:12 16.11.05 – Tsubasa Chronicles #25
 3881. 11:48 16.11.05 – Bouken Ou Beet #35
 3882. 11:27 16.11.05 – Bleach #57
 3883. 19:05 15.11.05 – Ichigo Mashimaro #6
 3884. 12:13 15.11.05 – Ichigo Mashimaro #5
 3885. 11:14 15.11.05 – Tsubasa Chronicle #24
 3886. 10:37 15.11.05 – Yakitate!! Japan #44
 3887. 09:35 13.11.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #102
 3888. 21:08 12.11.05 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #12
 3889. 20:44 12.11.05 – Tsubasa Chronicle #23
 3890. 20:19 12.11.05 – Bomberman Jetterz #46
 3891. 19:51 12.11.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #14
 3892. 11:36 12.11.05 – Bouken Ou Beet #34
 3893. 11:14 12.11.05 – Bouken Ou Beet #33
 3894. 22:44 11.11.05 – One Piece #165
 3895. 20:30 11.10.05 – Serial Experiments Lain #6
 3896. 20:00 11.10.05 – Serial Experiments Lain #5
 3897. 19:30 11.10.05 – Mezzo DSA #8
 3898. 19:00 11.10.05 – Mezzo DSA #7
 3899. 00:26 11.11.05 – Yakitate!! Japan #43
 3900. 00:04 11.11.05 – Yakitate!! Japan #42
 3901. 23:42 10.11.05 – One Piece #164
 3902. 23:20 10.11.05 – Futari wa Pretty Cure #39
 3903. 22:57 10.11.05 – Bouken Ou Beet #32
 3904. 22:35 10.11.05 – Bleach #56
 3905. 21:56 09.11.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #13
 3906. 10:42 09.11.05 – Binchoutan Jishu Seisaku Gekijouban ~Aozora ni Wasuremono~
 3907. 20:30 04.10.05 – Serial Experiments Lain #4
 3908. 20:00 04.10.05 – Serial Experiments Lain #3
 3909. 19:30 04.10.05 – Mezzo DSA #6
 3910. 19:00 04.10.05 – Mezzo DSA #5
 3911. 02:11 01.11.05 – Bouken Ou Beet #31
 3912. 01:51 01.11.05 – Bouken Ou Beet #30
 3913. 01:32 01.11.05 – Bouken Ou Beet #29
 3914. 01:13 01.11.05 – Bouken Ou Beet #28
 3915. 00:55 01.11.05 – Bouken Ou Beet #27
 3916. 21:48 31.10.05 – Mahou Sensei Negima #26 [Final]
 3917. 21:24 31.10.05 – Mahou Sensei Negima #25
 3918. 21:02 31.10.05 – Mahou Sensei Negima #24
 3919. 15:15 30.10.05 – Pocket Monsters Housou 89 ~Amakakeru Densetsu: Hiroshi to Faiyaa~
 3920. 14:42 30.10.05 – Bleach #55
 3921. 14:21 30.10.05 – Bleach #54
 3922. 21:46 29.10.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #12
 3923. 07:43 29.10.05 – Shuffle! #10
 3924. 07:20 29.10.05 – Petopeto-san #6
 3925. 05:48 29.10.05 – Mezzo Forte #2 [Final]
 3926. 05:18 29.10.05 – Mezzo Forte #1
 3927. 04:48 29.10.05 – Onkyou Seimeitai Noiseman
 3928. 04:07 29.10.05 – Tsubasa Chronicle #22
 3929. 03:45 29.10.05 – Tsubasa Chronicle #21
 3930. 03:23 29.10.05 – Tsubasa Chronicle #20
 3931. 03:01 29.10.05 – Tsubasa Chronicle #19
 3932. 19:30 28.10.05 – Mezzo DSA #4
 3933. 19:00 28.10.05 – Mezzo DSA #3
 3934. 02:24 28.10.05 – Tokimeki Memorial OVA #2 [Final]
 3935. 01:39 28.10.05 – Ichigo 100% OVA 4 Sawayaka Pension Crisis ~Owner ni Kiotsukero!~ Hen
 3936. 11:03 23.10.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #11
 3937. 19:25 22.10.05 – Rockman.EXE ~Hikari to Yami no PROGRAM~
 3938. 04:28 22.10.05 – Yakitate!! Japan #41
 3939. 04:06 22.10.05 – Petopeto-san #5
 3940. 03:37 22.10.05 – Bomberman Jetterz #45
 3941. 03:07 22.10.05 – Elf Ban Kakyuusei #4 [Final]
 3942. 02:41 22.10.05 – Futari wa Pretty Cure #38
 3943. 02:18 22.10.05 – One Piece #163
 3944. 20:30 21.10.05 – Mezzo DSA #2
 3945. 20:00 21.10.05 – Mezzo DSA #1
 3946. 19:30 21.10.05 – Mousou Dairinin #13 [Final]
 3947. 19:00 21.10.05 – Mousou Dairinin #12
 3948. 18:07 16.10.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #10
 3949. 01:27 15.10.05 – Futari wa Pretty Cure #37
 3950. 00:58 15.10.05 – Bleach #53
 3951. 00:38 15.10.05 – Bleach #52
 3952. 20:30 14.10.05 – Parasite Dolls #3 [Final]
 3953. 20:00 14.10.05 – Mousou Dairinin #11
 3954. 19:30 14.10.05 – Mousou Dairinin #10
 3955. 19:00 14.10.05 – Mousou Dairinin #9
 3956. 20:49 13.10.05 – Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan #8 [Final]
 3957. 20:37 13.10.05 – Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan #7
 3958. 22:58 11.10.05 – Osakana wa Ami no Naka
 3959. 22:20 11.10.05 – Tsubasa Chronicle #18
 3960. 21:55 11.10.05 – Yakitate!! Japan #40
 3961. 21:22 11.10.05 – Bomberman Jetterz #44
 3962. 03:46 09.10.05 – Ultimate Girls #12 [Final]
 3963. 03:34 09.10.05 – Ultimate Girls #11
 3964. 03:22 09.10.05 – Ultimate Girls #10
 3965. 23:41 08.10.05 – Bleach #51
 3966. 23:17 08.10.05 – One Piece #162
 3967. 21:56 08.10.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #9
 3968. 00:57 07.10.05 – Aria the Animation #1
 3969. 21:52 06.10.05 – Houru no Ugoku Shiro
 3970. 01:10 05.10.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #145
 3971. 11:13 04.10.05 – Pocket Monsters Gekijouban 5 ~Mizu no Miyako no Mamorigami Latias to Latios~
 3972. 18:24 02.10.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #8
 3973. 14:29 01.10.05 – Ichigo Mashimaro #4
 3974. 14:05 01.10.05 – Hachimitsu to Clover #24 [Final]
 3975. 13:33 01.10.05 – Sunabouzu #11
 3976. 13:10 01.10.05 – Saishu Heiki Kanojo ~Another Love Song~ #2 [Final]
 3977. 23:05 30.09.05 – Bouken Ou Beet #26 [4500th Episode]
 3978. 22:43 30.09.05 – Bleach #50
 3979. 19:30 30.09.05 – Parasite Dolls #2
 3980. 19:00 30.09.05 – Parasite Dolls #1
 3981. 18:30 30.09.05 – Mousou Dairinin #8
 3982. 18:00 30.09.05 – Mousou Dairinin #7
 3983. 16:08 29.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #25 [Final]
 3984. 15:37 29.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #24
 3985. 13:47 28.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #100
 3986. 13:26 28.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #99
 3987. 13:05 28.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #96
 3988. 12:20 28.09.05 – Shuffle #9
 3989. 11:53 28.09.05 – Mahou Sensei Negima #23
 3990. 11:34 28.09.05 – Ichigo Mashimaro #3
 3991. 11:10 28.09.05 – Futari wa Pretty Cure #36
 3992. 20:47 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #142
 3993. 20:04 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #110
 3994. 19:09 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #141
 3995. 18:47 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #95
 3996. 18:26 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #94
 3997. 13:43 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #127
 3998. 12:41 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #114
 3999. 12:15 26.09.05 – Hachimitsu to Clover #23
 4000. 10:13 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #105
 4001. 09:52 26.09.05 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #11
 4002. 09:29 26.09.05 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #10
 4003. 09:06 26.09.05 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #9
 4004. 07:45 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #98
 4005. 07:21 26.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #97
 4006. 22:33 25.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #144
 4007. 18:28 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #17
 4008. 18:06 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #16
 4009. 17:40 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #15
 4010. 17:19 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #14
 4011. 16:57 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #13
 4012. 16:35 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #12
 4013. 16:14 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #11
 4014. 15:52 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #10
 4015. 15:30 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #9
 4016. 15:07 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #8
 4017. 14:45 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #7
 4018. 14:23 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #6
 4019. 14:01 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #5
 4020. 13:39 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #4
 4021. 13:16 25.09.05 – Tsubasa Chronicle #3
 4022. 12:52 25.09.05 – Petopeto-san #4
 4023. 02:40 25.09.05 – Hikaru to Mizu no Daphne #8
 4024. 01:45 25.09.05 – Petopeto-san #3
 4025. 01:23 25.09.05 – Petopeto-san #2
 4026. 01:01 25.09.05 – Petopeto-san #1
 4027. 00:34 25.09.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! DVD 2 Extra
 4028. 00:32 25.09.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! DVD 1 Extra
 4029. 00:14 25.09.05 – Saishu Heiki Kanojo ~Another Love Song~ #1
 4030. 23:43 24.09.05 – Ichigo Mashimaro #2
 4031. 23:20 24.09.05 – Ichigo Mashimaro #1
 4032. 22:55 24.09.05 – Eien no Aseria #1
 4033. 22:05 24.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #143
 4034. 21:40 24.09.05 – Hikaru to Mizu no Daphne #12
 4035. 21:07 24.09.05 – Hikaru to Mizu no Daphne #11
 4036. 20:46 24.09.05 – Hikaru to Mizu no Daphne #10
 4037. 20:23 24.09.05 – Hikaru to Mizu no Daphne #9
 4038. 19:59 24.09.05 – Hachimitsu to Clover #22
 4039. 19:27 24.09.05 – Pia Carrot e Youkoso!! ~Sayaka no Koi Monogatari~
 4040. 23:21 23.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #23
 4041. 19:30 23.09.05 – Alien 9 #4 [Final]
 4042. 19:00 23.09.05 – Alien 9 #3
 4043. 18:30 23.09.05 – Mousou Dairinin #6
 4044. 18:00 23.09.05 – Mousou Dairinin #5
 4045. 12:29 23.09.05 – One Piece #161
 4046. 12:12 22.09.05 – Futari wa Pretty Cure #35
 4047. 11:49 22.09.05 – Bouken Ou Beet #25
 4048. 11:29 22.09.05 – Bouken Ou Beet #24
 4049. 14:13 21.09.05 – Bouken Ou Beet #23
 4050. 13:54 21.09.05 – Bouken Ou Beet #22
 4051. 13:33 21.09.05 – Bouken Ou Beet #21
 4052. 13:14 21.09.05 – Bouken Ou Beet #20
 4053. 12:54 21.09.05 – Bouken Ou Beet #19
 4054. 12:35 21.09.05 – Bouken Ou Beet #18
 4055. 12:14 21.09.05 – Bouken Ou Beet #17
 4056. 00:40 21.09.05 – Post Pet Momobin #18
 4057. 23:24 20.09.05 – Shuffle #8
 4058. 23:01 20.09.05 – Shuffle #7
 4059. 22:37 20.09.05 – Shuffle #6
 4060. 22:15 20.09.05 – Shuffle #5
 4061. 21:53 20.09.05 – Shuffle #4
 4062. 21:30 20.09.05 – Shuffle #3
 4063. 21:06 20.09.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #7
 4064. 20:43 20.09.05 – Shuffle #2
 4065. 20:19 20.09.05 – Shuffle #1
 4066. 17:02 20.09.05 – Legend of Duo #12
 4067. 17:02 20.09.05 – Legend of Duo #11
 4068. 20:38 18.09.05 – Tenchi Muyo ~Ryo-ohki~ OVA 3 PLUS #1
 4069. 12:16 18.09.05 – Hachimitsu to Clover #21
 4070. 11:52 18.09.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #6
 4071. 11:44 17.09.05 – Sunabouzu #10
 4072. 10:55 17.09.05 – Final Fantasy VII ~Advent Children~
 4073. 08:09 17.09.05 – AIR Summer Tokubetsu-hen 2 Kouhen ~Ametsuchi~ [Final]
 4074. 07:45 17.09.05 – AIR Summer Tokubetsu-hen 1 Zenpen ~Yamamichi~
 4075. 07:20 17.09.05 – Yakitate!! Japan #39
 4076. 06:59 17.09.05 – Yakitate!! Japan #38
 4077. 06:35 17.09.05 – Bleach #49 [4400th Episode]
 4078. 06:12 17.09.05 – Bleach #48
 4079. 05:38 17.09.05 – Pocket Monsters Shuukan Housou Kyoku 04 ~Ookido-Tei Daikessen!~
 4080. 05:01 17.09.05 – Final Fantasy VII ~Last Order~
 4081. 03:17 17.09.05 – Ichigo 100% OVA 3 ~Oumi Gakuen Exodus Hen~
 4082. 02:24 17.09.05 – To Heart ~Remember my Memories~ #13 [Final]
 4083. 02:03 17.09.05 – To Heart ~Remember my Memories~ #12
 4084. 19:30 09.09.05 – Alien 9 #2
 4085. 19:00 09.09.05 – Alien 9 #1
 4086. 18:30 09.09.05 – Mousou Dairinin #4
 4087. 18:00 09.09.05 – Mousou Dairinin #3
 4088. 13:44 15.09.05 – Bleach #47
 4089. 12:41 14.09.05 – Post Pet Momobin #17
 4090. 12:36 14.09.05 – Kappa no Kaikata #26 [Final]
 4091. 12:31 14.09.05 – Kappa no Kaikata #25
 4092. 12:23 14.09.05 – Futari wa Pretty Cure #34
 4093. 05:56 13.09.05 – Hametsu no Mars
 4094. 20:30 09.09.05 – Honoo no Labyrinth #2 [Final]
 4095. 20:00 09.09.05 – Honoo no Labyrinth #1
 4096. 19:30 09.09.05 – Mousou Dairinin #2
 4097. 19:00 09.09.05 – Mousou Dairinin #1
 4098. 13:19 08.09.05 – Pocket Monsters ANA Short #1 ~Pikachu no Natsumatsuri~
 4099. 12:56 08.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #140
 4100. 12:34 08.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #139
 4101. 12:08 08.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #138
 4102. 11:43 08.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #137
 4103. 11:19 08.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #136
 4104. 10:53 08.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #135
 4105. 10:32 08.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #134
 4106. 10:08 08.09.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #133
 4107. 10:56 07.09.05 – Futari wa Pretty Cure #33
 4108. 10:26 07.09.05 – Futari wa Pretty Cure #32
 4109. 10:04 07.09.05 – Futari wa Pretty Cure #31
 4110. 09:39 07.09.05 – Futari wa Pretty Cure #30
 4111. 09:12 07.09.05 – Futari wa Pretty Cure #29
 4112. 08:51 07.09.05 – Futari wa Pretty Cure #28
 4113. 10:40 06.09.05 – Futari wa Pretty Cure #27
 4114. 10:16 06.09.05 – Futari wa Pretty Cure #26
 4115. 09:50 06.09.05 – Futari wa Pretty Cure #25
 4116. 08:17 06.09.05 – Iriya no Sora UFO no Natsu #6 [Final]
 4117. 07:49 06.09.05 – Iriya no Sora UFO no Natsu #5
 4118. 07:26 06.09.05 – Iriya no Sora UFO no Natsu #4
 4119. 07:02 06.09.05 – Iriya no Sora UFO no Natsu #3
 4120. 06:37 06.09.05 – Iriya no Sora UFO no Natsu #2
 4121. 06:14 06.09.05 – Iriya no Sora UFO no Natsu #1
 4122. 05:48 06.09.05 – AIR Gekijouban
 4123. 04:18 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #22
 4124. 03:57 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #21
 4125. 03:36 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #20
 4126. 03:14 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #19
 4127. 02:53 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #18
 4128. 02:31 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #17
 4129. 02:08 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #16
 4130. 01:45 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #15
 4131. 01:22 06.09.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #14
 4132. 05:52 05.09.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #5
 4133. 02:53 05.09.05 – Yakitate!! Japan #37
 4134. 02:32 05.09.05 – Yakitate!! Japan #36
 4135. 02:10 05.09.05 – Yakitate!! Japan #35
 4136. 01:47 05.09.05 – Yakitate!! Japan #34
 4137. 01:21 05.09.05 – Yakitate!! Japan #33
 4138. 01:01 05.09.05 – Yakitate!! Japan #32
 4139. 00:39 05.09.05 – Yakitate!! Japan #31
 4140. 00:16 05.09.05 – Yakitate!! Japan #30
 4141. 23:53 04.09.05 – Yakitate!! Japan #29
 4142. 23:23 04.09.05 – Yakitate!! Japan #28
 4143. 22:55 04.09.05 – Yakitate!! Japan #27
 4144. 21:28 04.09.05 – Yakitate!! Japan #26
 4145. 20:23 04.09.05 – Legend of Duo #10
 4146. 20:17 04.09.05 – Legend of Duo #9
 4147. 20:12 04.09.05 – Legend of Duo #8
 4148. 20:07 04.09.05 – Legend of Duo #7
 4149. 20:01 04.09.05 – Legend of Duo #6
 4150. 20:56 04.09.05 – Legend of Duo #5
 4151. 19:51 04.09.05 – Legend of Duo #4
 4152. 19:45 04.09.05 – Legend of Duo #3
 4153. 19:40 04.09.05 – Legend of Duo #2
 4154. 19:35 04.09.05 – Legend of Duo #1
 4155. 19:27 04.09.05 – Kappa no Kaikata #24
 4156. 19:23 04.09.05 – Hachimitsu to Clover #20
 4157. 18:47 04.09.05 – One Piece #160
 4158. 20:30 02.09.05 – Armitage III #4 [Final]
 4159. 19:45 02.09.05 – Armitage III #3
 4160. 18:30 02.09.05 – Armitage III #2
 4161. 17:50 02.09.05 – Armitage III #1
 4162. 02:55 01.09.05 – Memories Off 3.5 ~Inori no Todoku Toki~ #2 [Final]
 4163. 02:33 01.09.05 – Memories Off 3.5 ~Inori no Todoku Toki~ #1
 4164. 02:04 01.09.05 – Memories Off 3.5 ~Omoide no Kanata e~ #2 [Final]
 4165. 01:41 01.09.05 – Memories Off 3.5 ~Omoide no Kanata e~ #1
 4166. 01:14 01.09.05 – Fuujin Monogatari #6
 4167. 00:50 01.09.05 – Kingyo Chuuihou #12
 4168. 00:38 01.09.05 – Kingyo Chuuihou #11
 4169. 23:40 31.08.05 – Post Pet Momobin #16
 4170. 23:31 31.08.05 – Kappa no Kaikata #23
 4171. 23:28 31.08.05 – Kappa no Kaikata #22
 4172. 23:25 31.08.05 – Kappa no Kaikata #21
 4173. 23:21 31.08.05 – Kappa no Kaikata #20
 4174. 23:17 31.08.05 – Hachimitsu to Clover #19
 4175. 22:51 31.08.05 – Bleach #46
 4176. 00:35 30.08.05 – Seikai no Senki III #1
 4177. 23:20 29.08.05 – Kyoushoku Soukou Guyver #4 [4300th Episode]
 4178. 04:03 29.08.05 – Tenjyou Tenge ~The Past Chapter~
 4179. 02:31 29.08.05 – Ichigo 100 % OVA #2 ~Yogiri no Ransensai~
 4180. 21:10 28.08.05 – Top wo Nerae 2 #3
 4181. 04:04 28.08.05 – One Piece #159
 4182. 23:28 22.08.05 – Kyoushoku Soukou Guyver TV #3
 4183. 09:31 22.08.05 – Bomberman Jetterz #43
 4184. 09:09 22.08.05 – Kappa no Kaikata #19
 4185. 21:57 21.08.05 – Bleach #45
 4186. 21:35 21.08.05 – Bleach #44
 4187. 18:24 20.08.05 – Hachimitsu to Clover #18
 4188. 00:15 19.08.05 – One Piece #158
 4189. 21:06 17.08.05 – Magical Canan #13 [Final]
 4190. 20:41 17.08.05 – Magical Canan #12
 4191. 20:19 17.08.05 – Magical Canan #11
 4192. 19:56 17.08.05 – Magical Canan #10
 4193. 19:33 17.08.05 – Magical Canan #9
 4194. 19:05 17.08.05 – Magical Canan #8
 4195. 18:44 17.08.05 – Magical Canan #7
 4196. 18:23 17.08.05 – Magical Canan #6
 4197. 18:01 17.08.05 – Magical Canan #5
 4198. 17:39 17.08.05 – Magical Canan #4
 4199. 17:17 17.08.05 – Magical Canan #3
 4200. 16:55 17.08.05 – Magical Canan #2
 4201. 00:46 17.08.05 – Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan #6
 4202. 00:33 17.08.05 – Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan #5
 4203. 11:12 16.08.05 – Kyoushoku Soukou Guyver TV #2
 4204. 00:52 16.08.05 – Hachimitsu to Clover #17
 4205. 23:49 14.08.05 – Mahou Sensei Negima #22
 4206. 17:55 12.08.05 – One Piece #157
 4207. 05:19 11.08.05 – One Piece Gekijouban 6 ~Omatsuri Danshako to Himitsu no Shima~
 4208. 15:21 09.08.05 – Damekko Doubutsu #19
 4209. 15:16 09.08.05 – Damekko Doubutsu #18
 4210. 15:11 09.08.05 – Damekko Doubutsu #17
 4211. 10:00 08.08.05 – Kyoushoku Soukou Guyver TV #1
 4212. 09:32 08.08.05 – Kyoushoku Soukou Guyver Live Movie 1
 4213. 11:07 07.08.05 – Hachimitsu to Clover #16
 4214. 11:52 06.08.05 – One Piece #156
 4215. 11:28 06.08.05 – Bleach #43
 4216. 11:06 06.08.05 – Kappa no Kaikata #18
 4217. 10:29 05.08.05 – Damekko Doubutsu #16
 4218. 10:24 05.08.05 – Damekko Doubutsu #15
 4219. 10:19 05.08.05 – Damekko Doubutsu #14
 4220. 12:19 02.08.05 – One Piece #155
 4221. 11:17 31.07.05 – Hachimitsu to Clover #15
 4222. 14:08 30.07.05 – Bleach #42
 4223. 13:43 30.07.05 – Mahou Sensei Negima #21
 4224. 13:06 26.07.05 – One Piece #154
 4225. 01:36 26.07.05 – Magical Canan #1
 4226. 23:48 25.07.05 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu 11 [Final]
 4227. 22:48 25.07.05 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu 10
 4228. 21:54 25.07.05 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu 9
 4229. 21:08 25.07.05 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu 8
 4230. 20:23 25.07.05 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu 7
 4231. 19:37 25.07.05 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu 6
 4232. 18:47 25.07.05 – Girls Bravo – Second Season #13 [Final]
 4233. 18:23 25.07.05 – Girls Bravo – Second Season #12
 4234. 18:02 25.07.05 – Girls Bravo – Second Season #11
 4235. 17:36 25.07.05 – Girls Bravo – Second Season #10
 4236. 17:12 25.07.05 – Girls Bravo – Second Season #9
 4237. 16:08 25.07.05 – Top wo Nerae #2
 4238. 15:42 25.07.05 – Tales of Phantasia #3
 4239. 15:13 25.07.05 – Kingyo Chuuihou #10
 4240. 15:02 25.07.05 – Kingyo Chuuihou #9
 4241. 14:25 25.07.05 – Growlanser IV
 4242. 13:57 25.07.05 – Bomberman Jetterz #42
 4243. 13:33 25.07.05 – Bleach #41
 4244. 13:10 25.07.05 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu #5
 4245. 11:53 25.07.05 – To Heart ~Remember my Memories~ #11
 4246. 11:22 25.07.05 – Post Pet Momobin #15
 4247. 11:19 25.07.05 – Kappa no Kaikata #17
 4248. 12:10 23.07.05 – Hachimitsu to Clover #14
 4249. 09:09 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #16
 4250. 09:08 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #15
 4251. 09:07 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #14
 4252. 09:06 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #13
 4253. 09:05 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #12
 4254. 09:04 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #11
 4255. 09:03 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #10
 4256. 09:02 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #9
 4257. 09:01 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #8
 4258. 09:00 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #7
 4259. 08:59 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #6
 4260. 08:58 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #5
 4261. 08:57 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #4
 4262. 08:56 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #3
 4263. 08:55 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #2
 4264. 08:54 21.07.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma no Hibi~ Season 2 #1
 4265. 01:18 21.07.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #12 [Final]
 4266. 00:55 21.07.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #11
 4267. 00:33 21.07.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #10
 4268. 00:10 21.07.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #9
 4269. 23:49 20.07.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #8
 4270. 23:24 20.07.05 – Aah! Megamisama Special
 4271. 23:00 20.07.05 – Aah! Megamisama #24 [Final]
 4272. 22:37 20.07.05 – Aah! Megamisama #23
 4273. 22:14 20.07.05 – Aah! Megamisama #22
 4274. 21:52 20.07.05 – Aah! Megamisama #21
 4275. 21:29 20.07.05 – Aah! Megamisama #20
 4276. 21:05 20.07.05 – Aah! Megamisama #19
 4277. 20:42 20.07.05 – Aah! Megamisama #18 [4200th Episode]
 4278. 20:07 20.07.05 – Aah! Megamisama #17
 4279. 19:44 20.07.05 – Aah! Megamisama #16
 4280. 19:21 20.07.05 – Aah! Megamisama #15
 4281. 18:52 20.07.05 – Aah! Megamisama #14
 4282. 18:29 20.07.05 – Aah! Megamisama #13
 4283. 18:06 20.07.05 – Aah! Megamisama #12
 4284. 17:40 20.07.05 – Aah! Megamisama #11
 4285. 17:14 20.07.05 – Maid Meshimase Maaya
 4286. 16:43 20.07.05 – Twilight Q #2 [Final]
 4287. 16:10 20.07.05 – One Piece #153
 4288. 23:31 19.07.05 – Twilight Q #1
 4289. 22:59 19.07.05 – Ghiblies #2 [Final]
 4290. 22:35 19.07.05 – Ghiblies #1
 4291. 10:28 18.07.05 – Legendz ~Yomigaeru Ryuuou Densetsu~ #6
 4292. 11:43 17.07.05 – Elf Ban Kakyuusei #3
 4293. 11:16 17.07.05 – Bleach Jump Festa Anime Tour 2004 ~Squad Omake~
 4294. 11:13 17.07.05 – Bleach Jump Festa Anime Tour 2004 ~Memories in the Rain~
 4295. 10:43 17.07.05 – Bleach #40
 4296. 10:21 17.07.05 – Bleach #39
 4297. 09:59 17.07.05 – Damekko Doubutsu #13
 4298. 11:27 16.07.05 – Hachimitsu to Clover #13
 4299. 12:47 14.07.05 – One Piece #152
 4300. 13:38 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #12 [Final]
 4301. 13:17 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #11
 4302. 12:56 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #10
 4303. 12:36 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #9
 4304. 11:55 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #8
 4305. 11:34 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #7
 4306. 11:11 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #6
 4307. 10:49 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #5
 4308. 10:28 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #4
 4309. 10:08 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #3
 4310. 09:47 13.07.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #2
 4311. 08:58 13.07.05 – Gakuen Tokusou Hikaruon
 4312. 08:29 13.07.05 – Sentou Yousei Tasukete! Mave-chan
 4313. 03:28 13.07.05 – Aru Tabibito no Nikki
 4314. 01:20 13.07.05 – School Rumble #26 [Final]
 4315. 00:54 13.07.05 – School Rumble #25
 4316. 00:32 13.07.05 – School Rumble #24
 4317. 00:08 13.07.05 – School Rumble #23
 4318. 16:02 11.07.05 – Ichigo 100% Jump Festa
 4319. 15:38 11.07.05 – Ichigo 100% #12 [Final]
 4320. 15:16 11.07.05 – Ichigo 100% #11
 4321. 14:53 11.07.05 – Ichigo 100% #10
 4322. 14:33 11.07.05 – Ichigo 100% #9
 4323. 14:12 11.07.05 – Ichigo 100% #8
 4324. 13:52 11.07.05 – Ichigo 100% #7
 4325. 13:30 11.07.05 – Ichigo 100% #6
 4326. 13:09 11.07.05 – Ichigo 100% #5
 4327. 12:48 11.07.05 – Ichigo 100% #4
 4328. 12:28 11.07.05 – Ichigo 100% #3
 4329. 12:06 11.07.05 – Ichigo 100% #2
 4330. 11:44 11.07.05 – Ichigo 100% #1
 4331. 11:34 10.07.05 – Sailor Moon R Special Make Up! Sailor Senshi
 4332. 12:35 09.07.05 – Hachimitsu to Clover #12
 4333. 09:28 08.07.05 – One Piece #151
 4334. 14:09 07.07.05 – With You ~Mitsumetai~ #2 [Final]
 4335. 13:35 07.07.05 – With You ~Mitsumetai~ #1
 4336. 10:44 07.07.05 – Bleach #38
 4337. 15:18 05.07.05 – One Piece #150
 4338. 11:57 03.07.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #131
 4339. 11:35 03.07.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #130
 4340. 11:11 03.07.05 – Hachimitsu to Clover #11
 4341. 12:45 01.07.05 – One Piece Special #2
 4342. 11:55 01.07.05 – Haru wo Daiteita #2 [Final]
 4343. 11:27 01.07.05 – Haru wo Daiteita #1
 4344. 10:57 01.07.05 – Mahou Sensei Negima #20
 4345. 10:35 01.07.05 – High School Kimengumi #16
 4346. 10:09 01.07.05 – Hachimitsu to Clover #10
 4347. 13:40 30.06.05 – tactics #25 [Final]
 4348. 13:17 30.06.05 – tactics #24
 4349. 12:56 30.06.05 – tactics #23
 4350. 12:35 30.06.05 – tactics #22
 4351. 12:11 30.06.05 – tactics #21
 4352. 21:42 29.06.05 – tactics #20
 4353. 21:21 29.06.05 – tactics #19
 4354. 20:59 29.06.05 – tactics #18
 4355. 20:38 29.06.05 – tactics #17
 4356. 20:16 29.06.05 – tactics #16
 4357. 19:55 29.06.05 – tactics #15
 4358. 19:34 29.06.05 – tactics #14
 4359. 19:06 29.06.05 – Shuffle Prologue
 4360. 21:11 28.06.05 – Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan #4
 4361. 20:59 28.06.05 – Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan #3
 4362. 20:46 28.06.05 – Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan #2
 4363. 20:34 28.06.05 – Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan #1
 4364. 18:02 27.06.05 – Bleach #37
 4365. 17:31 27.06.05 – One Piece #149
 4366. 23:38 21.06.05 – Boku wa Imouto ni Koi wo Suru ~Kono Koi wa Himitsu~
 4367. 14:24 21.06.05 – Bleach #36
 4368. 22:54 20.06.05 – One Piece #148
 4369. 22:03 20.06.05 – Mahou Sensei Negima #19
 4370. 13:12 16.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #29
 4371. 13:11 16.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #28
 4372. 13:09 16.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #27
 4373. 03:58 15.06.05 – tactics #13
 4374. 03:34 15.06.05 – tactics #12
 4375. 03:13 15.06.05 – tactics #11
 4376. 02:51 15.06.05 – tactics #10
 4377. 01:21 15.06.05 – Bleach #33 [4100th Episode]
 4378. 01:00 15.06.05 – Bleach #34
 4379. 00:40 15.06.05 – Bleach #33
 4380. 23:49 14.06.05 – Fantastic Children #26 [Final]
 4381. 23:25 14.06.05 – Fantastic Children #25
 4382. 23:04 14.06.05 – Fantastic Children #24
 4383. 22:42 14.06.05 – Fantastic Children #23
 4384. 22:21 14.06.05 – Fantastic Children #22
 4385. 21:58 14.06.05 – Fantastic Children #21
 4386. 21:36 14.06.05 – Fantastic Children #20
 4387. 21:14 14.06.05 – Fantastic Children #19
 4388. 20:51 14.06.05 – Fantastic Children #18
 4389. 20:30 14.06.05 – Fantastic Children #17
 4390. 20:08 14.06.05 – Fantastic Children #16
 4391. 19:47 14.06.05 – Fantastic Children #15
 4392. 19:20 14.06.05 – Fantastic Children #14
 4393. 18:58 14.06.05 – Fantastic Children #13
 4394. 18:36 14.06.05 – Fantastic Children #12
 4395. 18:14 14.06.05 – Fantastic Children #11
 4396. 17:53 14.06.05 – Fantastic Children #10
 4397. 17:07 14.06.05 – Pocket Monsters Advanced Generation #118
 4398. 16:44 14.06.05 – Pocket Monsters #14
 4399. 16:22 14.06.05 – Hit wo Nerae DVD #2
 4400. 16:09 14.06.05 – Kingyo Chuuihou #8
 4401. 15:59 14.06.05 – Kingyo Chuuihou #7
 4402. 15:31 14.06.05 – Bomberman Jetterz #41
 4403. 15:09 14.06.05 – Bomberman Jetterz #40
 4404. 03:54 14.06.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #7
 4405. 03:08 14.06.05 – Naruto ~Dai Katsugeki! Yuki-hime Shinobu Houjou Dattebayo!!~
 4406. 00:28 14.06.05 – To Heart ~Remember My Memories~ #10
 4407. 00:05 14.06.05 – To Heart ~Remember My Memories~ #9
 4408. 23:42 13.06.05 – Post Pet Momobin #14
 4409. 23:39 13.06.05 – Kappa no Kaikata #16
 4410. 23:35 13.06.05 – Hachimitsu to Clover #9
 4411. 22:28 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #26
 4412. 22:27 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #25
 4413. 22:25 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #24
 4414. 22:24 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #23
 4415. 22:22 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #22
 4416. 22:21 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #21
 4417. 22:20 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #20
 4418. 22:19 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #19
 4419. 22:18 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #18
 4420. 22:17 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #17
 4421. 22:16 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #16
 4422. 22:15 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #15
 4423. 22:14 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #14
 4424. 22:12 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #13
 4425. 22:11 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #12
 4426. 22:09 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #11
 4427. 22:08 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #10
 4428. 22:07 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #9
 4429. 22:06 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #8
 4430. 22:05 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #7
 4431. 22:04 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #6
 4432. 22:02 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #5
 4433. 22:00 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #4
 4434. 21:59 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #3
 4435. 21:57 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #2
 4436. 21:54 13.06.05 – Ghost in the Shell ~Tachikoma na Hibi~ Season 1 #1
 4437. 21:51 13.06.05 – Uta-Kata OVA
 4438. 21:26 13.06.05 – One Piece #147
 4439. 20:00 10.06.05 – Dead Leaves
 4440. 19:00 10.06.05 – Sennen Joyuu
 4441. 12:42 07.06.05 – School Rumble #22
 4442. 12:16 07.06.05 – Akane Maniax #2
 4443. 11:49 07.06.05 – Naruto ~Konoha no Sato no Daiundoukai~
 4444. 11:29 07.06.05 – Hachimitsu to Clover #8
 4445. 11:06 07.06.05 – Damekko Doubutsu #12
 4446. 17:33 29.05.05 – SunaBouzu #9
 4447. 17:11 29.05.05 – Futari wa Pretty Cure #24
 4448. 16:48 29.05.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #6
 4449. 16:25 29.05.05 – Bouken Ou Beet #16
 4450. 16:03 29.05.05 – Bouken Ou Beet #15
 4451. 15:41 29.05.05 – Bleach #32
 4452. 15:18 29.05.05 – Mahou Sensei Negima #18
 4453. 14:56 29.05.05 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #18
 4454. 14:27 29.05.05 – Kujibiki Unbalance #3 [Final]
 4455. 14:00 29.05.05 – Hachimitsu to Clover #7
 4456. 13:39 29.05.05 – One Piece #146
 4457. 13:16 29.05.05 – Full Metal Panic: The Second Raid #0
 4458. 13:06 29.05.05 – On Your Mark
 4459. 12:48 29.05.05 – School Rumble PRESENTS Come! Come! Well-Come? Party
 4460. 10:39 29.05.05 – Battle Angel Alita MotorBall CG Special
 4461. 20:30 27.05.05 – Ayane-chan High Kick #2 [Final]
 4462. 20:00 27.05.05 – Ayane-chan High Kick #1
 4463. 09:04 24.05.05 – Hachimitsu to Clover #6
 4464. 13:52 22.05.05 – Viewtiful Joe #16
 4465. 13:28 22.05.05 – Viewtiful Joe #15
 4466. 13:05 22.05.05 – Viewtiful Joe #14
 4467. 12:39 22.05.05 – Viewtiful Joe #13
 4468. 12:12 22.05.05 – Viewtiful Joe #12
 4469. 11:49 22.05.05 – Viewtiful Joe #11
 4470. 11:25 22.05.05 – One Piece #145
 4471. 21:32 21.05.05 – Viewtiful Joe #10
 4472. 21:09 21.05.05 – Viewtiful Joe #9
 4473. 20:47 21.05.05 – Viewtiful Joe #8
 4474. 20:24 21.05.05 – Viewtiful Joe #7
 4475. 12:28 15.05.05 – Kingyo Chuuihou #6
 4476. 12:18 15.05.05 – Kingyo Chuuihou #5
 4477. 09:54 14.05.05 – Kingyo Chuuihou #4 [4000th Episode]
 4478. 09:43 14.05.05 – Kingyo Chuuihou #3
 4479. 09:31 14.05.05 – Hachimitsu to Clover #5
 4480. 09:10 14.05.05 – Hachimitsu to Clover #4
 4481. 08:48 14.05.05 – Hachimitsu to Clover #3
 4482. 07:31 14.05.05 – Fuujin Monogatari #5
 4483. 07:08 14.05.05 – Futari wa Pretty Cure #23
 4484. 06:44 14.05.05 – Futari wa Pretty Cure #22
 4485. 05:45 14.05.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #5
 4486. 05:23 14.05.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #4
 4487. 05:02 14.05.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #3
 4488. 04:40 14.05.05 – Damekko Doubutsu #11
 4489. 04:34 14.05.05 – Bouken Ou Beet #14
 4490. 00:18 14.05.05 – Bleach #31
 4491. 23:57 13.05.05 – Bleach #30
 4492. 23:36 13.05.05 – Bleach #29
 4493. 23:13 13.05.05 – Bleach #28
 4494. 22:50 13.05.05 – Ultimate Girls #9
 4495. 22:33 13.05.05 – One Piece #144
 4496. 20:30 13.05.05 – Hachimitsu to Clover #2
 4497. 20:00 13.05.05 – Hachimitsu to Clover #1
 4498. 17:41 12.05.05 – Bomberman Jetterz #39
 4499. 17:18 12.05.05 – Elfen Lied Unaired
 4500. 16:54 12.05.05 – School Rumble #21
 4501. 16:30 12.05.05 – School Rumble #20
 4502. 16:06 12.05.05 – Post Pet Momobin #13
 4503. 15:11 12.05.05 – Xenosaga the Animation #12 [Final]
 4504. 14:51 12.05.05 – Xenosaga the Animation #11
 4505. 14:30 12.05.05 – Xenosaga the Animation #10
 4506. 14:09 12.05.05 – Xenosaga the Animation #9
 4507. 13:19 12.05.05 – Xenosaga the Animation #8
 4508. 08:58 11.05.05 – Kappa no Kaikata #15
 4509. 08:55 11.05.05 – Kappa no Kaikata #14
 4510. 13:01 09.05.05 – Mahou Sensei Negima #17
 4511. 12:40 09.05.05 – Mahou Sensei Negima #16
 4512. 12:14 09.05.05 – One Piece #143
 4513. 03:21 09.05.05 – Futari wa Pretty Cure #21
 4514. 02:58 09.05.05 – Xenosaga the Animation #7
 4515. 14:00 08.05.05 – Xenosaga the Animation #6
 4516. 13:54 07.05.05 – Post Pet Momobin #12
 4517. 13:51 07.05.05 – Kappa no Kaikata #13
 4518. 13:48 07.05.05 – Damekko Doubutsu #10
 4519. 13:44 07.05.05 – Damekko Doubutsu #9
 4520. 13:40 07.05.05 – Damekko Doubutsu #8
 4521. 13:29 07.05.05 – One Piece #142
 4522. 11:52 01.05.05 – Mahou Sensei Negima #15
 4523. 13:26 28.04.05 – Sousei no Aquarion #2
 4524. 13:02 28.04.05 – Sousei no Aquarion #1
 4525. 12:38 28.04.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #2
 4526. 12:15 28.04.05 – Eikoku Koi Monogatari Emma #1
 4527. 08:32 28.04.05 – Maria-sama ni wa Naisho ~Haru~ #5
 4528. 13:42 27.04.05 – One Piece #140
 4529. 20:39 20.04.05 – Xenosaga the Animation #5
 4530. 20:18 20.04.05 – Xenosaga the Animation #4
 4531. 19:57 20.04.05 – Xenosaga the Animation #3
 4532. 19:36 20.04.05 – Kujibiki Unbalance #2
 4533. 18:51 20.04.05 – Mahou Sensei Negima #14
 4534. 18:27 20.04.05 – Mahou Sensei Negima #13
 4535. 18:06 20.04.05 – Mahou Sensei Negima #12
 4536. 17:44 20.04.05 – Mahou Sensei Negima #11
 4537. 16:23 19.04.05 – NieA_7 #13 [Final]
 4538. 15:54 19.04.05 – NieA_7 #12
 4539. 11:49 17.04.05 – Ultimate Girls #8
 4540. 11:38 17.04.05 – Tsubasa Chronicle #2
 4541. 12:11 16.04.05 – Ultimate Girls #7
 4542. 11:57 16.04.05 – One Piece #140
 4543. 11:34 16.04.05 – To Heart ~Remember My Memories~ #8
 4544. 11:10 16.04.04 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu #4
 4545. 10:25 16.04.05 – Miracle Girls #5
 4546. 10:04 16.04.05 – Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu #5
 4547. 09:16 16.04.05 – Kingyo Chuuihou #2
 4548. 08:51 16.04.05 – Gankutsu Ou #24 [Final]
 4549. 08:29 16.04.05 – Gankutsu Ou #23
 4550. 08:06 16.04.05 – Gankutsu Ou #22
 4551. 07:42 16.04.05 – Gankutsu Ou #21
 4552. 06:57 16.04.05 – Mai-HiME #26 [Final]
 4553. 06:25 16.04.05 – Mai-HiME #25
 4554. 06:03 16.04.05 – Kappa no Kaikata #12
 4555. 18:30 15.04.05 – NieA_7 #11
 4556. 18:00 15.04.05 – NieA_7 #10
 4557. 00:59 14.04.05 – Air 2005 #12 [Final]
 4558. 00:36 14.04.05 – Air 2005 #11
 4559. 00:16 14.04.05 – Air 2005 #10
 4560. 23:54 13.04.05 – Air 2005 #9
 4561. 23:33 13.04.05 – Air 2005 #8
 4562. 23:11 13.04.05 – Air 2005 #7
 4563. 22:50 13.04.05 – Air 2005 #6
 4564. 22:19 13.04.05 – Air 2005 #5
 4565. 21:56 13.04.05 – Air 2005 #4
 4566. 21:35 13.04.05 – Air 2005 #3
 4567. 21:01 13.04.05 – Air 2005 #2
 4568. 20:15 13.04.05 – Gakuen Alice #6
 4569. 19:50 13.04.05 – Bleach #27
 4570. 19:26 13.04.05 – Futari wa Pretty Cure #20
 4571. 19:01 13.04.05 – Dragon Quest ~Dai no Daibouken~ #4
 4572. 18:39 13.04.05 – Bouken Ou Beet #13
 4573. 18:17 13.04.05 – Bomberman Jetterz #38
 4574. 17:55 13.04.05 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #17
 4575. 17:28 13.04.05 – Bleach #26
 4576. 10:51 12.04.05 – Mai-HiME DVD Omake #4
 4577. 10:49 12.04.05 – Mai-HiME DVD Omake #3 [3900th Episode]
 4578. 10:47 12.04.05 – Mai-HiME DVD Omake #2
 4579. 14:06 10.04.05 – Yakitate!! Japan #25
 4580. 13:41 10.04.05 – Tales of Phantasia #2
 4581. 13:12 10.04.05 – Tenchi Muyo Ryo-Ohki OVA 3 #6 [Final]
 4582. 12:37 10.04.05 – Tenchi Muyo Ryo-Ohki OVA 3 #5
 4583. 12:10 10.04.05 – Tsubasa Chronicle #1
 4584. 13:25 09.04.05 – Ebichu #24 [Final]
 4585. 13:17 09.04.05 – Ebichu #23
 4586. 19:00 08.04.05 – NieA_7 #9
 4587. 13:12 07.04.05 – Yakitate!! Japan #24
 4588. 12:50 07.04.05 – Yakitate!! Japan #23
 4589. 12:18 07.04.05 – Yakitate!! Japan #22
 4590. 11:55 07.04.05 – Beck #26 [Final]
 4591. 11:30 07.04.05 – Beck #25
 4592. 11:08 07.04.05 – Beck #24
 4593. 10:21 07.04.05 – One Piece #139
 4594. 09:59 07.04.05 – Bleach #25
 4595. 09:35 07.04.05 – Bleach #24
 4596. 14:40 03.04.05 – School Rumble #19
 4597. 14:15 03.04.05 – One Piece #138
 4598. 13:24 03.04.05 – Post Pet Momobin #11
 4599. 13:20 03.04.05 – Damekko Doubutsu #7
 4600. 13:14 03.04.05 – Damekko Doubutsu #6
 4601. 13:09 03.04.05 – Damekko Doubutsu #5
 4602. 12:52 03.04.05 – Damekko Doubutsu #4
 4603. 21:51 22.03.05 – Mai-HiME DVD Omake #1
 4604. 21:21 22.03.05 – Mai-HiME DVD Omake #0
 4605. 15:09 21.03.05 – Mai-HiME #24
 4606. 14:47 21.03.05 – Mai-HiME #23
 4607. 14:24 21.03.05 – Mai-HiME #22
 4608. 14:02 21.03.05 – Naruto #126
 4609. 13:28 20.03.05 – Tenjyou Tenge ~Ultimate Fight~ OVA #2 [Final]
 4610. 10:14 19.03.05 – Tenjyou Tenge ~Ultimate Fight~ OVA #1
 4611. 09:49 19.03.05 – Tenjyou Tenge ~Ultimate Fight~ OVA Story Digest
 4612. 09:41 19.03.05 – School Rumble #18
 4613. 09:09 19.03.05 – Girls Bravo – Second Season #8
 4614. 08:47 19.03.05 – DearS Unaired Episode
 4615. 08:23 19.03.05 – Damekko Doubutsu #3
 4616. 08:18 19.03.05 – Damekko Doubutsu #2
 4617. 08:12 19.03.05 – Aah Megamisama TV #10
 4618. 07:49 19.03.05 – Bleach #23
 4619. 19:00 18.03.05 – NieA_7 #8
 4620. 06:04 17.03.05 – Mahou Sensei Negima #10
 4621. 05:44 17.03.05 – Mahou Sensei Negima #9
 4622. 05:20 17.03.05 – Mahou Sensei Negima #8
 4623. 05:00 17.03.05 – Mahou Sensei Negima #7
 4624. 04:39 17.03.05 – Mahou Sensei Negima #6
 4625. 04:12 17.03.05 – Mai-HiME #21
 4626. 03:50 17.03.05 – Mai-HiME #20
 4627. 03:27 17.03.05 – Mai-HiME #19
 4628. 03:04 17.03.05 – Girls Bravo – Second Season #7
 4629. 02:36 17.03.05 – Kappa no Kaikata #11
 4630. 02:33 17.03.05 – Futari wa Pretty Cure #19
 4631. 01:56 17.03.05 – Futari wa Pretty Cure #18
 4632. 01:33 17.03.05 – Elf Ban Kakyuusei #2
 4633. 01:08 17.03.05 – Damekko Doubutsu #1
 4634. 01:02 17.03.05 – Bouken Ou Beet #12
 4635. 00:40 17.03.05 – One Piece #137
 4636. 00:15 17.03.05 – Yakitate!! Japan #21
 4637. 13:20 14.03.05 – Tenchi Muyo Ryo-Ohki OVA 3 #4
 4638. 12:50 14.03.05 – Beck #23
 4639. 12:28 14.03.05 – Naruto #125
 4640. 08:06 14.03.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #13
 4641. 07:43 14.03.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #12
 4642. 07:20 14.03.05 – Yu-Gi-Oh! #3
 4643. 06:57 14.03.05 – Post Pet Momobin #10
 4644. 12:36 13.03.05 – One Piece #136
 4645. 19:30 11.03.05 – NieA_7 #7
 4646. 19:00 11.03.05 – NieA_7 #6
 4647. 15:15 10.03.05 – Bleach #22
 4648. 14:53 10.03.05 – Aah Megamisama TV #9
 4649. 14:30 10.03.05 – Gankutsu Ou #20
 4650. 14:09 10.03.05 – Yakitate!! Japan #20
 4651. 17:46 09.03.05 – One Piece Gekijouban 4 ~Dead End no Bouken~
 4652. 16:11 09.03.04 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu #3
 4653. 15:13 09.03.05 – Beck #22
 4654. 14:49 09.03.05 – Naruto #124
 4655. 14:23 09.03.05 – Bomberman Jetterz #37
 4656. 14:02 09.03.05 – School Rumble #17
 4657. 13:37 09.03.05 – Kappa no Kaikata #10
 4658. 13:34 09.03.05 – Girls Bravo – Second Season #6
 4659. 13:11 09.03.05 – One Piece #135
 4660. 12:48 09.03.05 – One Piece #134
 4661. 18:49 08.03.05 – Yakitate!! Japan #19
 4662. 17:24 08.03.05 – Yakitate!! Japan #18
 4663. 16:11 08.03.05 – Yakitate!! Japan #17
 4664. 15:38 08.03.05 – Yakitate!! Japan #16
 4665. 13:36 07.03.05 – Yakitate!! Japan #15
 4666. 10:15 07.03.05 – Yakitate!! Japan #14
 4667. 10:01 04.03.05 – Maria-sama ni wa Naisho ~Haru~ #4
 4668. 15:44 02.03.05 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #16
 4669. 15:20 03.03.05 – School Rumble #16
 4670. 14:52 03.03.05 – School Rumble #15
 4671. 10:14 03.03.05 – Gankutsu Ou #19
 4672. 09:51 03.03.05 – Ultimate Girls #6
 4673. 09:39 03.03.05 – Bleach #21
 4674. 09:30 02.03.05 – Beck #21
 4675. 09:07 02.03.05 – Beck #20
 4676. 08:46 02.03.05 – Beck #19
 4677. 08:24 02.03.05 – Beck #18 [3800th Episode]
 4678. 08:02 02.03.05 – Beck #17
 4679. 07:40 02.03.05 – Beck #16
 4680. 07:17 02.03.05 – Beck #15
 4681. 06:56 02.03.05 – Beck #14
 4682. 06:29 02.03.05 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #15
 4683. 06:05 02.03.05 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #14
 4684. 05:41 02.03.05 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #13
 4685. 05:09 02.03.05 – Girls Bravo – Second Season #5
 4686. 04:46 02.03.05 – Girls Bravo – Second Season #4
 4687. 04:24 02.03.05 – Girls Bravo – Second Season #3
 4688. 03:51 02.03.05 – Girls Bravo – Second Season #2
 4689. 22:58 01.03.05 – Girls Bravo – Second Season #1
 4690. 19:22 01.03.05 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #13 [Final]
 4691. 18:56 01.03.05 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #12
 4692. 18:34 01.03.05 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #11
 4693. 18:13 01.03.05 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #10
 4694. 17:51 01.03.05 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #9
 4695. 17:29 01.03.05 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #8
 4696. 17:07 01.03.05 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #7
 4697. 11:16 01.03.05 – Aah Megamisama TV #8
 4698. 10:52 01.03.05 – Bouken Ou Beet #11
 4699. 12:47 27.02.05 – One Piece #133
 4700. 11:44 26.02.05 – Kappa no Kaikata #9
 4701. 06:55 26.02.05 – Bouken Ou Beet #10
 4702. 00:45 26.02.05 – Naruto #123
 4703. 19:00 25.02.05 – NieA_7 #5
 4704. 18:09 24.02.05 – Bleach #20
 4705. 17:18 24.12.04 – Rozen Maiden #12 [Final]
 4706. 16:56 24.12.04 – Rozen Maiden #11
 4707. 16:33 24.12.04 – Rozen Maiden #10
 4708. 16:11 24.12.04 – Rozen Maiden #9
 4709. 15:48 24.12.04 – Rozen Maiden #8
 4710. 15:17 24.12.04 – Rozen Maiden #7
 4711. 09:59 23.02.05 – One Piece #132
 4712. 12:38 22.02.05 – Uta-Kata #12 [Final]
 4713. 10:18 22.02.05 – Uta-Kata ~Character Design Gallery~
 4714. 10:09 22.02.05 – Sunabouzu #8
 4715. 09:48 22.02.05 – Sunabouzu #7
 4716. 09:26 22.02.05 – Viewtiful Joe #6
 4717. 09:03 22.02.05 – Gankutsu Ou #18
 4718. 22:34 21.02.05 – Sunabouzu #6
 4719. 22:10 21.02.05 – Mai-HiME #18
 4720. 21:48 21.02.05 – Mai-HiME #17
 4721. 21:24 21.02.05 – Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu #4
 4722. 21:02 21.02.05 – Aah Megamisama TV #7
 4723. 20:38 21.02.05 – Ultimate Girls #5
 4724. 15:06 21.02.05 – Gankutsu Ou #17
 4725. 14:44 21.02.05 – Bomberman Jetterz #36
 4726. 14:22 21.02.05 – Yakitate!! Japan #13
 4727. 21:49 20.02.05 – Genshiken #12 [Final]
 4728. 12:47 19.02.05 – Naruto #122
 4729. 12:25 19.02.05 – Gakuen Alice #5
 4730. 19:00 18.02.05 – NieA_7 #4
 4731. 06:35 18.02.05 – Mahou Sensei Negima #5
 4732. 23:33 17.02.05 – Darling #1
 4733. 20:45 17.02.05 – Bleach #19
 4734. 23:29 16.02.05 – Uta-Kata #11
 4735. 22:49 16.02.05 – Eyeshield 21 Jump Festa 2004
 4736. 17:51 16.02.05 – Ame to Shoujo to Watashi no Tegami
 4737. 17:45 16.02.05 – Mahou no Chocolate
 4738. 17:34 16.02.05 – Bleach #18
 4739. 17:10 16.02.05 – Aah Megamisama TV #6
 4740. 16:46 16.02.05 – Naruto #121
 4741. 16:26 16.02.05 – Bouken Ou Beet #9
 4742. 11:09 16.02.05 – Yakitate!! Japan #12
 4743. 10:43 16.02.05 – Yakitate!! Japan #11
 4744. 18:12 15.02.05 – One Piece #131
 4745. 13:14 13.02.05 – School Rumble #14
 4746. 22:31 11.02.05 – School Rumble #13
 4747. 18:56 11.02.05 – NieA_7 #3
 4748. 13:34 11.02.05 – Mama wa Shougakkou Yonnensei #4
 4749. 13:13 11.02.05 – Yu-Gi-Oh! #2
 4750. 12:49 11.02.05 – Mai-HiME #16
 4751. 12:25 11.02.05 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #12 [Final]
 4752. 12:02 11.02.05 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #11
 4753. 11:40 11.02.05 – Futari wa Pretty Cure #17
 4754. 10:59 11.02.05 – Bleach #17
 4755. 10:38 11.02.05 – Bleach #16
 4756. 10:14 11.02.05 – Futakoi #13 [Final]
 4757. 09:52 11.02.05 – Futakoi #12
 4758. 14:42 10.02.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #11
 4759. 14:18 10.02.05 – Aah Megamisama TV #5
 4760. 13:55 10.02.05 – Aah Megamisama TV #4
 4761. 13:33 10.02.05 – Gankutsu Ou #16
 4762. 13:12 10.02.05 – Futakoi #11
 4763. 07:50 10.02.05 – Naruto #120
 4764. 07:14 10.02.05 – Mahou Sensei Negima #4
 4765. 06:47 10.02.05 – Ultimate Girls #4
 4766. 06:34 10.02.05 – Ultimate Girls #3
 4767. 15:58 08.02.05 – Kogepan #10 [Final]
 4768. 15:54 08.02.05 – Kogepan #9
 4769. 15:50 08.02.05 – Kogepan #8
 4770. 15:46 08.02.05 – Kogepan #7
 4771. 15:42 08.02.05 – Kogepan #6
 4772. 15:38 08.02.05 – Kogepan #5
 4773. 15:34 08.02.05 – Kogepan #4
 4774. 15:31 08.02.05 – Kogepan #3
 4775. 15:26 08.02.05 – Kogepan #2
 4776. 15:22 08.02.05 – Kogepan #1
 4777. 15:15 08.02.05 – One Piece #130 [3700th Episode]
 4778. 14:50 08.02.05 – Gankutsu Ou #15
 4779. 14:36 06.02.05 – Famiresu Senshi Purin #1
 4780. 00:23 04.02.05 – Futakoi #10
 4781. 03:07 02.02.05 – One Piece #129
 4782. 19:34 01.02.05 – NieA_7 #2
 4783. 15:13 31.01.05 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #13 [Final]
 4784. 10:57 29.01.05 – Yakitate!! Japan #10
 4785. 18:30 28.01.05 – NieA_7 #1
 4786. 18:00 28.01.05 – Shingetsutan Tsukihime #1
 4787. 00:15 28.01.05 – Beck #13
 4788. 23:51 27.01.05 – Beck #12
 4789. 23:26 27.01.05 – Beck #11
 4790. 22:06 27.01.05 – One Piece #128
 4791. 14:40 27.01.05 – Gankutsu Ou #14
 4792. 23:30 26.01.05 – Mahou Sensei Negima #3
 4793. 23:06 26.01.05 – Mai-HiME #15
 4794. 22:41 26.01.05 – Peach Girl #2
 4795. 22:19 26.01.05 – Futari wa Pretty Cure #16
 4796. 21:55 26.01.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #10
 4797. 21:31 26.01.05 – Kakyuusei TV 2 #13 [Final]
 4798. 21:08 26.01.05 – To Heart ~Remember My Memories~ #7
 4799. 20:43 26.01.05 – Genshiken #11
 4800. 15:02 26.01.05 – School Rumble #12
 4801. 12:23 23.01.05 – Bleach #15
 4802. 12:01 23.01.05 – To Heart ~Remember My Memories~ #6
 4803. 11:34 23.01.05 – Aah Megamisama TV #3
 4804. 11:10 23.01.05 – Suki na Mono ha Suki Dakara Shouganai!! #1
 4805. 10:46 23.01.05 – Mahoraba ~Heartful Days~ #1
 4806. 10:19 23.01.05 – Uta-Kata #10
 4807. 07:53 23.01.05 – Naruto #119
 4808. 07:32 23.01.05 – Uta-Kata #9
 4809. 07:10 23.01.05 – Futakoi #9
 4810. 06:47 23.01.05 – Xenosaga the Animation #2
 4811. 06:27 23.01.05 – Tactics #9
 4812. 06:06 23.01.05 – Genshiken #10
 4813. 05:43 23.01.05 – Ultimate Girls #2
 4814. 05:30 23.01.05 – Gankutsu Ou #13
 4815. 05:09 23.01.05 – Gankutsu Ou #12
 4816. 04:49 23.01.05 – Naruto #118
 4817. 04:29 23.01.05 – Naruto #117
 4818. 04:10 23.01.05 – Naruto #116
 4819. 03:46 23.01.05 – Bouken Ou Beet #8
 4820. 03:24 23.01.05 – Bomberman Jetterz #35
 4821. 14:04 22.01.05 – One Piece #127
 4822. 20:30 21.01.05 – Mugen no Ryvius #1
 4823. 03:25 20.01.05 – Refrain Blue #3 [Final]
 4824. 02:58 20.01.05 – Kappa no Kaikata #8
 4825. 02:48 20.01.05 – Pocket Monsters AG: Making of ~Rekkuu no Houmonsha Deoxys~
 4826. 10:44 18.01.05 – Post Pet Momobin #9
 4827. 17:03 17.01.05 – W~Wish~ #13 [Final]
 4828. 16:51 17.01.05 – W~Wish~ #12
 4829. 16:38 17.01.05 – Final Approach #13 [Final]
 4830. 16:26 17.01.05 – Final Approach #12
 4831. 15:12 17.01.05 – Bleach #14
 4832. 14:48 17.01.05 – Mai-HiME #14
 4833. 14:24 17.01.05 – Mahou Sensei Negima #2
 4834. 14:01 17.01.05 – Aah Megamisama TV #2
 4835. 12:28 15.01.05 – One Piece #126
 4836. 14:12 13.01.05 – Refrain Blue #2
 4837. 13:31 13.01.05 – Ultimate Girls #1
 4838. 13:55 12.01.05 – Peach Girl #1
 4839. 13:29 12.01.05 – Elf Ban Kakyuusei #1
 4840. 13:03 12.01.05 – Yakitate!! Japan #9
 4841. 12:15 12.01.05 – Fantastic Children #9
 4842. 11:54 12.01.05 – Futakoi #8
 4843. 09:52 12.01.05 – Sunabouzu #5
 4844. 15:15 10.01.05 – Xenosaga the Animation #1
 4845. 14:28 10.01.05 – Yu-Gi-Oh! #1
 4846. 14:04 10.01.05 – Uta-Kata #8
 4847. 13:35 10.01.05 – Mahou Sensei Negima #1
 4848. 13:12 10.01.05 – School Rumble #11
 4849. 12:26 10.01.05 – Air 2005 #1
 4850. 09:51 09.01.05 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #9
 4851. 08:10 08.01.05 – Viewtiful Joe #5
 4852. 22:06 07.01.05 – Kakyuusei TV 2 #12
 4853. 21:44 07.01.05 – Kakyuusei TV 2 #11
 4854. 21:23 07.01.05 – Kakyuusei TV 2 #10
 4855. 21:02 07.01.05 – Kakyuusei TV 2 #9
 4856. 20:16 07.01.05 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #8
 4857. 19:53 07.01.05 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #7
 4858. 19:31 07.01.05 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #6
 4859. 19:08 07.01.05 – Ghost Sweeper Mikami #2
 4860. 18:43 07.01.05 – Ghost Sweeper Mikami #1
 4861. 17:49 07.01.05 – Refrain Blue #1
 4862. 17:26 07.01.05 – Viewtiful Joe #4
 4863. 17:04 07.01.05 – Viewtiful Joe #3
 4864. 16:39 07.01.05 – Black Jack TV #6
 4865. 16:17 07.01.05 – Fantastic Children #8
 4866. 15:56 07.01.05 – Final Approach #11
 4867. 14:30 07.01.05 – One Piece #125
 4868. 13:06 07.01.05 – Pocket Monsters Gekijouban 7 ~Rekkuu no Houmonsha Deoxys~
 4869. 11:20 07.01.05 – Aah Megamisama TV #1
 4870. 19:16 06.01.05 – Futakoi #7
 4871. 18:31 05.01.05 – Fantastic Children #7
 4872. 17:50 05.01.05 – Boboboubo Boubobo #7
 4873. 17:26 05.01.05 – Boboboubo Boubobo #6
 4874. 16:52 05.01.05 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #6
 4875. 16:28 05.01.05 – Gakuen Alice #4
 4876. 16:04 05.01.05 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #6
 4877. 15:38 05.01.05 – Mai-Hime #13 [3600th Episode]
 4878. 12:25 05.01.05 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #10
 4879. 12:01 05.01.05 – Tactics #8
 4880. 11:41 05.01.05 – Tactics #7
 4881. 11:19 05.01.05 – Tactics #6
 4882. 10:57 05.01.05 – Futakoi #6
 4883. 10:35 05.01.05 – Futakoi #5
 4884. 10:13 05.01.05 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #9
 4885. 09:50 05.01.05 – Bleach #13
 4886. 09:28 05.01.05 – Gankutsu Ou #11
 4887. 09:07 05.01.05 – Gankutsu Ou #10
 4888. 16:36 04.01.05 – Bomberman Jetterz #34
 4889. 14:12 04.01.05 – Maria-sama ni wa Naisho ~Haru~ #3
 4890. 18:56 02.01.05 – Futari wa Pretty Cure #15
 4891. 18:30 02.01.05 – Kujibiki Unbalance #1
 4892. 17:09 01.01.05 – Bleach #12
 4893. 16:46 01.01.05 – Bleach #11
 4894. 16:23 01.01.05 – Genshiken #9
 4895. 12:21 01.01.05 – Fuji TV Anime Special
 4896. 14:16 28.12.04 – Sunabouzu #4
 4897. 13:51 28.12.04 – Naruto #115
 4898. 13:30 28.12.04 – W~Wish~ #11
 4899. 13:16 28.12.04 – Yakitate!! Japan #8
 4900. 12:53 28.12.04 – Yakitate!! Japan #7
 4901. 15:23 27.12.04 – School Rumble #10
 4902. 14:58 27.12.04 – W~Wish~ #10
 4903. 14:25 27.12.04 – Beck #10
 4904. 03:46 27.12.04 – Mai-HiME #12
 4905. 03:23 27.12.04 – Kannadzuki no Miko #12 [Final]
 4906. 02:58 27.12.04 – One Piece #124
 4907. 13:23 19.12.04 – Futakoi #4
 4908. 11:45 19.12.04 – Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX #1
 4909. 12:07 18.12.04 – Tokimeki Memorial #1
 4910. 11:28 18.12.04 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #5
 4911. 11:07 18.12.04 – Uta-Kata #7
 4912. 10:44 18.12.04 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #8
 4913. 10:21 18.12.04 – Naruto #114
 4914. 10:01 18.12.04 – Beck #9
 4915. 19:37 17.12.04 – Sen to Chihiro no Kamikakushi
 4916. 09:27 17.12.04 – Final Approach #10
 4917. 09:14 17.12.04 – Genshiken #8
 4918. 11:27 16.12.04 – Kannadzuki no Miko #11
 4919. 11:04 16.12.04 – Mai-HiME #11
 4920. 12:41 15.12.04 – Bleach #10
 4921. 07:53 15.12.04 – School Rumble #9
 4922. 07:28 15.12.04 – Beck #8
 4923. 17:05 14.12.04 – Bouken Ou Beet #7
 4924. 13:46 14.12.04 – Naruto #113
 4925. 13:22 14.12.04 – Beck #7
 4926. 19:04 13.12.04 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #8
 4927. 18:40 13.12.04 – Futari wa Pretty Cure #14
 4928. 18:18 13.12.04 – Uta-Kata #6
 4929. 17:55 13.12.04 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #7
 4930. 17:30 13.12.04 – Gankutsu Ou #9
 4931. 09:58 13.12.04 – One Piece #123
 4932. 09:24 13.12.04 – Narue no Sekai #12 [Final]
 4933. 09:03 13.12.04 – Narue no Sekai #11
 4934. 08:41 13.12.04 – Narue no Sekai #10
 4935. 22:52 10.12.04 – Maria-sama ni wa Naisho ~Haru~ #2
 4936. 09:54 10.12.04 – One Piece #122
 4937. 09:28 10.12.04 – Narue no Sekai #9
 4938. 09:06 10.12.04 – Narue no Sekai #8
 4939. 08:45 10.12.04 – Narue no Sekai #7
 4940. 08:23 10.12.04 – Narue no Sekai #6
 4941. 08:01 10.12.04 – Narue no Sekai #5
 4942. 07:28 10.12.04 – Narue no Sekai #4
 4943. 07:07 10.12.04 – Narue no Sekai #3
 4944. 06:46 10.12.04 – Narue no Sekai #2
 4945. 06:25 10.12.04 – Narue no Sekai #1
 4946. 06:00 10.12.04 – Kimi ga Nozomu Eien Omake – Ayu-Mayu Theater #6 [Final]
 4947. 05:59 10.12.04 – Kimi ga Nozomu Eien Omake – Ayu-Mayu Theater #5
 4948. 05:58 10.12.04 – Kimi ga Nozomu Eien Omake – Ayu-Mayu Theater #4
 4949. 05:57 10.12.04 – Kimi ga Nozomu Eien Omake – Ayu-Mayu Theater #3
 4950. 05:56 10.12.04 – Kimi ga Nozomu Eien Omake – Ayu-Mayu Theater #2
 4951. 04:28 10.12.04 – Kakyuusei TV 2 #8
 4952. 02:57 10.12.04 – Genshiken #7
 4953. 02:33 10.12.04 – Gakuen Alice #3
 4954. 02:10 10.12.04 – Mai-HiME #10
 4955. 01:47 10.12.04 – Futari wa Pretty Cure #13
 4956. 01:22 10.12.04 – Post Pet Momobin #8
 4957. 01:03 10.12.04 – Black Jack TV #5
 4958. 00:41 10.12.04 – Bouken Ou Beet #6
 4959. 00:18 10.12.04 – Yakitate!! Japan #6
 4960. 21:33 08.12.04 – Genshiken #6
 4961. 09:37 08.12.04 – Kappa no Kaikata #7
 4962. 15:27 07.12.04 – Tales of Phantasia #1
 4963. 14:56 07.12.04 – Rozen Maiden #6
 4964. 14:33 07.12.04 – Rozen Maiden #5
 4965. 14:10 07.12.04 – Uta-Kata #5
 4966. 13:42 07.12.04 – Uta-Kata #4
 4967. 13:02 07.12.04 – Fantastic Children #6
 4968. 12:40 07.12.04 – Gankutsu Ou #8
 4969. 12:18 07.12.04 – Bomberman Jetterz #33
 4970. 11:56 07.12.04 – Gakuen Alice #2
 4971. 11:30 07.12.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #12
 4972. 11:06 07.12.04 – Kannadzuki no Miko #10
 4973. 10:41 07.12.04 – School Rumble #8
 4974. 12:01 06.12.04 – W~Wish~ #9
 4975. 11:49 06.12.04 – Final Approach #9
 4976. 12:15 05.12.04 – One Piece #121
 4977. 13:14 04.12.04 – Bleach #9 [3500th Episode]
 4978. 12:48 04.12.04 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #4
 4979. 12:26 04.12.04 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #7
 4980. 12:03 04.12.04 – Naruto #112
 4981. 21:30 02.12.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #12
 4982. 21:08 02.12.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #11
 4983. 20:45 02.11.04 – Seikai no Danshou OVA
 4984. 20:20 02.11.04 – Seikai no Senki II #10 [Final]
 4985. 19:41 02.11.04 – Seikai no Senki II #9
 4986. 19:18 02.11.04 – Seikai no Senki II #8
 4987. 18:55 02.11.04 – Seikai no Senki II #7
 4988. 18:32 02.11.04 – Seikai no Senki II #6
 4989. 18:08 02.11.04 – Seikai no Senki II #5
 4990. 17:45 02.11.04 – Seikai no Senki II #4
 4991. 17:22 02.11.04 – Seikai no Senki II #3
 4992. 16:59 02.11.04 – Seikai no Senki II #2
 4993. 16:35 02.11.04 – Seikai no Senki II #1
 4994. 16:06 02.11.04 – Baby Love OVA
 4995. 02:03 02.11.04 – Ebichu #22
 4996. 01:53 02.11.04 – Ebichu #21
 4997. 01:43 02.11.04 – To Heart ~Remember My Memories~ #5
 4998. 01:17 02.11.04 – To Heart ~Remember My Memories~ #4
 4999. 00:55 02.11.04 – To Heart ~Remember My Memories~ #3
 5000. 00:28 02.11.04 – To Heart ~Remember My Memories~ #2
 5001. 23:59 01.11.04 – To Heart ~Remember My Memories~ #1
 5002. 21:30 01.12.04 – Mai-HiME #9
 5003. 21:06 01.12.04 – Kannadzuki no Miko #9
 5004. 20:42 01.12.04 – High School Kimengumi #15
 5005. 20:18 01.12.04 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #6
 5006. 00:01 01.12.04 – School Rumble #7
 5007. 23:32 30.11.04 – To Heart #13 [Final]
 5008. 23:11 30.11.04 – To Heart #12
 5009. 22:50 30.11.04 – To Heart #11
 5010. 22:28 30.11.04 – To Heart #10
 5011. 22:04 30.11.04 – To Heart #9
 5012. 21:42 30.11.04 – To Heart #8
 5013. 21:20 30.11.04 – To Heart #7
 5014. 20:59 30.11.04 – To Heart #6
 5015. 20:38 30.11.04 – To Heart #5
 5016. 20:16 30.11.04 – To Heart #4
 5017. 19:55 30.11.04 – To Heart #3
 5018. 19:34 30.11.04 – To Heart #2
 5019. 19:13 30.11.04 – To Heart #1
 5020. 15:42 30.11.04 – Hit wo Nerae! DVD #1
 5021. 15:29 30.11.04 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #5
 5022. 15:05 30.11.04 – Yakitate!! Japan #5
 5023. 01:01 30.11.04 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #3
 5024. 00:39 30.11.04 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #2
 5025. 00:15 30.11.04 – Dragon Quest ~Dai no Daibouken~ #3
 5026. 23:53 29.11.04 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #6
 5027. 23:20 29.11.04 – Fantastic Children #5
 5028. 22:57 29.11.04 – Fantastic Children #4
 5029. 22:30 29.11.04 – Kakyuusei TV 2 #5
 5030. 22:08 29.11.04 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #5
 5031. 21:45 29.11.04 – Akane Maniax #1
 5032. 21:18 29.11.04 – W~Wish~ #8
 5033. 21:06 29.11.04 – W~Wish~ #7
 5034. 20:54 29.11.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #11
 5035. 20:30 29.11.04 – Final Approach #6
 5036. 20:18 29.11.04 – Final Approach #7
 5037. 20:05 29.11.04 – Black Jack TV #4
 5038. 19:42 29.11.04 – Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu #3
 5039. 19:18 29.11.04 – Futari wa Pretty Cure #12
 5040. 18:54 29.11.04 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #5
 5041. 18:31 29.11.04 – Uta-Kata #3
 5042. 18:09 29.11.04 – Tactics #5
 5043. 17:48 29.11.04 – Tactics #4
 5044. 17:27 29.11.04 – Tactics #3
 5045. 17:01 29.11.04 – Futakoi #3
 5046. 16:38 29.11.04 – Futakoi #2
 5047. 16:16 29.11.04 – Gankutsu Ou #7
 5048. 15:55 29.11.04 – Gankutsu Ou #6
 5049. 15:34 29.11.04 – Gankutsu Ou #5
 5050. 15:12 29.11.04 – Naruto #111
 5051. 14:52 29.11.04 – Naruto #110
 5052. 14:28 29.11.04 – Naruto #109
 5053. 14:06 29.11.04 – Bouken Ou Beet #5
 5054. 13:44 29.11.04 – One Piece #120
 5055. 18:02 28.11.04 – Tokyo Godfathers
 5056. 13:22 27.11.04 – Bleach #8
 5057. 12:58 27.11.04 – Mai-HiME #8
 5058. 12:34 27.11.04 – Kannadzuki no Miko #8
 5059. 12:11 27.11.04 – Kappa no Kaikata #6
 5060. 12:07 27.11.04 – Kappa no Kaikata #5
 5061. 12:04 27.11.04 – Post Pet Momobin #7
 5062. 12:00 27.11.04 – Super Radical Gag Family #5
 5063. 03:25 25.11.04 – Mai-HiME #7
 5064. 03:02 25.11.04 – School Rumble #6
 5065. 02:22 25.11.04 – Beck #6
 5066. 01:56 25.11.04 – Genshiken #5
 5067. 10:32 24.11.04 – Kannadzuki no Miko #7
 5068. 10:08 24.11.04 – Bleach #7
 5069. 22:20 22.11.04 – Appleseed 2004
 5070. 10:04 22.11.04 – One Piece #119
 5071. 20:20 21.11.04 – Steamboy
 5072. 17:15 18.11.04 – Gakuen Alice #1
 5073. 16:50 18.11.04 – One Piece Gekijouban 5 ~Norowareta Seiken~
 5074. 12:39 18.11.04 – One Piece ~Mezase! Kaizoku Yakyuu-Ou~
 5075. 12:05 18.11.04 – Genshiken #4
 5076. 11:40 18.11.04 – High School Kimengumi #14
 5077. 10:36 18.11.04 – One Piece #118 [3400th Episode]
 5078. 10:38 17.11.04 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #4
 5079. 10:15 17.11.04 – Yakitate!! Japan #4
 5080. 12:53 16.11.04 – Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe #1
 5081. 12:28 16.11.04 – Sunabouzu #3
 5082. 12:04 16.11.04 – Final Approach #6
 5083. 11:51 16.11.04 – Beck #5
 5084. 11:27 16.11.04 – Beck #4
 5085. 11:34 15.11.04 – W~Wish~ #6
 5086. 14:14 14.11.04 – Kochira Katsushika ku Kameari Kouenmae Hashutsujo #313
 5087. 13:47 14.11.04 – Hoshi no Kirby #1
 5088. 13:24 14.11.04 – Fantastic Children #3
 5089. 13:03 14.11.04 – Genshiken #3
 5090. 12:35 14.11.04 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #5
 5091. 12:10 14.11.04 – School Rumble #5
 5092. 11:46 14.11.04 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #4
 5093. 11:23 14.11.04 – Mai-HiME #6
 5094. 11:00 14.11.04 – Kannadzuki no Miko #6
 5095. 10:34 14.11.04 – Viewtiful Joe #2
 5096. 09:47 14.11.04 – Kakyuusei TV 2 #6
 5097. 09:25 14.11.04 – Bleach #6
 5098. 09:02 14.11.04 – One Piece #117
 5099. 08:39 14.11.04 – Rozen Maiden #4
 5100. 08:18 14.11.04 – Rozen Maiden #3
 5101. 07:53 14.11.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #10
 5102. 07:31 14.11.04 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #4
 5103. 07:07 14.11.04 – Naruto #108
 5104. 06:47 14.11.04 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #3
 5105. 06:23 14.11.04 – Bouken Ou Beet #4
 5106. 06:01 14.11.04 – Bomberman Jetterz #32
 5107. 04:07 11.11.04 – One Piece Pilot (Episode 000)
 5108. 03:39 11.11.04 – Kasumin #1
 5109. 03:10 11.11.04 – Angelique OVA 1 ~Shiroi Tsubasa no Memoire~ #2 [Final]
 5110. 02:46 11.11.04 – Angelique OVA 1 ~Shiroi Tsubasa no Memoire~ #1
 5111. 12:32 10.11.04 – Tactics #2
 5112. 12:10 10.11.04 – Tactics #1
 5113. 10:53 09.11.04 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #3
 5114. 09:24 09.11.04 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #4
 5115. 08:58 09.11.04 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #3
 5116. 08:35 09.11.04 – Kakyuusei TV 2 #5
 5117. 08:14 09.11.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #10
 5118. 07:50 09.11.04 – Black Jack TV #2
 5119. 07:28 09.11.04 – Gankutsu Ou #4
 5120. 07:06 09.11.04 – W~Wish~ #5
 5121. 13:54 05.11.04 – Final Approach #5
 5122. 00:25 05.11.04 – Naruto #107
 5123. 18:32 04.11.04 – Black Jack TV #1
 5124. 18:08 04.11.04 – Black Jack TV Prologue
 5125. 17:21 04.11.04 – Futakoi #1
 5126. 16:59 04.11.04 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #2
 5127. 16:35 04.11.04 – Bleach #5
 5128. 03:11 04.11.04 – Fantastic Children #2
 5129. 02:48 04.11.04 – Fantastic Children #1
 5130. 02:24 04.11.04 – Kannadzuki no Miko #5
 5131. 01:59 04.11.04 – Genshiken #2
 5132. 01:35 04.11.04 – Genshiken #1
 5133. 01:06 04.11.04 – Mai-HiME #5
 5134. 00:33 04.11.04 – Pocket Monsters Crystal: TV Special 4: Raikou ~Kaminari no Densetsu~
 5135. 23:26 03.11.04 – Pocket Monsters #38
 5136. 21:02 03.11.04 – Tenjyou Tenge #24 [Final]
 5137. 20:38 03.11.04 – Rozen Maiden #2
 5138. 20:15 03.11.04 – Rozen Maiden #1
 5139. 19:51 03.11.04 – Mahou Shoujo Lyrical Nanoha #1
 5140. 19:21 03.11.04 – Yakitate!! Japan #3
 5141. 01:10 03.11.04 – School Rumble #4
 5142. 00:48 03.11.04 – W~Wish~ #4
 5143. 00:35 03.11.04 – Mai-HiME #4
 5144. 00:11 03.11.04 – Kannadzuki no Miko #4
 5145. 23:47 02.11.04 – Kannadzuki no Miko #3
 5146. 23:13 02.11.04 – Dragon Quest ~Dai no Daibouken~ #2
 5147. 22:50 02.11.04 – Kappa no Kaikata #4
 5148. 22:45 02.11.04 – Kappa no Kaikata #3
 5149. 22:41 02.11.04 – Post Pet Momobin #6
 5150. 22:38 02.11.04 – Post Pet Momobin #5
 5151. 22:35 02.11.04 – Post Pet Momobin #4
 5152. 22:31 02.11.04 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #2
 5153. 22:11 02.11.04 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #3
 5154. 03:50 02.11.04 – School Rumble #3
 5155. 03:27 02.11.04 – Sunabouzu #2
 5156. 03:02 02.11.04 – Kakyuusei TV 2 #4
 5157. 02:41 02.11.04 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #2
 5158. 02:17 02.11.04 – Bleach #4
 5159. 01:55 02.11.04 – W~Wish~ #3
 5160. 01:42 02.11.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #9
 5161. 01:19 02.11.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #8
 5162. 00:55 02.11.04 – Final Approach #4
 5163. 00:41 02.11.04 – Gankutsu Ou #3
 5164. 00:20 02.11.04 – Naruto #106
 5165. 00:00 02.11.04 – Naruto #105
 5166. 23:34 01.11.04 – Yakitate!! Japan #2
 5167. 23:11 01.11.04 – Beck #3
 5168. 22:48 01.11.04 – Beck #2
 5169. 22:11 01.11.04 – Witch Hunter Robin #26 [Final]
 5170. 21:46 01.11.04 – Witch Hunter Robin #25
 5171. 21:23 01.11.04 – Witch Hunter Robin #24
 5172. 21:00 01.11.04 – Witch Hunter Robin #23
 5173. 06:13 01.11.04 – One Piece #116
 5174. 05:51 01.11.04 – Elfen Lied #13 [Final]
 5175. 05:27 01.11.04 – Elfen Lied #12
 5176. 05:05 01.11.04 – Elfen Lied #11
 5177. 04:42 01.11.04 – Elfen Lied #10 [3300th Episode]
 5178. 04:20 01.11.04 – Elfen Lied #9
 5179. 03:58 01.11.04 – Elfen Lied #8
 5180. 03:35 01.11.04 – Elfen Lied #7
 5181. 03:13 01.11.04 – Elfen Lied #6
 5182. 02:51 01.11.04 – Elfen Lied #5
 5183. 02:29 01.11.04 – Elfen Lied #4
 5184. 02:05 01.11.04 – Elfen Lied #3
 5185. 01:43 01.11.04 – Elfen Lied #2
 5186. 20:30 29.10.04 – Witch Hunter Robin #22
 5187. 20:00 29.10.04 – Witch Hunter Robin #21
 5188. 23:43 28.10.04 – Maria-sama ni wa Naisho ~Haru~ #1
 5189. 20:28 28.10.04 – Puchi Puri Yuushi #1
 5190. 00:08 27.10.04 – Pocket Monsters Gekijouban 4 ~Celebi! Toki wo Koeta Deai~
 5191. 22:49 26.10.04 – Pocket Monsters TV Special 4 ~Mewtwo! Ware wa Koko ni Ari~
 5192. 19:00 22.10.04 – Witch Hunter Robin #20
 5193. 18:30 22.10.04 – Witch Hunter Robin #19
 5194. 18:00 22.10.04 – Witch Hunter Robin #18
 5195. 14:28 21.10.04 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #2
 5196. 14:04 21.10.04 – Bouken Ou Beet #3
 5197. 13:42 21.10.04 – W~Wish~ #2
 5198. 13:30 21.10.04 – Final Approach #3
 5199. 13:18 21.10.04 – Bleach #3
 5200. 12:55 21.10.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #9
 5201. 12:32 21.10.04 – One Piece #115
 5202. 00:00 20.10.04 – Kakyuusei TV 2 #3
 5203. 23:38 19.10.04 – Post Pet Momobin #3
 5204. 15:19 19.10.04 – One Piece #114
 5205. 00:00 19.10.04 – Mai-HiME #3
 5206. 23:37 18.10.04 – Dragon Quest ~Dai no Daibouken~ #1
 5207. 23:13 18.10.04 – Kappa no Kaikata #2
 5208. 15:50 18.10.04 – Fuujin Monogatari #4
 5209. 18:37 17.10.04 – Naruto #104
 5210. 18:10 17.10.04 – Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda #9
 5211. 17:42 17.10.04 – Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda #8
 5212. 17:19 17.10.04 – Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda #7
 5213. 16:53 17.10.04 – Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda #6
 5214. 16:30 17.10.04 – Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda #5
 5215. 15:12 17.10.04 – Fuujin Monogatari #3
 5216. 14:48 17.10.04 – Gankutsu Ou #2
 5217. 14:24 17.10.04 – Kannadzuki no Miko #2
 5218. 14:00 17.10.04 – Tsukuyomi ~Moon Phase~ #1
 5219. 13:36 17.10.04 – Uta-Kata #2
 5220. 13:13 17.10.04 – Grenadier ~Hohoemi no Senshi~ #1
 5221. 12:47 17.10.04 – Bleach #2
 5222. 12:19 17.10.04 – Final Approach #2
 5223. 12:02 17.10.04 – Yakitate!! Japan #1
 5224. 11:39 17.10.04 – School Rumble #2
 5225. 11:15 17.10.04 – Bomberman Jetterz #31
 5226. 20:30 15.10.04 – Witch Hunter Robin #17
 5227. 20:00 15.10.04 – Witch Hunter Robin #16
 5228. 19:30 15.10.04 – Haibane Renmei #13 [Final]
 5229. 19:00 15.10.04 – Haibane Renmei #12
 5230. 11:36 14.10.04 – Harukanaru Toki no Naka de ~Hachiyoushou~ #1
 5231. 11:11 14.10.04 – One Piece #113
 5232. 01:15 13.10.04 – Elfen Lied #1
 5233. 22:24 12.10.04 – Gankutsu Ou #1
 5234. 22:02 12.10.04 – Ichigeki Sacchu!! Hoihoi-san
 5235. 21:50 12.10.04 – Bouken Ou Beet #2
 5236. 21:27 12.10.04 – Mai-HiME #2
 5237. 21:04 12.10.04 – Teenage Mutant Ninja Turtles: Choujin Densetsu-hen #2 [Final]
 5238. 20:34 12.10.04 – Teenage Mutant Ninja Turtles: Choujin Densetsu-hen #1
 5239. 20:04 12.10.04 – Sunabouzu #1
 5240. 19:38 12.10.04 – Kakyuusei TV 2 #2
 5241. 19:15 12.10.04 – Kakyuusei TV 2 #1
 5242. 18:51 12.10.04 – Top wo Nerae 2 #1
 5243. 18:22 12.10.04 – W~Wish~ #1
 5244. 18:08 12.10.04 – Tenjyou Tenge #23
 5245. 17:47 12.10.04 – Tenjyou Tenge #22
 5246. 13:43 10.10.04 – Love Love #6
 5247. 12:23 10.10.04 – Beck #1
 5248. 11:57 10.10.04 – Final Approach #1
 5249. 11:42 10.10.04 – School Rumble #1
 5250. 11:12 10.10.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #7
 5251. 10:39 10.10.04 – DearS #12 [Final]
 5252. 12:21 09.10.04 – One Piece #112
 5253. 10:28 09.10.04 – Maria-sama ni wa Naisho #7 [Final]
 5254. 10:24 09.10.04 – Maria-sama ni wa Naisho #6
 5255. 20:30 08.10.04 – Witch Hunter Robin #15
 5256. 20:00 08.10.04 – Witch Hunter Robin #14
 5257. 19:30 08.10.04 – Haibane Renmei #11
 5258. 19:00 08.10.04 – Haibane Renmei #10
 5259. 09:40 07.10.04 – Kappa no Kaikata #1
 5260. 00:58 07.10.04 – Fuujin Monogatari #2
 5261. 00:36 07.10.04 – Fuujin Monogatari #1
 5262. 23:49 06.10.04 – Kannadzuki no Miko #1
 5263. 22:55 06.10.04 – Maze Mega-Burst Space Omake #1
 5264. 22:25 06.10.04 – Uta-Kata #1
 5265. 01:02 06.10.04 – Bleach #1
 5266. 16:22 05.10.04 – Love Love #5
 5267. 15:35 05.10.04 – Kakyuusei TV 1 #1
 5268. 13:24 05.10.04 – Girls Bravo – First Season #11 [Final]
 5269. 12:59 05.10.04 – One Piece #111
 5270. 11:43 05.10.04 – Post Pet Momobin #2
 5271. 11:19 04.10.04 – Love Love #4
 5272. 11:06 04.10.04 – Bouken Ou Beet #1
 5273. 10:42 04.10.04 – Mai-HiME #1
 5274. 10:18 04.10.04 – Naruto #103
 5275. 09:41 04.10.04 – Viewtiful Joe #1
 5276. 11:41 02.10.04 – Tenjyou Tenge #21
 5277. 20:30 01.10.04 – Witch Hunter Robin #13 [3200th Episode]
 5278. 20:00 01.10.04 – Witch Hunter Robin #12
 5279. 19:30 01.10.04 – Haibane Renmei #9
 5280. 19:00 01.10.04 – Haibane Renmei #8
 5281. 12:59 30.09.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #6
 5282. 12:33 30.09.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #8
 5283. 12:08 30.09.04 – One Piece #110
 5284. 11:33 28.09.04 – Tenjyou Tenge #20
 5285. 11:10 28.09.04 – Post Pet Momobin #1
 5286. 11:06 28.09.04 – DearS #11
 5287. 11:00 27.09.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ Special
 5288. 04:13 27.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #12 [Final]
 5289. 03:51 27.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #11
 5290. 03:31 27.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #10
 5291. 03:11 27.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #9
 5292. 02:47 27.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto: Photo Session
 5293. 02:04 27.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto: Miyazaki Aoi Interview
 5294. 12:13 26.09.04 – Girls Bravo – First Season #10
 5295. 11:50 26.09.04 – Naruto #102
 5296. 20:30 17.09.04 – Witch Hunter Robin #11
 5297. 20:00 17.09.04 – Witch Hunter Robin #10
 5298. 19:30 17.09.04 – Haibane Renmei #7
 5299. 19:00 17.09.04 – Haibane Renmei #6
 5300. 18:30 17.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #8
 5301. 18:00 17.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #7
 5302. 10:18 23.09.04 – Sailor Moon R #21
 5303. 09:55 23.09.04 – Girls Bravo – First Season #9
 5304. 16:01 21.09.04 – Aoi Umi no Tristia #2 [Final]
 5305. 15:35 21.09.04 – Girls Bravo – First Season #8
 5306. 15:13 21.09.04 – Sweet Valerian #6
 5307. 15:09 21.09.04 – Naruto Jump Festa 2004
 5308. 14:22 21.09.04 – Naruto #101
 5309. 14:02 21.09.04 – Naruto #100
 5310. 13:42 21.09.04 – Naruto #99
 5311. 13:22 21.09.04 – Naruto #98
 5312. 13:02 21.09.04 – Naruto #97
 5313. 12:42 21.09.04 – Naruto #96
 5314. 12:22 21.09.04 – Naruto #95
 5315. 12:02 21.09.04 – Naruto #94
 5316. 11:42 21.09.04 – Naruto #93
 5317. 11:22 21.09.04 – Naruto #92
 5318. 11:02 21.09.04 – Naruto #91
 5319. 10:40 21.09.04 – Naruto #90
 5320. 10:18 21.09.04 – Naruto #89
 5321. 09:48 21.09.04 – Naruto #88
 5322. 09:28 21.09.04 – Naruto #87
 5323. 09:08 21.09.04 – Naruto #86
 5324. 08:47 21.09.04 – Naruto #85
 5325. 08:27 21.09.04 – Naruto #84
 5326. 08:08 21.09.04 – Naruto #83
 5327. 07:48 21.09.04 – Naruto #82
 5328. 07:27 21.09.04 – Naruto #81
 5329. 13:10 20.09.04 – DearS #10
 5330. 12:43 20.09.04 – Naruto #80
 5331. 12:23 20.09.04 – Naruto #79
 5332. 12:03 20.09.04 – Naruto #78
 5333. 11:35 20.09.04 – Naruto #77
 5334. 11:14 20.09.04 – Naruto Jump Festa 2004
 5335. 10:56 20.09.04 – Naruto #76
 5336. 10:37 20.09.04 – Naruto #75
 5337. 10:17 20.09.04 – Naruto #74
 5338. 09:57 20.09.04 – Naruto #73
 5339. 09:35 20.09.04 – Naruto #72
 5340. 15:30 19.09.04 – Naruto #71
 5341. 15:09 19.09.04 – Naruto #70
 5342. 14:48 19.09.04 – Naruto #69
 5343. 14:26 19.09.04 – Naruto #68
 5344. 14:05 19.09.04 – Naruto #67
 5345. 13:46 19.09.04 – Naruto #66
 5346. 13:24 19.09.04 – Naruto #65
 5347. 13:04 19.09.04 – Naruto #64
 5348. 12:44 19.09.04 – Naruto #63
 5349. 12:05 19.09.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni #12 ~Operation Sanctuary~ [Final]
 5350. 11:39 19.09.04 – One Piece #109
 5351. 13:31 18.09.04 – Ebichu #20
 5352. 13:25 18.09.04 – Ebichu #19
 5353. 20:30 17.09.04 – Witch Hunter Robin #9
 5354. 20:00 17.09.04 – Witch Hunter Robin #8
 5355. 19:30 17.09.04 – Haibane Renmei #5
 5356. 20:40 15.09.04 – Tenjyou Tenge #19
 5357. 20:18 15.09.04 – Bomberman Jetterz #30
 5358. 19:10 15.09.04 – Witch Hunter Robin #7
 5359. 18:48 15.09.04 – Witch Hunter Robin #6
 5360. 18:18 15.09.04 – Witch Hunter Robin #5
 5361. 17:57 15.09.04 – Witch Hunter Robin #4
 5362. 17:34 15.09.04 – Witch Hunter Robin #3
 5363. 17:13 15.09.04 – Witch Hunter Robin #2
 5364. 16:51 15.09.04 – Witch Hunter Robin #1
 5365. 16:00 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #12 [Final]
 5366. 15:47 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #11
 5367. 15:35 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #10
 5368. 15:24 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #9
 5369. 15:12 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #8
 5370. 15:01 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #7
 5371. 14:49 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #6
 5372. 14:38 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #5
 5373. 14:26 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #4
 5374. 14:15 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #3
 5375. 14:03 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #2
 5376. 13:50 14.09.04 – Rizelmine Season 2 #1
 5377. 13:02 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #12 [Final][3100th Episode]
 5378. 12:50 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #11
 5379. 12:39 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #10
 5380. 12:27 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #9
 5381. 12:16 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #8
 5382. 11:59 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #7
 5383. 11:48 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #6
 5384. 11:36 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #5
 5385. 11:25 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #4
 5386. 11:13 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #3
 5387. 11:01 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #2
 5388. 10:47 14.09.04 – Rizelmine Season 1 #1
 5389. 10:22 14.09.04 – Tenjyou Tenge #18
 5390. 10:01 14.09.04 – Tenjyou Tenge #17
 5391. 08:58 13.09.04 – DearS #9
 5392. 07:02 13.09.04 – CLAMP Music Video: Wish
 5393. 06:49 13.09.04 – CLAMP Music Video: CLAMP in Wonderland
 5394. 05:58 13.09.04 – Maria-sama ni wa Naisho #5
 5395. 14:00 12.09.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #5
 5396. 13:34 12.09.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #7
 5397. 13:11 12.09.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #11
 5398. 19:30 10.09.04 – Haibane Renmei #4
 5399. 19:00 10.09.04 – Haibane Renmei #3
 5400. 18:30 10.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #6
 5401. 18:00 10.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #5
 5402. 10:45 09.09.04 – One Piece #108
 5403. 10:23 09.09.04 – Sweet Valerian #5
 5404. 11:15 07.09.04 – Girls Bravo – First Season #7
 5405. 10:50 07.09.04 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu #2
 5406. 10:05 07.09.04 – Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu #1
 5407. 08:40 06.09.04 – Kindaichi Shounen no Jikenbo the Movie
 5408. 16:46 05.09.04 – High School Kimengumi #13
 5409. 16:21 05.09.04 – DearS #8
 5410. 15:57 05.09.04 – One Piece #107
 5411. 14:16 04.09.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #10
 5412. 12:49 04.09.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #6
 5413. 19:00 03.09.04 – Haibane Renmei #2
 5414. 18:30 03.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #4
 5415. 18:00 03.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #3
 5416. 10:00 02.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #2
 5417. 09:37 02.09.04 – Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto #1
 5418. 23:33 01.09.04 – Ocha-ken #26 [Final]
 5419. 23:29 01.09.04 – Ocha-ken #25
 5420. 13:33 01.09.04 – One Piece #106
 5421. 13:31 31.08.04 – Tenjyou Tenge #16
 5422. 13:09 31.08.04 – Sweet Valerian #4
 5423. 10:52 30.08.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #9
 5424. 10:32 30.08.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #8
 5425. 10:44 29.08.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #4
 5426. 12:21 28.08.04 – DearS #7
 5427. 11:03 28.08.04 – Girls Bravo – First Season #6
 5428. 10:39 28.08.04 – Mahou Sensei Negima Mahora Gakuen Chuutoubu Introduction
 5429. 09:13 26.08.04 – One Piece #105
 5430. 06:36 26.08.04 – Futari wa Pretty Cure #11
 5431. 14:58 25.08.04 – Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu #2
 5432. 14:35 25.08.04 – Sweet Valerian #3
 5433. 14:30 25.08.04 – Girls Bravo – First Season #5
 5434. 14:06 25.08.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #5
 5435. 09:32 23.08.04 – Tenjyou Tenge #15
 5436. 13:05 22.08.04 – Jagainu-kun #16
 5437. 13:01 22.08.04 – Jagainu-kun #15
 5438. 11:04 22.08.04 – Jagainu-kun #0
 5439. 10:47 22.08.04 – Love Love #3
 5440. 07:33 21.08.04 – DearS #6
 5441. 07:09 21.08.04 – Girls Bravo #4
 5442. 20:01 20.08.04 – X/1999 TV #24 [Final]
 5443. 19:32 20.08.04 – X/1999 TV #23
 5444. 08:57 19.08.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #4
 5445. 08:33 18.08.04 – Pugyuru #13 [Final]
 5446. 11:33 15.08.04 – Jagainu-kun #14
 5447. 14:07 14.08.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #7
 5448. 13:52 14.08.04 – Girls Bravo – First Season #3
 5449. 12:54 13.08.04 – Seikai no Senki #13 [Final]
 5450. 12:32 13.08.04 – Seikai no Senki #12
 5451. 12:09 13.08.04 – Seikai no Senki #11
 5452. 11:49 13.08.04 – Seikai no Senki #10
 5453. 11:27 13.08.04 – Seikai no Senki #9
 5454. 11:04 13.08.04 – Seikai no Senki #8
 5455. 07:18 13.08.04 – Hyper Police #25 [Final]
 5456. 05:55 13.08.04 – Hyper Police #24
 5457. 05:35 13.08.04 – Hyper Police #23
 5458. 05:14 13.08.04 – Hyper Police #22
 5459. 04:53 13.08.04 – Hyper Police #21
 5460. 04:30 13.08.04 – Pugyuru #12
 5461. 14:58 12.08.04 – Ebichu #18
 5462. 14:51 12.08.04 – Ebichu #17
 5463. 14:41 12.08.04 – DearS #5
 5464. 14:15 12.08.04 – Hyper Police #20
 5465. 13:52 12.08.04 – Hyper Police #19
 5466. 13:32 12.08.04 – Hyper Police #18
 5467. 13:10 12.08.04 – Hyper Police #17
 5468. 12:00 12.08.04 – One Piece #104
 5469. 10:49 12.08.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #3
 5470. 10:21 12.08.04 – Jagainu-kun #13
 5471. 12:33 11.08.04 – Hyper Police #16
 5472. 12:12 11.08.04 – Hyper Police #15
 5473. 11:51 11.08.04 – Hyper Police #14
 5474. 11:30 11.08.04 – Hyper Police #13
 5475. 11:06 11.08.04 – Hyper Police #12
 5476. 10:43 11.08.04 – Hyper Police #11
 5477. 10:40 10.08.04 – Natsuiro no Sunadokei #2 [Final][3000th Episode]
 5478. 10:10 10.08.04 – Futari wa Pretty Cure #10
 5479. 09:47 10.08.04 – Pugyuru #11
 5480. 09:42 10.08.04 – DearS #4
 5481. 12:43 09.08.04 – Nanami-chan #12 [Final]
 5482. 12:38 09.08.04 – Nanami-chan #11
 5483. 12:33 09.08.04 – Nanami-chan #10
 5484. 11:48 09.08.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #6
 5485. 11:35 09.08.04 – Sweet Valerian #2
 5486. 09:42 09.08.04 – One Piece #103
 5487. 09:27 05.08.04 – Chou Kuse ni Narisou #5
 5488. 09:04 05.08.04 – Aoi Umi no Tristia #1
 5489. 08:35 05.08.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #2
 5490. 08:10 05.08.04 – Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple #1
 5491. 07:45 05.08.04 – Pugyuru #10
 5492. 07:42 05.08.04 – Pugyuru #9
 5493. 07:38 05.08.04 – Pugyuru #8
 5494. 07:34 05.08.04 – Pugyuru #7
 5495. 07:31 05.08.04 – Pugyuru #6
 5496. 07:27 05.08.04 – Pugyuru #5
 5497. 07:24 05.08.04 – Pugyuru #4
 5498. 07:20 05.08.04 – Pugyuru #3
 5499. 07:16 05.08.04 – Pugyuru #2
 5500. 07:12 05.08.04 – Pugyuru #1
 5501. 07:06 05.08.04 – Miracle Girls #4
 5502. 06:44 05.08.04 – High School Kimengumi #12
 5503. 06:19 05.08.04 – Boboboubo Boubobo #5
 5504. 05:52 05.08.04 – Tenjyou Tenge #14
 5505. 20:14 04.08.04 – Idol Project #4 [Final]
 5506. 19:48 04.08.04 – Idol Project #3
 5507. 19:19 04.08.04 – Idol Project #2
 5508. 18:48 04.08.04 – Idol Project #1
 5509. 22:46 03.08.04 – Jagainu-kun #12
 5510. 10:27 03.08.04 – Kindaichi Shounen no Jikenbo #4
 5511. 10:04 03.08.04 – DearS #3
 5512. 09:39 03.08.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #5
 5513. 09:25 03.08.04 – Sweet Valerian #1
 5514. 09:19 03.08.04 – Bomberman Jetterz #29
 5515. 10:00 02.08.04 – Card Captor Sakura Video Diary #3 [Final]
 5516. 14:21 28.07.04 – One Piece Gekijouban 3 ~Chinjyu-tou no Chopper Oukoku~
 5517. 07:37 28.07.04 – Tenjyou Tenge #13
 5518. 07:12 28.07.04 – Pocket Monsters Advanced Generation #44
 5519. 11:19 27.07.04 – Tenjyou Tenge #12
 5520. 10:54 27.07.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #4
 5521. 10:41 27.07.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #3
 5522. 09:21 26.07.04 – Maria-sama ni wa Naisho #4
 5523. 09:36 23.07.04 – Bomberman Jetterz #28
 5524. 21:30 21.07.04 – Bible Black Gaiden #2 [Final]
 5525. 20:55 21.07.04 – Bible Black Gaiden #1
 5526. 15:52 21.07.04 – Eiken #2 [Final]
 5527. 14:53 21.07.04 – Tenjyou Tenge #11
 5528. 14:30 21.07.04 – DearS #2
 5529. 09:11 19.07.04 – Girls Bravo – First Season #2
 5530. 08:48 19.07.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #3
 5531. 08:12 19.07.04 – Nanami-chan #9
 5532. 08:06 19.07.04 – Nanami-chan #8
 5533. 08:01 19.07.04 – Jagainu-kun #11
 5534. 07:57 19.07.04 – Jagainu-kun #10
 5535. 11:28 17.07.04 – Kimi ga Nozomu Eien Omake – Ayu-Mayu Theater #1
 5536. 10:29 16.07.04 – DearS #1
 5537. 07:57 15.07.04 – Nanami-chan #7
 5538. 06:42 14.07.04 – Hoshi no Koe
 5539. 05:28 13.07.04 – Girls Bravo – First Season #1
 5540. 02:20 13.07.04 – Chou Kuse ni Narisou #4
 5541. 01:58 13.07.04 – Chou Kuse ni Narisou #3
 5542. 10:19 12.07.04 – Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu #1
 5543. 09:27 12.07.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #2
 5544. 12:31 11.07.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #2
 5545. 03:31 07.07.04 – Jagainu-kun #9
 5546. 02:26 07.07.04 – Maria-sama ga Miteru ~Haru~ #1
 5547. 13:40 06.07.04 – Tsuki ha Higashi ni Hi ha Nishi ni ~Operation Sanctuary~ #1
 5548. 11:12 05.07.04 – Love Love #2
 5549. 10:59 05.07.04 – Love Love #1
 5550. 10:44 05.07.04 – Tenjyou Tenge #10
 5551. 10:20 05.07.04 – Bomberman Jetterz #27
 5552. 11:56 02.07.04 – One Piece #102
 5553. 09:59 01.07.04 – Bomberman Jetterz #26
 5554. 11:25 29.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #12 [Final]
 5555. 18:47 28.06.04 – Futari wa Pretty Cure #9
 5556. 15:57 28.06.04 – Nanami-chan #6
 5557. 15:52 28.06.04 – Nanami-chan #5
 5558. 15:46 28.06.04 – Midori no Hibi #13 [Final]
 5559. 13:43 27.06.04 – One Piece #101
 5560. 02:06 25.06.04 – Jagainu-kun #8
 5561. 10:38 24.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #11
 5562. 09:57 24.06.04 – Maria-sama ni wa Naisho #3
 5563. 14:04 22.06.04 – One Piece #100
 5564. 13:25 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #10
 5565. 13:05 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #9
 5566. 12:44 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #8
 5567. 12:23 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #7
 5568. 12:02 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #6
 5569. 11:41 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #5
 5570. 11:18 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #4
 5571. 10:56 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #3
 5572. 10:37 22.06.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #2
 5573. 09:46 22.06.04 – Komugi Daisakusen Mission #3 [Final]
 5574. 09:43 22.06.04 – Komugi Daisakusen Mission #2
 5575. 09:40 22.06.04 – Komugi Daisakusen Mission #1
 5576. 09:28 22.06.04 – Natsuiro no Sunadokei #1
 5577. 08:56 22.06.04 – Tenjyou Tenge #9 [2900th Episode]
 5578. 08:35 22.06.04 – Tenjyou Tenge #8
 5579. 08:15 22.06.04 – Tenjyou Tenge #7
 5580. 07:46 22.06.04 – Tenjyou Tenge #6
 5581. 07:23 22.06.04 – Midori no Hibi #12
 5582. 07:00 22.06.04 – Midori no Hibi #11
 5583. 06:36 22.06.04 – Midori no Hibi #10
 5584. 06:10 22.06.04 – Mama wa Shougakkou Yonnensei #3
 5585. 05:46 22.06.04 – Bomberman Jetterz #25
 5586. 05:22 22.06.04 – Jagainu-kun #7
 5587. 05:12 22.06.04 – Jagainu-kun #6
 5588. 09:46 19.06.04 – One Piece #99
 5589. 12:23 17.06.04 – Chrno Crusade #24 [Final]
 5590. 12:01 17.06.04 – Chrno Crusade #23
 5591. 11:29 17.06.04 – High School Kimengumi #11
 5592. 11:05 17.06.04 – Hit wo Nerae! #8 [Final]
 5593. 10:45 17.06.04 – Hit wo Nerae! #7
 5594. 10:33 17.06.04 – Nanami-chan #4
 5595. 14:30 13.06.04 – Pocket Monsters Advanced Generation #16
 5596. 14:02 13.06.04 – One Piece #98
 5597. 13:35 13.06.04 – Nanami-chan #3
 5598. 12:53 13.06.04 – Pocket Monsters Advanced Generation #15
 5599. 12:27 13.06.04 – Futari wa Pretty Cure #8
 5600. 12:03 13.06.04 – Nanami-chan #2
 5601. 11:58 13.06.04 – Ocha-ken #24
 5602. 11:54 13.06.04 – Ocha-ken #23
 5603. 11:51 13.06.04 – Jagainu-kun #5
 5604. 11:47 13.06.04 – Jagainu-kun #4
 5605. 12:27 08.06.04 – Naruto #62
 5606. 19:06 08.06.04 – Naruto #61
 5607. 18:46 08.06.04 – Naruto #60
 5608. 18:26 08.06.04 – Naruto #59
 5609. 18:05 08.06.04 – Naruto #58
 5610. 17:12 08.06.04 – Naruto #57
 5611. 16:51 08.06.04 – Naruto #56
 5612. 13:17 08.06.04 – Naruto #55
 5613. 12:56 08.06.04 – Naruto #54
 5614. 12:35 08.06.04 – Naruto #53
 5615. 12:14 08.06.04 – Naruto #52
 5616. 11:52 08.06.04 – Naruto #51
 5617. 11:32 08.06.04 – Naruto #50
 5618. 11:11 08.06.04 – Naruto #49
 5619. 10:50 08.06.04 – Naruto #48
 5620. 10:31 08.06.04 – Naruto #47
 5621. 10:12 08.06.04 – Naruto #46
 5622. 09:53 08.06.04 – Naruto #45
 5623. 09:34 08.06.04 – Naruto #44
 5624. 13:21 07.06.04 – Naruto #43
 5625. 13:01 07.06.04 – Naruto #42
 5626. 12:40 07.06.04 – Naruto #41
 5627. 12:18 07.06.04 – Naruto #40
 5628. 11:59 07.06.04 – Naruto #39
 5629. 11:40 07.06.04 – Naruto #38
 5630. 11:20 07.06.04 – Naruto #37
 5631. 11:01 07.06.04 – Naruto #36
 5632. 21:41 05.06.04 – Naruto #35
 5633. 21:15 05.06.04 – Naruto #34
 5634. 20:54 05.06.04 – Naruto #33
 5635. 20:33 05.06.04 – Naruto #32
 5636. 20:13 05.06.04 – Naruto #31
 5637. 19:55 05.06.04 – Naruto #30
 5638. 19:35 05.06.04 – Naruto #29
 5639. 19:16 05.06.04 – Naruto #28
 5640. 09:05 05.06.04 – Chrno Crusade #22
 5641. 08:39 05.06.04 – One Piece #97
 5642. 09:05 04.06.04 – .hack//Tasogare no Udewa Densetsu Special
 5643. 08:44 31.05.04 – Pocket Monsters Advanced Generation #14
 5644. 13:38 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #15 [Final]
 5645. 13:15 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #14
 5646. 12:54 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #13
 5647. 12:32 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #12
 5648. 12:10 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #11
 5649. 11:47 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #10
 5650. 11:17 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #9
 5651. 11:02 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #8
 5652. 10:50 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #7
 5653. 10:37 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #6
 5654. 10:26 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #5
 5655. 10:13 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #4
 5656. 09:59 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #3
 5657. 09:46 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #2
 5658. 09:32 29.05.04 – Full Metal Panic? Fumoffu #1
 5659. 09:02 29.05.04 – One Piece #96
 5660. 08:36 29.05.04 – Fruits Basket Ka-ching Gallery #1
 5661. 08:19 29.05.04 – Fruits Basket Room #1
 5662. 08:03 29.05.04 – Fruits Basket Behond the Scenes #2 [Final]
 5663. 12:25 27.05.04 – Kita He ~Diamond Dust Drops~ #12 [Final]
 5664. 11:59 27.05.04 – Kita He ~Diamond Dust Drops~ #11
 5665. 11:32 27.05.04 – Kita He ~Diamond Dust Drops~ #10
 5666. 11:06 27.05.04 – Kita He ~Diamond Dust Drops~ #9
 5667. 10:39 27.05.04 – Kita He ~Diamond Dust Drops~ #8
 5668. 18:35 26.05.04 – High School Kimengumi #10
 5669. 18:11 26.05.04 – High School Kimengumi #9
 5670. 17:43 26.05.04 – High School Kimengumi #8
 5671. 17:19 26.05.04 – High School Kimengumi #7
 5672. 16:56 26.05.04 – High School Kimengumi #6
 5673. 23:40 25.05.04 – Kidou Shinsengumi Moeyo Ken #4 [Final]
 5674. 23:16 25.05.04 – Kidou Shinsengumi Moeyo Ken #3
 5675. 22:53 25.05.04 – Kidou Shinsengumi Moeyo Ken #2
 5676. 19:13 25.05.04 – Area 88 #12 [Final]
 5677. 18:48 25.05.04 – Area 88 #11 [2800th Episode]
 5678. 18:28 25.05.04 – Area 88 #10
 5679. 18:02 25.05.04 – Area 88 #9
 5680. 17:41 25.05.04 – Area 88 #8
 5681. 15:01 25.05.04 – Futari wa Pretty Cure #7
 5682. 14:38 25.05.04 – Futari wa Pretty Cure #6
 5683. 14:14 25.05.04 – Futari wa Pretty Cure #5
 5684. 13:46 25.05.04 – Midori no Hibi #8
 5685. 13:24 25.05.04 – Midori no Hibi #7
 5686. 13:00 25.05.04 – Nanami-chan #1
 5687. 12:54 25.05.04 – Jagainu-kun #3
 5688. 10:35 23.05.04 – One Piece Soccer Special
 5689. 12:22 19.05.04 – One Piece #95
 5690. 09:41 19.05.04 – Maria-sama ni wa Naisho #2
 5691. 13:58 13.05.04 – Full Metal Panic #24 [Final]
 5692. 13:34 13.05.04 – Full Metal Panic #23
 5693. 13:14 13.05.04 – Full Metal Panic #22
 5694. 12:54 13.05.04 – Full Metal Panic #21
 5695. 12:32 13.05.04 – Full Metal Panic #20
 5696. 12:12 13.05.04 – Full Metal Panic #19
 5697. 11:52 13.05.04 – Full Metal Panic #18
 5698. 11:31 13.05.04 – Full Metal Panic #17
 5699. 11:11 13.05.04 – Full Metal Panic #16
 5700. 10:50 13.05.04 – Full Metal Panic #15
 5701. 10:30 13.05.04 – Full Metal Panic #14
 5702. 10:09 13.05.04 – Full Metal Panic #13
 5703. 09:48 13.05.04 – Full Metal Panic #12
 5704. 09:28 13.05.04 – Full Metal Panic #11
 5705. 09:08 13.05.04 – Full Metal Panic #10
 5706. 08:45 13.05.04 – Full Metal Panic #9
 5707. 08:24 13.05.04 – Full Metal Panic #8
 5708. 08:01 13.05.04 – Full Metal Panic #7
 5709. 07:40 13.05.04 – Full Metal Panic #6
 5710. 07:19 13.05.04 – Full Metal Panic #5
 5711. 06:58 13.05.04 – Full Metal Panic #4
 5712. 05:26 13.05.04 – Midori no Hibi #6
 5713. 11:31 12.05.04 – Jagainu-kun #2
 5714. 20:15 09.05.04 – Dual! Parallel Trouble Adventure Omake #2 [Final]
 5715. 20:10 09.05.04 – Dual! Parallel Trouble Adventure Omake #1
 5716. 20:06 09.05.04 – Dual! Parallel Trouble Adventure Special
 5717. 19:41 09.05.04 – Dual! Parallel Trouble Adventure #13 [Final]
 5718. 19:20 09.05.04 – Dual! Parallel Trouble Adventure #12
 5719. 18:57 09.05.04 – Dual! Parallel Trouble Adventure #11
 5720. 15:51 09.05.04 – Chrno Crusade #21
 5721. 12:20 09.05.04 – Chrno Crusade #20
 5722. 11:54 09.05.04 – Futari wa Pretty Cure #4
 5723. 11:32 09.05.04 – Midori no Hibi #5
 5724. 11:04 09.05.04 – Onegai Twins OVA
 5725. 10:37 09.05.04 – Pocket Monsters Advanced Gekijouban 6 ~Nana-Yo no Negai Boshi Jiraachi~
 5726. 17:34 08.05.04 – Hit wo Nerae! #6
 5727. 16:53 08.05.04 – Boboboubo Boubobo #4
 5728. 13:22 06.05.04 – One Piece #94
 5729. 13:38 04.05.04 – Fruits Basket #26 [Final]
 5730. 13:13 04.05.04 – Fruits Basket #25
 5731. 12:52 04.05.04 – Fruits Basket #24
 5732. 12:31 04.05.04 – Fruits Basket #23
 5733. 12:10 04.05.04 – Fruits Basket #22
 5734. 11:49 04.05.04 – Fruits Basket #21
 5735. 11:29 04.05.04 – Fruits Basket #20
 5736. 11:05 04.05.04 – Fruits Basket Room #3 [Final]
 5737. 21:26 03.05.04 – Tenjyou Tenge #5
 5738. 20:58 03.05.04 – Fruits Basket #19
 5739. 20:36 03.05.04 – Fruits Basket #18
 5740. 20:15 03.05.04 – Fruits Basket #17
 5741. 19:54 03.05.04 – Fruits Basket #16
 5742. 19:33 03.05.04 – Fruits Basket #15
 5743. 19:11 03.05.04 – Fruits Basket #14
 5744. 18:50 03.05.04 – Fruits Basket #13
 5745. 18:26 03.05.04 – Fruits Basket Ka-ching Gallery #2 [Final]
 5746. 18:11 03.05.04 – Fruits Basket Room #2
 5747. 17:53 03.05.04 – Hit wo Nerae! #5
 5748. 17:40 03.05.04 – Hit wo Nerae! #4
 5749. 17:28 03.05.04 – Hit wo Nerae! #3
 5750. 07:14 03.05.04 – Tenjyou Tenge #4
 5751. 06:50 03.05.04 – Tenjyou Tenge #3
 5752. 06:28 03.05.04 – Tenjyou Tenge #2
 5753. 15:10 02.05.04 – Hikari to Mizu no Daphne #7
 5754. 14:40 02.05.04 – Hikari to Mizu no Daphne #6
 5755. 13:26 02.05.04 – Boboboubo Boubobo #3
 5756. 12:58 02.05.04 – Chrno Crusade #19
 5757. 13:30 28.04.04 – One Piece #93
 5758. 13:45 27.04.04 – Yumeria #12 [Final]
 5759. 13:19 27.04.04 – Tenchi Muyo Ryo-Ohki OVA 3 #3
 5760. 12:44 27.04.04 – Midori no Hibi #4
 5761. 09:48 26.04.04 – Ocha-ken #22
 5762. 11:23 24.04.04 – Fruits Basket #12
 5763. 09:58 24.04.04 – Fruits Basket #11
 5764. 11:04 22.04.04 – Fruits Basket #10
 5765. 10:03 22.04.04 – Jagainu-kun #1
 5766. 15:57 21.04.04 – Yumeria #11
 5767. 15:33 21.04.04 – Midori no Hibi #3
 5768. 15:09 21.04.04 – Midori no Hibi #2
 5769. 14:43 21.04.04 – Chrno Crusade #18
 5770. 13:01 19.04.04 – One Piece #92
 5771. 13:12 18.04.04 – Chrno Crusade #17
 5772. 12:39 18.04.04 – Futari wa Pretty Cure #3
 5773. 12:11 18.04.04 – Maburaho #24 [Final]
 5774. 10:16 17.04.04 – Fruits Basket #9
 5775. 09:45 17.04.04 – Bomberman Jetterz #24
 5776. 17:30 16.04.04 – Fruits Basket #8
 5777. 17:00 16.04.04 – Fruits Basket #7 [2700th Episode]
 5778. 04:35 16.04.04 – Ocha-ken #21
 5779. 04:30 16.04.04 – One Piece #91
 5780. 03:40 16.04.04 – Maburaho #23
 5781. 03:16 16.04.04 – Maburaho #22
 5782. 16:14 13.04.04 – Yumeria #10
 5783. 11:40 08.04.04 – Bomberman Jetterz #23
 5784. 06:08 07.04.04 – Tenjyou Tenge #1
 5785. 05:43 07.04.04 – Hanaukyo Maid Tai ~La Verite~ #1
 5786. 15:19 06.04.04 – Naruto #26-27
 5787. 14:32 06.04.04 – Naruto #25
 5788. 14:12 06.04.04 – Naruto #24
 5789. 13:47 06.04.04 – Naruto #23
 5790. 13:27 06.04.04 – Naruto #22
 5791. 13:06 06.04.04 – Naruto #21
 5792. 12:42 06.04.04 – Naruto #20
 5793. 12:50 05.04.04 – Maria-sama ga Miteru #13 [Final]
 5794. 12:17 05.04.04 – Hit wo Nerae! #2
 5795. 12:03 05.04.04 – Maria-sama ni wa Naisho #1
 5796. 12:00 05.04.04 – Super Radical Gag Family #4
 5797. 11:38 05.04.04 – Midori no Hibi #1
 5798. 12:10 03.04.04 – One Piece #90
 5799. 13:53 30.03.04 – Maria-sama ga Miteru #12
 5800. 16:00 29.03.04 – Chrno Crusade #16
 5801. 15:40 29.03.04 – Chrno Crusade #15
 5802. 15:15 29.03.04 – Ocha-Ken #20
 5803. 15:09 29.03.04 – One Piece #89
 5804. 18:00 28.03.04 – Full Metal Panic #3
 5805. NANOcon – 2803 – Full Metal Panic #2
 5806. 10:00 28.03.04 – Full Metal Panic #1
 5807. 20:00 27.03.04 – Jubei-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu #3
 5808. NANOcon – 2703 – Jubei-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu #2
 5809. NANOcon – 2703 – Jubei-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu #1
 5810. NANOcon – 2703 – Full Metal Alchemist #4
 5811. NANOcon – 2703 – Full Metal Alchemist #3
 5812. NANOcon – 2703 – Full Metal Alchemist #2
 5813. 10:00 27.03.04 – Full Metal Alchemist #1
 5814. 11:45 24.03.04 – One Piece #88
 5815. 11:22 24.03.04 – One Piece #87
 5816. 16:15 22.03.04 – Hit wo Nerae! #1
 5817. 15:36 22.03.04 – Maria-sama ga Miteru #11
 5818. 01:35 19.03.04 – Maburaho #21
 5819. 13:41 15.03.04 – Area 88 #7
 5820. 13:18 15.03.04 – Maria-sama ga Miteru #10
 5821. 12:54 15.03.04 – High School Kimengumi #5
 5822. 12:28 15.03.04 – One Piece #86
 5823. 12:05 15.03.04 – Chrno Crusade #14
 5824. 11:40 15.03.04 – Bomberman Jetterz #22
 5825. 09:46 11.03.04 – Ocha-ken #19
 5826. 09:42 11.03.04 – Maburaho #20
 5827. 13:03 10.03.04 – X/1999 OVA
 5828. 11:34 09.03.04 – Fruits Basket Room #1
 5829. 11:06 09.03.04 – Fruits Basket #6
 5830. 10:34 09.03.04 – Fruits Basket #5
 5831. 10:01 09.03.04 – Fruits Basket #4
 5832. 09:35 09.03.04 – Fruits Basket #3
 5833. 09:09 09.03.04 – Fruits Basket #2
 5834. 08:46 09.03.04 – Fruits Basket #1
 5835. 14:34 08.03.04 – Area 88 #6
 5836. 14:10 08.03.04 – Chrno Crusade Omake
 5837. 12:16 08.03.04 – Cosmopolitan Prayers #8 [Final]
 5838. 12:02 08.03.04 – Maria-sama ga Miteru #9
 5839. 11:39 08.03.04 – One Piece #85
 5840. 12:45 07.03.04 – Kita He – Diamond Dust Drops #7
 5841. 12:04 07.03.04 – Miracle Girls #3
 5842. 11:59 07.03.04 – Ocha-ken #18
 5843. 13:32 06.03.04 – Area 88 #5
 5844. 12:17 06.03.04 – High School Kimengumi #4

+ 2632 episodes